SEO Strategie – Základy SEO pro každý web

By Fragile World, Homepage, SEO

Vyhledávání na internetu je součástí nákupní cesty téměř každého zákazníka. Vhodná SEO strategie umožňuje firmám pochopení chování zákazníků v rámci vyhledávání a následné tvorby obsahu, který nejen zvyšuje návštěvnost a konverze webu, ale také efektivně komunikuje hodnoty a přednosti značky v každé části zákaznické cesty a nákupního trychtýře.

Jak toho dosáhnout? Klíčem dobrého SEO (Search Engine Optimization) nejsou klíčová slova, ale uživatelé. Vítězí tvorba originálního a kvalitního obsahu, poskytnutí co nejlepší odpovědi na vyhledávací dotaz, zajištění mimořádného uživatelského zážitku a důvěra v značku.

Promyšlená SEO strategie, která je v souladu s celkovou marketingovou strategií webu a vaší značky typicky obsahuje několik hlavních fází:

Hlavní fáze SEO projektu

Základní popis SEO strategie

Analýza klíčových slov a trhu –⁠ pochopení poptávky

AKS, Klíčovka, KWA… má to mnoho názvů a podob! Faktem je, že analýza klíčových slov je důležitým počátečním krokem každé SEO strategie. Poskytne cenné informace o dotazech uživatelů v kontextu vašich služeb a produktů a významně pak určuje směr jakým se podoba webu a webového obsahu ubírá. Poznatky z konkrétních vzorů hledání pak mohou přímo ovlivnit i obchodní rozhodnutí ohledně názvosloví produktů, nebo rozšíření vašeho sortimentu na e-shopu. 

Analýza klíčových slov typicky obsahuje:

 • Důležitá klíčová slova pro vaši cílovou skupinu
 • Důležité metriky klíčových slov jako hledanost, cena v PPC reklamě a konkurenčnost
 • Aktuální stav vašeho webu z pohledu pozic celkově, vstupních stránek a návštěvnosti
 • Mezery v obsahu a chybějící vstupní stránky
 • Stav konkurence ve vašem segmentu
 • Segmentace klíčových slov dle témat a vzorů pro efektivní práci s daty při navazujících aktivitách (klasifikace klíčových slov)

Tip: Detailně zpracovaná klíčovka je i vhodný strategický dokument pro ostatní online kanály jako sociální sítě, PPC kampaně, či email marketing. Pomáhá tvořit dobře cílený, relevantní obsah, který rezonuje s potřebami a zájmy publika.

Analýza konkurence

Soutěž o přední pozice na první straně výsledků vyhledávání (SERP) je stále intenzivnější. Jedním z cílů SEO je zvýšit viditelnost vašeho webu ve vyhledávačích oproti konkurenci. Provést analýzu konkurence na začátku vašeho SEO projektu vám pomůže pochopit, co konkurence dělá dobře. Ukáže vám tak oblasti, kde je máte šanci překonat a zlepšit vaše postavení v rámci výsledků vyhledávání. 

Klíčem je porozumět SEO strategii a obsahu, který vaši konkurenti používají. Na základě toho pak vyvinout vlastní taktiku pro dosažení lepších výsledků.

Tip: Soutěžíte nejen s přímou konkurencí, ale třeba i s online magazíny, které tvoří obsah pro vaší cílovou skupinu.

Stanovení KPI

Provedením podrobné analýzy klíčových slov a konkurence získáte přehled o slovech, která jsou pro váš web nejdůležitější. Změříte jejich popularitu ve vyhledávání, vaši pozici ve výsledcích vyhledávání a získáte cenné srovnání s konkurencí. 

Tato data vám pomohou určit, jaké klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) by vaše SEO aktivity měly sledovat, aby podpořily hlavní obchodní cíle, jako jsou prodeje a tržby.  Ať už SEO řešíte in-house, nebo například se SEO agenturou, je vždy vhodné na začátku projektu tyto cíle určit.

Jaké jsou příklady SEO KPI a cílů?

 • Navýšení prodejů z organického vyhledávání o 150%
 • Navýšení návštěvnosti a prodejů pro konkrétní produktové kategorie e-shopu
 • Navýšení market-share pro definovaný segment produktů, či publika
 • Posílení a ochrana online visibility značky
 • Získání 50 leadů měsíčně z organického vyhledávání
 • Stát se hlavním zdrojem online informací a obsahu pro zvolené téma 

Pro dosažení těchto cílů je potřeba mít plán a seznam aktivit, které jsou součástí vaší SEO strategie. 

Nejdůležitějším krokem pro úspěch v organickém vyhledávání je dobře promyšlená obsahová strategie.

Obsahová strategie a struktura webu

Hlavním cílem vyhledávačů, jako je Google, je poskytnout uživatelům co nejpřesnější a nejrelevantnější obsah co nejrychleji. Jak dobře se obsah vaší stránky shoduje s tím, co uživatelé hledají (jinak řečeno, s jejich záměrem při vyhledávání), je klíčové pro dosažení dobrého umístění ve výsledcích vyhledávání.

Důležité je vytvářet obsah, který odpovídá skutečným vyhledávacím návykům a potřebám vaší cílové skupiny.

Záměr uživatele:

User intent, neboli záměr uživatele, je důležitým konceptem v SEO. Můžeme se setkat také s výrazem search-intent, tedy záměr za vyhledáváním, neboli proč uživatel daný výraz hledá. 

Například, pokud někdo vyhledává „nejlepší notebooky 2023“, jeho záměrem je pravděpodobně najít srovnávací recenze, nikoli koupit notebook přímo skrz produktovou stránku. Optimalizace obsahu tak, aby odpovídala tomuto informačnímu záměru, zvyšuje šanci na vyšší pozici ve výsledcích vyhledávání a poskytuje uživatelům přesně to, co hledají.

Analýza klíčových slov vám pomůže poznat, jaký typ obsahu dle záměru uživatele na vašem webu vytvořit. Příklady hlavních typů jsou znázorněné v následující tabulce.

Záměr uživatele (User-intent) a SEO

Tip:  Na jeden vyhledávací dotaz může být v rámci výsledků vyhledávání více typu obsahu (více typů záměru uživatele pro jeden dotaz) na 1. stránce výsledků vyhledávání (odkazy na stránky, obrázky, videa, rozšíření výsledků vyhledávání jako Featured Snippets). Jako značka máte šanci tvořit kvalitní obsahu pro každý z těchto výsledků a zvýšit vaši viditelnost v neplacených výsledcích.

Struktura webu a SEO:

Na základě pochopení vzorů hledání je následným cílem vytvořit web, který je snadno navigovatelný a jehož struktura je přizpůsobena různým tématům, jež lidé hledají. To znamená, že každá stránka webu se zaměřuje na konkrétní téma nebo klíčové slovo a obsah na této stránce odpovídá tomu, co návštěvníci hledají a potřebují (záměr uživatele). 

Stránky, které jsou nejvíce zaměřeny na prodej, jako jsou kategorie produktů nebo stránky s nabídkami služeb, jsou zvlášť důležité.

Důležité je také propojení těchto stránek tak, aby návštěvníci snadno našli to, co hledají, a mohli snadno přejít k nákupu nebo získání služby (optimalizace interních odkazů).

Struktura webu a SEO

Čeho se vyvarovat: Vyvarujte se tvorbě velkého množství vstupních stránek a článků na podobná nebo související klíčová slova. Pro Google je vhodnější vybrat nadřazené téma a pokrýt ho do hloubky v rámci jedné stránky.

On-page SEO - Využití klíčových slov

Po rozmyšlení struktury webu je zásadní na úrovni každé stránky vhodně optimalizovat klíčové části stránky z pohledu SEO a využití klíčových slov.

Mezi hlavní “On-page SEO” prvky patří například:

 • URL stránky: URL adresa by měla být srozumitelná, čitelná a obsahovat hlavní klíčové slovo pro danou stránku
 • Meta titulky (Meta Title Tags): Krátké, ale popisné titulky stránek, které obsahují relevantní klíčová slova a poskytují jasný přehled o obsahu stránky.
 • Meta popisky (Meta Descriptions): Krátké popisy stránek, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Měly by být výstižné, obsahovat klíčová slova a motivovat uživatele k kliknutí.
Ukázka Meta Title a Meta Description
 • Nadpisy (Headings): Strukturování obsahu pomocí nadpisů (H1, H2, H3 atd.), které pomáhají vyhledávačům pochopit hierarchii a důležitost obsahu na stránce.
 • Optimalizace obsahu: Kvalitní, relevantní a hodnotný obsah, který obsahuje relevantní klíčová slova na důležitých místech a poskytuje užitečné informace pro vašeho uživatele.
 • *Engagement obsahu: Zejména Google čím dál častěji v rámci hodnotících algoritmů využívá strojové učení hodnotící spokojenost uživatele s obsahem při navštívení stránky z výsledků vyhledávání. Pomocí interaktivních prvků, formátování či obrázků a videí můžete uživatele zaujmout, udržet ho na stránce a zlepšit tak “Engagement skóre” dané stránky pro vyhledávače.
 • Obrázky: Obrázky by měly mít vyplněné alternativní popisek s využitím hlavních klíčových slov pro stránku a vhodně pojmenované soubory vzhledem k obsahu obrázku. 

Tip: Zaměřte se na zvýšení uživatelské zapojenosti na stránce webu pomocí interaktivních prvků, atraktivního formátování a multimediálního obsahu. Můžete tím získat náskok oproti konkurenci.

Technické SEO

Dobré technické základy webu jsou klíčové pro zvýšení efektivity navazujících SEO aktivit jako je kontinuální obsahová strategie, či budování Off-page SEO a zpětných odkazů.

Technické SEO se zaměřuje na aspekty jako jsou:

 • Indexace, procházení a přístupnost webu pro roboty vyhledávačů
 • Struktura a podoba URL adres
 • Provázanost jednotlivých sekcí webu skrz interní odkazy
 • Pokročilou kapitolou je pak optimalizace rychlosti načítání, Core Web Vitals, případně práce s weby postavenými na Javascript frameworcích či jako Single Page Aplikace.
 • V rámci technického SEO se často řeší i podoba zobrazení obsahu z vaší domény ve výsledcích vyhledávání, kterou mohou ovlivňovat strukturovaná data na stránce. To je důležité zejména pro e-commerce weby.

Výběr redakčního systému, jako je WordPress nebo Shoptet, může mít významný vliv na vaše technické SEO, respektive na množství nutných investic do klíčových technických funkcích webů, které mají vliv na SEO.

Tip:  Využijte nástroj jako jsou Sitebulb, Ahfers, či Screaming Frog pro technickou analýzu vašeho webu.

Čeho se vyvarovat: Pozor na využívání velkého množství generování obsahu pomocí Javascriptu. Může způsobovat problémy vyhledávačům při analyzování, což se zohlední při hodnocení webu.

E-E-A-T

V posledních letech je důležitým konceptem v rámci SEO zkratka “E-E-A-T”. Google neustále vyvíjí své algoritmy a hodnotící procesy tak, aby nabízel uživatelům co nejrelevantnější a hlavně bezpečné výsledky vyhledávání. A právě E-E-A-T faktory považuje Google za zásadní pro hodnocení kvality a důvěryhodnosti webových stránek a jejich obsahu. 

Zkratka E-E-A-T zahrnuje:

 • Experience –⁠ Zkušenost s produktem, službou nebo tématem o kterém píšu
 • Expertise – Prokazatelná odbornost autora či firmy v rámci daného tématu
 • Authoritativeness – Dobré reference, silný brand, zmínky webu v rámci internetu (kvalitní odkazový profil)
 • Trustworthiness – Důvěryhodnost webu a obsahu (například formou transparentní prezentace firemních kontaktů a obchodních podmínek)

Největší dopad má toto hodnocení na tzv. YMYL weby (Your Money or Your Life). Jsou to weby, které mají přímý dopad na zdraví či finance uživatele (oblast zdraví, práva, financí). Cílem je, aby Google neposkytoval uživatelům informace, které je mohou jakýmkoliv způsobem poškodit.

E.E.A.T SEO Faktory

Zdroj: Searchenginejournal.com

Tip:  Vžijte se do role běžného návštěvníka internetu. Splňují vaše webové stránky či konkrétní obsah na webu E-E-A-T parametry výše? Pokud některý z bodů nemáte odškrtnutý, zapracujte na jeho zlepšení a promítnutí do obsahu a vašich online aktivit.

Branding a zpětné odkazy

Klíčovou součástí SEO jsou i faktory odehrávající se mimo váš web. Například síla značky, kvalita a množství zpětných odkazů, recenze a sentiment spojený s vaším podnikáním jsou důležité faktory pro vyhledávače při hodnocení vašeho webu.

Když jsou všechny “SEO parametry” mezi vámi a vybranými konkurenty na stejné úrovni, je to právě nejsilnější brand, který přivádí nejvýše návštěvnosti a zpětných odkazů.

Cílem strategického linkbuildingu a Off-page SEO aktivit je získávat kvalitní zpětné odkazy a budovat povědomí o značce skrz tvorbu kvalitního obsahu, propagaci značky a online partnerství.

Tip: Děláte influencer marketing, spolupracujete s PR agenturou, nebo máte rozsáhlou síť odběratelů vašich produktů? Zamyslete se, zda různé dílčí aktivity nemohou pro vaši doménu generovat také zpětné odkazy a tím pomáhat zlepšit hodnocení vaší domény pro vyhledávače.

Čeho se vyvarovat: Není odkaz jako odkaz. Zejména po Spam Brain updatu od Google z prosince 2022 jsou algoritmy schopné poznat spamové techniky získávání zpětných odkazů. Buďte tedy opatrní s tím, jaké odkazy získáváte. Google očividné spam odkazy ignoruje, tím pádem vyhazujete peníze do koše. V horším případě může penalizovat vaši doménu a zbavit vás těžce získané organické návštěvnosti.

Reporting a kontinuální rozvoj SEO

Je důležité pravidelně sledovat vývoj viditelnosti vaší webové stránky a sledovat aktivity vašich konkurentů a případné dopady po změnách v hodnocení vyhledávacích algoritmů. Kontinuální vytváření kvalitního obsahu je základem pro dosažení úspěchu a udržení hodnocení vašeho webu.

Mějte na paměti, že vaši konkurenti pravděpodobně neustále optimalizují své stránky pro vyhledávače. Pokud nebudete postupovat stejně, rychle získají náskok, který bude obtížné dohnat.

Pravidelně sledujte změny ve výkonnosti vašeho webu a trendy ve vyhledávání pomocí SEO reportů a zaměřte se na zlepšování klíčových oblastí SEO, které jsou popsány v tomto článku.

Chcete zjistit jak je na tom SEO vašeho webu? Pošlete nám zprávu.

Autor článku
Kristián Smith
SEO & Web analytics team leader

Yoast SEO – stále nejlepší WordPress plugin v roce 2023?

By Fragile World, Homepage, SEO

Zvyšte návštěvnost svého WordPress webu a získejte první pozice ve výsledcích vyhledávání pomocí nejznámějšího (nejen SEO) pluginu na světě – Yoast SEO. Vše, co potřebujete vědět, naleznete v tomto článku.

Co to je Yoast SEO plugin?

Yoast SEO plugin je nejznámější a nejstahovanější plugin pro SEO na WordPressu s více než 5 miliony aktivních instalací a téměř 25 tisíci 5ti hvězdičkových hodnocení. Umožňuje upravovat klíčové meta informace, analyzovat klíčová slova a obsah, poskytuje on-page SEO kontrolu, generuje sitemap.xml a podporuje kanonické URL adresy. Je neocenitelným nástrojem pro lepší SEO výkon a vyšší návštěvnost WordPressových stránek.

Klíčové funkce Yoastu

Plugin Yoast SEO je nejlepší pomocník s optimalizací nejdůležitějších SEO požadavků pro weby vytvořené na WordPressu, který nabízí řadu klíčových funkcí (ve většině případů i ve verzi zdarma).

1. Analýza SEO

Yoast SEO Plugin vám umožňuje provádět SEO analýzu pro každý příspěvek nebo stránku na vašem webu. Tento nástroj vám poskytne přehled o klíčových aspektech optimalizace, jako je klíčové slovo, meta popisek, URL adresa a další. Pomůže vám vytvořit účinný titulek, meta popis a zlepšit čitelnost vašich článků.

Příklad: Při psaní nového příspěvku můžete zkontrolovat klíčová slova, která byste měli použít a jaký by měl být titulek a meta popis. Analýza SEO vám také poskytne tipy, jak zlepšit text a co například opravit.

2. Sitemap generátor

Yoast SEO Plugin zahrnuje také generátor sitemap.xml, který vám umožní snadno vytvořit a aktualizovat sitemapu vašeho webu. Sitemapy jsou důležité pro vyhledávače, protože jim poskytují kompletní přehled o struktuře vašeho webu a usnadňují jim indexaci obsahu.

Příklad: Pokud máte e-shop, generátor sitemap je úžasným nástrojem pro zabezpečení toho, aby byly všechny vaše produkty a kategorie viditelné pro vyhledávače. Zkontrolujte, zda je vaše sitemap správně nastavena a pravidelně ji aktualizujte, aby v ní nebyly chybové, nebo přesměrované stránky.

3. Analýza čitelnosti

Jednou se zajímavých funkcí Yoast SEO Pluginu je schopnost analyzovat čitelnost vašeho obsahu. Plugin vám dává různé tipy a pokyny, jak zlepšit čitelnost a srozumitelnost vašich příspěvků. Pomáhá vám správně formátovat nadpisy, odstavce a používat vhodné délky vět a odstavců.

Příklad: Při psaní blogového příspěvku může Yoast poskytnout užitečnou zpětnou vazbu ohledně toho, jak můžete zlepšit čitelnost svých příspěvků, aby byly atraktivnější pro čtenáře. Mohou to být tipy ohledně delších odstavců, lepších nadpisů, nebo snížení použití složitých vět.

4. Sociální média

Yoast SEO Plugin také nabízí možnost optimalizace vašeho webu pro sociální média. Pomocí tohoto pluginu můžete přizpůsobit náhledy a popisky pro sociální sítě, jako je Facebook a Twitter. To vám umožňuje ovlivnit způsob, jakým se váš obsah zobrazuje, když je sdílen na těchto sociálních sítích.

Příklad: Pokud chcete sdílet článek na Facebooku, Yoast SEO Plugin vám umožní přizpůsobit náhled článku, který se zobrazí. To znamená, že můžete určit náhledovou fotografii článku a popis, který se při sdílení zobrazí.

5. Technická optimalizace

Poskytuje také několik funkcí, které vám pomáhají s technickou optimalizací vašeho webu. Tento plugin vám umožňuje například snadno nastavit a upravit soubor robots.txt a soubor .htaccess, které jsou nezbytné pro správné fungování vašeho webu a indexaci vyhledávači.

Příklad: Soubor robots.txt je kritický pro správné nastavení struktury vašeho webu a indexaci vyhledávačů. Yoast vám umožní snadno nastavit tento soubor tak, aby odpovídal vašim potřebám a pomohl vám zajistit, že vyhledávači mohou správně procházet a indexovat váš web.

Instalace Yoast SEO

 1. Přihlaste se do svého WordPress účtu a přejděte do sekce „Pluginy“ -> „Instalace Pluginů“.
 2. Vyhledejte plugin „Yoast SEO“ a klikněte na tlačítko „Install“.
 3. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko „Aktivovat“.
Yoast SEO instalace návod

Nastavení Yoast SEO

 1. Po instalaci a aktivaci Yoastu se objeví nová položka v hlavním menu WordPressu s názvem „Yoast SEO“.
 2. Klikněte na tuto položku a postupujte podle pokynů asistenta.
 3. V rámci asistenta budete požádáni, abyste zadali klíčové slovo nebo frázi, kterou chcete použít pro optimalizaci vašeho obsahu. Také budete požádáni o základní informace, jako je název vašeho webu.
Nastavení Yoast SEO plugin

Použití Yoast SEO

 1. Každý nový příspěvek nebo stránka, kterou vytvoříte, bude mít v editoru přidanou sekci Yoast SEO.
 2. V této sekci můžete upravit titulek, meta popis, klíčová slova a další údaje, které pomohou optimalizovat vaši stránku pro vyhledávače.
 3. Yoast SEO také nabízí analýzu čitelnosti vašeho textu, která vám pomůže zlepšit kvalitu vašeho obsahu.
 4. V záložce “Sociální sítě” nezapomeňte vyplnit meta titulek, popisek a nahrát obrázek, který se bude zobrazovat při sdílení.
 5. Po dokončení úprav klikněte na tlačítko „Publish“ a váš příspěvek nebo stránka bude připravena k publikaci.
Použití Yoast SEO

Nyní byste již měli mít nainstalovaný a nastavený Yoast SEO plugin a měli byste být schopni používat jeho funkce k optimalizaci svých stránek pro vyhledávače.

Jak dosáhnout maximálního SEO prospěchu na WordPressu

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je nezbytná pro získání většího množství návštěvnosti na vašem webu. Podívejte se na několik tipů jak dosáhnout maximálního SEO prospěchu na vašem WordPress webu:

1. Použijte SEO plugin

Jeden z nejlepších způsobů, jak optimalizovat vaše stránky pro vyhledávače na WordPressu, je použití pluginu Yoast SEO, o kterém pojednává tento článek. Tento plugin vám umožní nastavit klíčová slova, meta popisy a optimální délku vašich příspěvků. Současně vám také poskytne analýzu SEO, která vám pomůže zkontrolovat, zda je váš obsah správně optimalizován pro vyhledávače. Pokud vám z nějakého důvodu Yoast nevyhovuje, můžete vyzkoušet nějaký z jeho alternativ.

2. Použijte rychlou šablonu s kvalitním designem

Rychlost a vzhled vašich stránek může mít velký dopad na to, jak dobře jsou vaše stránky hodnoceny vyhledávači. Použití rychlé a kvalitní šablony s jednoduchým designem je skvělý způsob, jak zvýšit kvalitu vaší stránky a snížit dobu načítání obsahu. Délka načítání stránky má velký vliv na to, jak dobře jsou vaše stránky hodnoceny vyhledávači. Abyste zjistili, jak je na tom váš web s rychlostí, vyzkoušejte nástroj od Google PageSpeed Insights, nebo nás kontaktujte a rádi vám pomůžeme!

3. Optimalizujte svůj obsah

Při psaní vaší stránky nebo příspěvku je důležité si uvědomit, že klíčová slova by měla být použita v nadpisech, v důležitých odstavcích a v titlu stránky. Optimální délka obsahu není jasně stanovena, nicméně pokud bude mít mezi 300 a 500 slovy, chybu neuděláte. Vždy používejte kvalitní obrázky, unikátní vlastní texty a postupujte podle SEO best practises. Pokud potřebujete pomoc s optimalizací vašeho webu, nebo e-shopu, neváhejte se nám ozvat!

4. Sdílejte svůj obsah

Posílení vašich stránek pomocí zpětného odkazu a sociálních sítí je jedním ze způsobů, jak zvýšit SEO vašich stránek. Zpětné odkazy pomáhají zlepšit celkovou důvěryhodnost vašich stránek, zatímco sociální sítě vám umožňují získat více návštěv a pomohou vám s budováním brandu.

Důležité je ale mít na paměti, že SEO je dlouhodobý proces dosažení lepších výsledků a neočekávat, že se zlepšení dostaví přes noc. Pokud potřebujete pomoct se zpětnými odkazy, neváhejte se nám ozvat a rádi vám pomůžeme!

Srovnání s konkurencí

Jak by se dalo očekávat, Yoast SEO má poměrně silnou konkurenci. Existuje totiž mnoho pluginů, které slouží k optimalizaci vašich webových stránek pro vyhledávače na WordPressu. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější, které si zaslouží pozornost a mají potenciál i v některých oblastech předčít Yoast. Koukněte na zkrácený seznam níže, nebo si přečtěte článek, ve kterém jsme porovnali pluginy detailně.

 • Rank Math

Rank Math je oblíbenou alternativou k Yoastu. Nabízí jak bezplatnou, tak placenou verzi s chytrým průvodcem nastavením. Plugin má intuitivní vzhled a je ideální pro začátečníky. Umožňuje importovat nastavení z Yoast SEO a zahrnuje mnoho užitečných funkcí, jako je monitorování chybových stránek, analýza, optimalizace obrázků, lokální SEO a mnoho dalšího, vše dostupné z přehledného ovládacího panelu.

Přečtěte si detailní zhodnocení pluginu Rank Math

 • All in One SEO Pack

All in One SEO Pack je další populární alternativou k Yoastu s více než 2 miliony instalacemi. Oproti Rank Mathu vyžaduje trochu více času na zorientování. Nabízí rozsáhlé funkce a je proto vhodný zejména pro uživatele s alespoň základními SEO zkušenostmi.

Přečtěte si detailní zhodnocení pluginu All in One SEO Pack

 • SEOPress

SEOPress může být zajímavou alternativou s plnou sadou funkcí pro zlepšení SEO na WordPressu. Nabízí atraktivní a snadno použitelné uživatelské rozhraní a kombinuje SEO analýzu s komplexními funkcemi. Nabízí možnost provádět analýzu obsahu, což je jednou z jeho klíčových výhod, jelikož oproti Yoastu nemá v bezplatné verzi omezený počet klíčových slov na které analýzu může provést.

Přečtěte si detailní zhodnocení pluginu SEOPress

 • SEOmator

SEOmator je komplexní plugin pro SEO na WordPressu, který nabízí širokou škálu pokročilých funkcí jak pro majitele webových stránek, tak profesionály v oblasti marketingu. Jeho výraznou funkcí je podrobný audit webových stránek, který poskytuje holistický pohled na web a nabízí doporučení pro zlepšení. 

Přečtěte si detailní zhodnocení pluginu SEOmator

Závěr

Yoast SEO je již po několik let nejpopulárnějším a velice užitečným pluginem pro zlepšení SEO na WordPress webech. Jeho klíčové funkce a snadná použitelnost poskytují uživatelům prostředky pro dosažení lepších výsledků ve vyhledávání. Nicméně, existují i další zajímavé alternativy, jako například Rank Math, All in One SEO Pack a další, které stojí za vyzkoušení. Celkově lze říci, že důležité je vybrat si ten nejvhodnější plugin, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a využít jeho plný potenciál. Za nás však zůstává Yoast číslo 1.

Chcete se s námi spojit? Pošlete nám zprávu a my se vám ozveme. Pomůžeme vám nejen se SEO.

Autor článku
Daniel Kouba
SEO Consultant

5 nejlepších SEO WordPress pluginů

By Fragile World, Homepage, SEO

Existuje mnoho pluginů, které slouží k optimalizaci vašich webových stránek pro vyhledávače na WordPressu. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější, které si zaslouží pozornost. Pravděpodobně každý už slyšel o Yoast SEO, veteránovi mezi WordPress pluginy. V tomto článku se zaměříme na to, zda je některá z jeho alternativ lepší.

Zjistěte, jaký SEO plugin do Wordpressu je za nás nejlepší a dokáže porazit zmiňovaný Yoast. Ať už jste začátečník nebo zkušený profesionál, tyto pluginy vám nabídnou všechny potřebné funkce pro úspěšnou SEO strategii.

Jaké jsou tedy nejlepší SEO WordPress pluginy?

 1. Yoast SEO
 2. Rank Math
 3. All in One SEO Pack
 4. SEOPress
 5. SEOmator
Tabulka přehledů

1. Yoast SEO Plugin

Yoast SEO plugin

Yoast SEO je jednička co se týče SEO pluginů na WordPressu. Pravděpodobně není nikdo, kdo by o něm alespoň nezaslechl. Yoast SEO je dokonce tak oblíbený a známý, že jsme o něm chystáme samostatný článek.

Podívejte se na pluginy níže a zjistěte, zda některý z nich nabízí funkce, kterými dokáže Yoast porazit!

2. Rank Math

Rank Math

Plugin Rank Math je pravděpodobně nejoblíbenější alternativou k Yoast SEO. Podobně jako u Yoast, existuje jak bezplatná, tak placená verze. Obě varianty obsahují chytrého průvodce nastavením, který může automatizovat mnoho funkcí a zároveň vás naučí, jak s pluginem pracovat.

Vzhled a používání Rank Math působí intuitivně a je proto ideální pro začátečníky s WordPressem.

Rank Math dokonce umožňuje importovat nastavení z Yoast SEO, takže pokud se rozhodnete přejít na Rank Math, průvodce nastavením může převzít veškerou práci, kterou jste s Yoastem provedli, a jednoduše v ní pokračovat.

Rank Math zahrnuje monitorování chybových 404 stránek, analýzu, optimalizaci obrázků, lokální SEO, přesměrování stránek, XML sitemap, podporu pro Google Web Stories, WooCommerce a další. Vše jednoduše přístupné z přehledného ovládacího panelu.

Funkce Rank Math:

– Intuitivní rozhraní, které je snadno ovladatelné

– Chytrý průvodce nastavením

– Integrace s Google Search Console

– Možnosti vlastních meta titulků, meta popisků, či editace social metadat

– Podpora strukturovaných dat a rozšířených výsledků vyhledávání (rich snippets)

– Podpora pro lokální SEO

– Plná podpora pro bloky ve WordPressu

Názor na Rank Math:

Rank Math je plugin, který stojí za vyzkoušení. Jeho bezplatná verze nabízí v podstatě většinu podstatných funkcí, zatímco placená verze pouze rozšiřuje nabídku o takzvané “nice-to-have”. Ovládací panel je přehledný a práce s ním snadná už jen díky užitečnému průvodci nastavením.

Celkově vzbuzuje tento plugin dojem skvělé spolupráce s WordPressem a poskytuje široké spektrum funkcí pro uživatele různých dovednostních úrovní.

3. All in One SEO Pack

Obrázek All in One SEO Pack

All in One SEO Pack je další velmi populární alternativou k pluginu Yoast SEO. Tento dlouhodobě osvědčený WordPress plugin byl uveden na trh již v roce 2007 a v současnosti má více než 2 miliony instalací. 

Oproti snadno přístupnému a intuitivnímu Rank Mathu vyžaduje All in One SEO Pack trochu více času na zorientování. Zaměřuje se více na nabízení rozsáhlého souboru funkcí než na usnadnění začátečníkům se seznámením s pluginem. Doporučili bychom ho tedy spíše uživatelům, kteří mají se SEO alespoň základní zkušenosti.

Mezi funkce All in One SEO Pack patří:

– Snadná instalace a použití

– Podpora Google Analytics a dalších nástrojů

– Vestavěná analýza TruSEO Score On-Page poskytuje přehled o vaší optimalizaci

– Import a export dat pro další analýzu

– Chytrá podpora sitemap.xml

– Podpora optimalizace pro obchody WooCommerce

Názor na All in One SEO Pack:

All in One SEO Pack je výkonný plugin pro SEO na WordPressu, který skvěle funguje. Ačkoli má o trochu méně funkcí než Rank Math, pokrývá téměř stejné množství oblastí optimalizace.

Jakmile se s ním seznámíte, získáte velmi silný nástroj, díky kterému dokážete posunout váš web na přední pozice. Určitě stojí za to ho vyzkoušet!

4. SEOPress

Obrázek SEOPress

SEOPress je další zajímavou alternativou k Yoastu, který nabízí uživatelům WordPressu plnou sadu funkcí k zlepšení SEO. Zahrnuje většinu toho, co potřebujete pro úspěšné zlepšení umístění vašich webových stránek ve výsledcích vyhledávání – vše navíc v atraktivním a snadno použitelném rozhraní.

Tento plugin spojuje SEO analýzu s komplexnějšími funkcemi, snadno se používá, nastavuje a nabízí mnoho nástrojů pro optimalizaci vašich blogových příspěvků, jednotlivých stránek a také pro analýzu jejich výkonu.

Jedním z nejzajímavějších prvků je možnost provádět analýzu obsahu přímo v rámci SEOPress. Oproti Yoastu, kde je tato funkce dostupná pouze pro jedno klíčové slovo ve verzi zdarma, můžete u SEOPressu použít neomezený počet klíčových slov.

Funkce SEOPress zahrnují:

– Intuitivní rozhraní s logickým rozvržením

– Podpora page titlů, meta popisků, či social meta dat

– Integrace Google Analytics

– Analýza obsahu s neomezeným počtem klíčových slov

– Podpora všech typů strukturovaných dat

– Podpora lokálního SEO

Názor na SEOPress:

SEOPress nabízí mnoho užitečných funkcí. Je snadno použitelný, vhodný pro začátečníky s WordPressem a má jednoduchou a intuitivní nástěnku. Schopnost provádět analýzu obsahu je rovněž užitečná, zejména proto, že nevyžaduje platbu za použití více než jednoho klíčového slova.

Celkově si myslíme, že SEOPress stojí za vyzkoušení už jen díky jeho designu a uživatelskému rozhraní, které nabízí.

5. SEOmator

Obrázek SEOmator

SEOmator je komplexní plugin pro SEO, který nabízí širokou škálu pokročilých funkcí pro majitele webových stránek, marketéry i SEO profesionály. Ať už jste začátečník nebo zkušený odborník, SEOmator poskytuje nástroje potřebné k odemknutí plného potenciálu vašich webových stránek na WordPressu.

Jednou z nejvýraznějších funkcí SEOmatoru je komplexní audit webových stránek. Ten ve formě podrobných zpráv nabízí holistický pohled na stav celého webu, zdůrazňuje oblasti, které je třeba zlepšit, či navrhuje doporučení.

SEOmator vám poskytne užitečné poznatky pro optimalizaci meta tagů, zlepšení rychlosti načítání stránek a opravy chybných 404 stránek, čímž pomůže zlepšit celkový výkon vašeho webu v rámci SEO.

Funkce SEOmatoru:

– 23 profesionálních nástrojů pro SEO

– Postupné seznamy kontrol pro SEO

– Analýza konkurence

– Identifikace problémů a příležitostí týkajících se zpětných odkazů

– Zefektivnění procesu výzkumu klíčových slov

– SEO auditové zprávy

Názor na SEOmator:

SEOmator je velice schopný plugin pro SEO, který nabízí komplexnější audity, analýzu konkurence, výzkum klíčových slov, optimalizaci obsahu a informativní reportování. Funguje zcela bez problémů a je vhodný pro uživatele všech úrovní.

V našem seznamu alternativ k Yoastu má SEOmator zcela zasloužené místo a my si myslíme, že je skvělou volbou pro každého, kdo se zajímá o analýzu a optimalizaci webu a chtěl by vyzkoušet něco jiného než Yoast.

Jaký je tedy nejlepší SEO plugin na WordPress, který není Yoast SEO?

Jak jsme již zmínili v úvodu, Yoast je stále jedničkou co se týče SEO na WordPressu, a není na něm nic špatného. Nicméně WordPress je neustále se měnícím prostředím, kde se pluginy objevují, vyvíjí, i vkus uživatelů se v průběhu času mění.

Proto jsme vám představili několik, podle nás, nejlepších alternativ k pluginu Yoast SEO, které jsou co do funkcí srovnatelné, mnohdy dokonce lepší.

Každý z těchto 5ti SEO pluginů pro WordPress v našem seznamu poskytuje základní nástroje pro SEO, které potřebujete pro zlepšení svých pozic ve výsledcích vyhledávání. Každý z nich má trochu odlišný vzhled a funkce, nicméně všechny plní svůj účel.

Konečné rozhodnutí bude pravděpodobně záviset na vaší osobní volbě, protože existuje jen několik oblastí, ve kterých se jednotlivé pluginy od sebe odlišují. Bez ohledu na váš výběr, jsem si jisti, že nebudete zklamáni.

Chcete se s námi spojit? Pošlete nám zprávu a my se vám ozveme. Pomůžeme vám nejen se SEO.

Autor článku
Daniel Kouba
SEO Consultant