Poslední aktualizace článku: 10. 11. 2022

Proč a jak na GA4 přejít už s předstihem?

Zavedení Google Analytics 4 (GA4) se potýkalo s rozporuplným přijetím uživatelů.

Emoce jsou opravdu různé. Od nadšení datových analytiků z nových funkcí a flexibility nástroje, až k čiré frustraci marketérů a majitelů webů kvůli odlišné podobě dat a novému, na první pohled neintuitivnímu, uživatelskému prostředí.

Chybějící staré funkce a naprosto odlišné uživatelské prostředí mnoho specialistů a firem od nastavení odrazuje, proto rozhodnutí na přechod na GA4 odkládají.

A to i přes to, že aktuální neplacená verze GA Universal Analytics končí 1. 7. 2023.

Odklad ale může v budoucnu firmě způsobit řadu problémů.

TL;DR – hlavní informace z článku

Pokud jste doposud GA4 neimplementovali, mohou vás a vaši firmu v budoucnu překvapit problémy v podobě chybějících historických dat pro meziroční srovnání a nedostatek času pro hladký přechod na nový nástroj a technologii měření.

Přechod na nové GA4 na poslední chvíli může způsobit problémy v rámci vašich procesů, na které jsou vázány různé cíle a KPI, které již v kontextu měření GA4 nemusí existovat. Zaměstnanci či externí partneři také potřebují čas na přechod na nový systém při plánování svých marketingových aktivit.

Proč nasadit GA4 nejlépe hned?

  • Budete mít historická data a dostatek času převést firemní procesy na GA4.
  • Možnost měřit větší data a přesnější data sety oproti Universal Analytics.
  • Možnost částečně analyzovat data chybějící kvůli blokaci cookies.
  • Získáte nové reporty a funkce pro přesnější vyhodnocení kampaní.
  • Možnost napojení exportu raw dat na datové úložiště – pokročilejší datová analýza.

Klientům pomáháme jako konzultační support, nebo externí tým tvořící komplexní strategii měření od návrhu KPI, tvorbu měřícího plánu, nastavení měření GA4, po marketingové strategie založené na datové analýze.

Přejděte na GA4 včas!

Čas pro migraci a seznámení se s novou verzí Google Analytics 4 se neúprosně krátí.

Lépe řečeno, čas na implementaci GA4 už dávno přišel.

Sběr dat pro standardní, neplacenou verzi Universal Analytics končí 1. 7. 2023. Možná jste zaregistrovali informaci o posunu tohoto termínu o rok, avšak jedná se o posun pouze pro placenou verzi Google Analytics 360.

Aby nedošlo ke ztrátě historických dat a byla zachována možnost meziročního srovnání, je potřeba Google Analytics 4 implementovat co nejdříve.

Sběr dat a jejich kvalita jsou důležité pro strategická firemní rozhodnutí. Buďte proto proaktivní a připravte funkční měření pro GA4 co nejdříve, abyste se vyvarovali zbytečnému shonu a stresu v polovině příštího roku.

Hlavní výhody a funkcionality GA4

GA4 přináší řadu revolučních změn. Od svého prvního spuštění prošly velkým vývojem a mimo opravu některých chyb přibyla i spousta nových funkcionalit.

Podívejme se na nejdůležitější z nich.

Cross-device a Cross-platform measurement

Novou funkcí GA4 je schopnost efektivněji měřit webové události napříč zařízeními (cross-device). Tedy pokud uživatel navštíví váš web z notebooku a poté z mobilního zařízení, v datech uvidíte, že stejný uživatel navštívil webové stránky z více zařízení.

Předpokladem je, že uživatel souhlasí se sběrem dat a má ve svém Google účtu povolenou personalizaci reklam.

Užívání mobilních zařízení včetně aplikací je stále častěji součástí uživatelské cesty. Pokud sbíráte data z webu i z aplikace, můžete sledovat chování uživatelů napříč platformami (cross-platform) a všechna data mít tak na jednom místě.

Přesnější a flexibilní sběr dat

GA4 používají flexibilní datový model založený na událostech, který umožňuje přesnější sběr a analýzu dat.

V rámci standardních, neplacených GA4 máte možnost měřit až 500 unikátně pojmenovaných událostí. Pro každou z událostí můžete definovat až 25 dodatečných unikátních parametrů (v Universal Analytics bylo možné pro události posílat jen 4 rozlišující parametry).

To vám umožňuje měřit podstatně větší data sety a vytvářet robustnější analýzy pro monitorování interakcí na vašem webu či aplikaci.

Režim souhlasu (data i bez souhlasu s cookies)

Google v reakci na požadavky zákonů GDPR a ePrivacy direktivy a dalších zákonů týkajících se ochrany osobních údajů vytvořil prostředí pro sběr analytických a marketingových dat i bez uložení cookies na straně uživatele.

To umožňuje tzv. Consent Mode (Režim souhlasu), který mění fungování sběru dat na základě souhlasu uživatele s cookies.

Režim souhlasu je dostupný nejen pro produkty Google, ale také pro další služby třetích stran a reklamní systémy jako je Sklik, Zboží či Facebook Pixel (je potřeba upravit měřící skripty dle specifického souhlasu uživatele).

Consent mode a Google Ads. Modelované konverze (Conversion modeling)

Ukázka fungování modelovaných konverzí díky Režimu souhlasu

Zdroj: https://support.google.com/analytics/answer/9964640?hl=cs

Majitelé online projektů tak mají díky nástrojům od Google možnost správně technicky nastavit webové měření dle uživatelských souhlasů a také částečně analyzovat tzv. “Cookieless data”, tedy data měřená bez uživatelského souhlasu s cookies.

Modelované chování a konverze

Pokud máte nastavený režim souhlasu a odesíláte do GA4 a Google Ads část dat i v případě, kdy uživatel nesouhlasil s analytickými a marketingovými cookies, dáváte systémům možnost pomocí strojového učení dopočítat důležité údaje o interakcích na vašem webu či v aplikaci. 

Tomu se říká modelované chování pro režim souhlasu a je dostupné pro všechny GA4 služby za předpokladu, že splňují požadavky pro množství sbíraných “dat bez cookies”.

Obdobně se snaží GA4 dopočítat také modelované konverze, kdy systém odhadne atribuci u online konverzí, které nelze sledovat přímo (bez souhlasu cookie).

Weby tak mají možnost mít alespoň nějaká data ohledně interakcí na webu, a to i bez souhlasu s cookies.

Pokročilé analýzy

Odpověď na většinu otázek, které typicky hledáte v Google Analytics, naleznete ve standardních přehledech GA4. Ty byly od spuštění na základě zpětné vazby rozšířeny o dimenze jako vstupní stránky, metriky jako Bounce rate, či data ohledně organického vyhledávání z Google Search Console. 

Sílou GA4 je však možnost analyzovat data více do hloubky a nalézt odpovědi na komplexnější marketingové a businessové otázky.

K tomu můžete využít nové, flexibilní funkcionality v sekci Průzkumy.

Průzkumy (Explorations)

Řada důležitých standardních přehledů, na které jste byli zvyklí z Universal Analytics, nezmizela, naleznete je také v GA4.

Pro ty z vás, které možnosti předdefinovaných přehledů limitovaly, je skvělou funkcí oblast Průzkumy (Explorations). V té můžete vytvářet vlastní ad-hoc analýzy a reporty pro získání odpovědí na specifické otázky týkající se chování vašich uživatelů.

Můžete využít připravených šablon, nebo si postavit vlastní reporty na základě vámi definovaných dimenzí, metrik a vlastních uživatelských segmentů.

Google Analytics 4 knihovna šablon pro průzkumy (explorations)

V Universal Analytics je možné také vytvořit Vlastní přehledy v sekci Přizpůsobení. GA4 nabízí možnosti tzv. Volného průzkumu (Free Form Exploration), který má pokročilejší uživatelské rozhraní, nové funkcionality a méně omezení.

Google Analytics 4 Volný Průzkum

Analýza konverzních cest (Funnels)

V běžné verzi Universal Analytics není možné efektivně vytvářet vlastní konverzní cesty, u nichž očekáváte, že vedou ke konverzi na webové stránce.

Google Analytics 4 Konverzní Cesty

Analýza konverzních cest v GA4 vám umožňuje vytvořit si z jakýchkoliv měřených událostí vlastní konverzní cestu (Funnel). 

Skvělou funkcí je také možnost vytvářet segmenty z uživatelů, kteří nepostoupili do dalšího kroku a analyzovat jejich chování, nebo na ně cílit konkrétní reklamou v rámci remarketingových kampaní.

Analýza uživatele

Díky univerzálnosti datového modelu GA4 můžete pro každého uživatele sledovat na časové ose celou konverzní cestu od první návštěvy až po konverzi. Do této časové osy mohou spadat nejen události, které uživatel provedl na vašem webu, ale i v mobilní aplikaci, ve vašem CRM či v kamenném obchodě.

Google Analytics 4 Analýza Uživatele

Integrace GA4 + BigQuery

Nově mohou uživatelé zcela zdarma exportovat data z GA4 do Google BigQuery (tato funkce byla dříve dostupná pouze pro enterprise verzi Google Analytics 360).

Můžete tak nastavit pravidelný export a aktualizaci dat na úrovni hitů do cloudového úložiště BigQuery.

To otevírá dveře pokročilé datové analýze, jednodušší integraci s nástroji třetích stran a exportování dat pro vizualizaci.

Google Analytics 4 integrace Big Query

Propojení s dalšími Google produkty

Stejně jako v Google Analytics je možné propojit vaši GA4 službu s dalšími Google produkty, které využíváte.

Díky propojení s Google Ads lze obohatit reporty o data z PPC kampaní a můžete využívat nové Google Ads dimenze v rámci vlastních reportů. Do Google Ads můžete importovat vámi definované konverze a remarketingová publika.

Po propojení s Google Search Console můžete analyzovat data organického vyhledávání v  rámci GA4 přehledů. V současnosti nejsou Search Console přehledy součástí standardních reportů a naleznete je předvytvořené ve vaší Knihovně přehledů (Library).

Google Analytics 4 Knihovna Reportů Google Search Console

Novinkou je možnost propojení s produktem Google Optimize i pro standardní neplacené GA4 služby. Můžete tak analyzovat data ohledně experimentů a A/B testů v rámci GA4 a naopak dodávat do Google Optimize data a uživatelské segmenty pro specifikaci vašich A/B testů a personalizačních kampaní.

Co vedlo ke vzniku Google Analytics 4?

Universal Analytics (GA3) byly spuštěny v roce 2013 a sloužily primárně pro potřeby měření webových stránek. 

Internet a způsob jeho využití se od té doby významně změnil –  vzrostl počet uživatelů, kteří pro přístup k internetu používají mobilní zařízení a běžný uživatel má nainstalovány desítky mobilních aplikací pro každodenní užití.

Pokud jste potřebovali měřit aktivitu v rámci mobilních aplikací, bylo zapotřebí používat Google Analytics pro Firebase či jiné analytické služby a nebylo jednoduché sjednotit data o procházení webových stránek a mobilních aplikací pro následnou analýzu a interpretaci.

To se změnilo s příchodem GA4. Nová verze Google Analytics vám umožňuje sjednotit uživatelská data z webu i mobilní aplikace do jedné služby GA4 a sledovat tak aktivitu uživatelů napříč platformami.

Nové metody měření a sběru dat jsou navrženy tak, aby byly přesnější. Spolu s novými nástroji a reporty pro analýzu dat tak pomohou marketérům činit informovanější rozhodnutí.

Datový model založený na událostech

Nová verze GA4 přináší řadu revolučních změn, které od základu mění způsob sběru dat a otevírá dveře novým možnostem, které Universal Analytics z technického hlediska neumožňovaly.

Universal Analytics jsou od základu navrženy primárně pro měření webových stránek a jsou založeny na měření relací (návštěv) a zobrazení stránek (Pageviews), kde se události využívají jako doplňující data k zobrazení stránky. 

Jakákoliv interakce byla měřena ve vazbě k dané relaci a danému zobrazení stránky. Díky tomu vznikly často využívané metriky jako Bounce rate, počet stránek na relaci a průměrná doba na stránce.

Oproti tomu měření GA4 používá model založený na událostech a parametrech. Jakákoliv interakce uživatele lze zaznamenat jako událost. S každou událostí můžete odesílat specifické parametry, díky kterým lze data v rozhraní GA4 lépe segmentovat, vytvářet publika pro reklamní systémy, konverzní cesty a vlastní konverze.

Tento datový model se nazývá tzv. “Event-based” datový model.

V tabulce níže je jednoduché srovnání modelu sběru dat Universal Analytics a GA4.

Srovnání datového modelu a funkcionalit Universal Analytics vs. Google Analytics 4

Google Analytics 4 Debug Mode - Události a parametry

Debug mode – pohled na page_view event a jeho parametry

Proč je to důležité?

Jak již bylo zmíněno, u event-based datového modelu Google Analytics 4 nezáleží tolik na návštěvě, nebo zobrazení stránky (i když jsou tyto interakce stále měřeny). Naopak je kladen důraz na uživatele a jeho chování v rámci webové stránky či aplikace v čase.

Díky zrušení vazeb mezi relací, návštěvou a událostmi lze data lépe segmentovat a aplikovat složitější analýzy a strojové učení.

Jak a kdy migrovat na GA4?

Jak jsme psali na začátku článku, od 1. 7. 2023 budou všichni uživatelé nuceni přejít na GA4. 

Velmi doporučujeme nastavit GA4 měření co nejdříve, abyste po kompletní migraci měli co nejvíce historických dat a dostatek času zakomponovat GA4 do firemních procesů.

V rámci přechodu na GA4 všem klientům doporučujeme následující postup:

1. Založení GA4

V 1. fázi doporučujeme implementovat paralelní měření pro GA4 a začít sbírat data o aktivitě uživatelů. Toto nastavení nijak neovlivní vaše současné fungování a měření.

Po nasazení služby GA4 doporučujeme také implementovat měření nejdůležitějších událostí na vašem webu po vzoru měření Universal Analytics (měření důležitých webových konverzí a interakcí).

Nyní máte nastavené důležité měření v rámci GA4 a můžete se v budoucnu k datům vrátit a analyzovat je.

2. Seznámení s GA4 a konfigurace pro vaše požadavky

Nejdůležitější data již měříte a můžete je analyzovat a seznamovat se s rozhraním GA4. Co dál?

Doporučujeme na základě specifikace vašich obchodních a marketingových KPI definovat detailní měřící plán. Měřící plán je důležitý pro ujasnění toho, co vše je potřeba měřit a jakými způsoby měření toho dosáhnete.

Co by měl obsahovat měřící plán?

  • veškeré obchodní cíle a k nim přiřazené marketingové KPI
  • přiřazení událostí a metrik ke konkrétním KPI
  • plán akčních bodů a technické implementace pro měření a reporting

Tvorbu měřícího plánu doporučujeme pro všechny střední a větší webové projekty. Šetří čas během úvodní komunikace i plánování a slouží jako budoucí reference v případě kontroly a změn implementace webové analytiky.

Chcete sestavit měřící plán pro váš web či aplikaci? Napište nám.

3. Donastavení měření dle měřícího plánu

Dalším přirozeným krokem je donastavení měření všech událostí dle měřícího plánu a následná konfigurace GA4 služby dle vašich specifických požadavků.

Poté jste připraveni postupně převést reporting a webovou analytiku na GA4.

4. Osvojení GA4 -> primární zdroj dat v rámci firmy

Je čas analyzovat data, seznámit se s novými koncepty měření GA4 a všemi funkcemi. V prvním kvartálu roku 2023 je vhodné přepnout reporting, KPI a plánování marketingových aktivit už na data z GA4.

Pro manažery a specialisty je možné vytvořit unikátní přehledy přizpůsobené na míru jejich požadavkům přímo v GA4.

A pokud jste zvyklí pracovat s vizualizačními nástroji, máte možnost napojit GA4 například na Google Data Studio.

Nechte optimální nastavení GA4 na odbornících

Klientům pomáháme jako konzultační support, nebo externí tým tvořící komplexní strategii měření od návrhu KPI, tvorbu měřícího plánu, nastavení měření a GA4, po marketingové strategie založené na datové analýze.

Autorem článku je
Kristián Smith
SEO & Web analytics Team Leader

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a sledujte tak pravidelně novinky ze světa Fragile.