To nejdůležitější o Google Analytics 4

Zajisté jste již slyšeli, že je dostupná nová verze Google Analytics (Google Analytics 4, GA4) dříve zvané ‘App + Web’, kterou Google spustil na podzim roku 2020, kdy oficiálně opustila beta verzi.

Nová verze Google Analytics přináší řadu zásadních změn – lepší měření aktivity uživatelů napříč zařízeními (cross-device measurement), větší možnosti kontroly sběru osobních dat nebo automatizaci reportování.

V prvé řadě však přichází s úplně odlišným způsobem přemýšlení nad návrhem měření, analýzou a reportování dat. A to díky novému datovému modelu založeném na událostech.

Co vedlo ke vzniku Google Analytics 4?

Universal Analytics (GA3) byly spuštěny v roce 2013 a sloužily primárně pro potřeby měření webových stránek. 

Internet a způsob jeho využití se od té doby významně změnil –  vzrostl počet uživatelů, kteří pro přístup k internetu používají mobilní zařízení a běžný uživatel má nainstalovány desítky mobilních aplikací pro každodenní užití.

Pokud jste potřebovali měřit aktivitu v rámci mobilních aplikací, bylo zapotřebí používat Google Analytics pro Firebase či jiné analytické služby a nebylo jednoduché sjednotit data o procházení webových stránek a mobilních aplikací pro následnou analýzu a interpretaci.

To se změnilo s příchodem GA4. Nová verze Google Analytics vám umožňuje sjednotit uživatelská data z webu i mobilní aplikace do jedné služby GA4 a sledovat tak aktivitu uživatelů napříč platformami.

Nové metody měření a sběru dat jsou navrženy tak, aby byly přesnější. Spolu s novými nástroji a reporty pro analýzu dat tak pomohou marketérům činit informovanější rozhodnutí.

Jak se liší GA4 od Universal Analytics?

Datový model:

Nová verze GA4 přináší řadu revolučních změn, které od základu mění způsob sběru dat a otevírá dveře novým možnostem, které Universal Analytics z technického hlediska neumožňovaly.

Universal Analytics jsou od základu navrženy primárně pro měření webových stránek a jsou založeny na měření relací (návštěv) a zobrazení stránek (Pageviews), kde se události využívají jako doplňující data k zobrazení stránky. 

Jakákoliv interakce byla měřena ve vazbě k dané relaci a danému zobrazení stránky. Díky tomu vznikly často využívané metriky jako Bounce rate, počet stránek na relaci a průměrná doba na stránce.

Oproti tomu měření GA4 používá model založený na událostech a parametrech. Jakákoliv interakce uživatele lze zaznamenat jako událost. S každou událostí můžete odesílat specifické parametry, díky kterým lze data v rozhraní GA4 lépe segmentovat, vytvářet publika pro reklamní systémy, konverzní cesty a vlastní konverze.

V tabulce níže je jednoduché srovnání modelu sběru dat UA a GA4.

Proč je to důležité?

Jak již bylo zmíněno, u event-based modelu Google Analytics 4 nezáleží tolik na návštěvě, nebo zobrazení stránky (i když jsou tyto interakce stále měřeny). Naopak je kladen důraz na uživatele a jeho chování v rámci webové stránky či aplikace v čase.

Díky univerzálnosti datového modelu GA4 můžete pro každého uživatele sledovat na časové ose celou konverzní cestu od první návštěvy až po konverzi. Do této časové osy padají události, které uživatel provedl nejen na vašem webu, ale i v mobilní aplikaci, ve vašem CRM či v kamenném obchodě.

Díky zrušení vazeb mezi relací, návštěvou a událostmi lze data lépe segmentovat a aplikovat složitější analýzy a strojové učení.

Cross-device measurement:

Novou funkcí v GA4 je schopnost efektivněji měřit webové události napříč zařízeními (cross-device). Tedy pokud uživatel navštíví váš web z notebooku a poté z mobilního zařízení, v datech uvidíte, že stejný uživatel navštívil webové stránky z více zařízení.

Předpokladem je, že uživatel souhlasí se sběrem dat a má ve svém Google účtu povolenou personalizaci reklam.

Užívání mobilních zařízení včetně aplikací je stále častěji součástí uživatelské cesty. Pokud sbíráte data z webu i z aplikace, můžete sledovat chování uživatelů napříč platformami (cross-platform) a všechna data mít na jednom místě.

Automatizace:

Díky novému a flexibilnímu datovému modelu může Google efektivněji aplikovat strojové učení (machine-learning) na sbíraná data.

Pravděpodobně jste se již setkali s „insights” (česky statistiky) v pravém horním rohu domovské stránky Universal Analytics, které informují o změnách v rychlosti stránek nebo o nárůstu/poklesu návštěvnosti z vybraného zdroje.

V Google Analytics 4 se pro tyto účely sbírají data z více dimenzí, a proto budou nápovědy přesnější a schopny zachytit a interpretovat detailnější změny.

Díky nové technologii jsou v Google Analytics 4 dostupné také prediktivní metriky, které dokážou předpovídat akce uživatele jako je pravděpodobnost nákupu, pravděpodobnost opuštění služby nebo odhad budoucích tržeb.

Kontrola sběru dat osobních údajů:

Google Analytics 4 také nabízejí inzerentům lepší možnosti pro splnění podmínek pro ochranu osobních údajů jako GDPR a CCPA.

Pokud web musí splňovat podmínky souhlasu se sběrem analytických dat, je k dispozici Režim souhlasu, který může upravit chování měření na základě souhlasu uživatele.

Uživatelé mají také více možností nastavení pravidel pro sběr, uchování a sdílení dat.

Nově je dostupná také možnost vymazat data z Google Analytics na základě žádosti.

Nové funkce zcela zdarma:

Google do nové verze Google Analytics 4 zahrnuje řadu funkcí, které byly dostupné pouze v placené verzi Google Analytics 360. Ta byla vzhledem k její vysoké ceně (od $150,000/rok) pro většinu uživatelů nedostupná.

Níže je několik nových funkcí, které jsou pro všechny dostupné zcela zdarma.

Analýza konverzních cest:

V běžné verzi Universal Analytics není možné efektivně vytvářet vlastní konverzní cesty, u nichž očekáváte, že vedou ke konverzi na webové stránce.

Analýza konverzních cest v GA4 vám umožňuje vytvořit si z jakýchkoliv měřených událostí vlastní konverzní cestu (Funnel).

Nejste tak omezeni předdefinovanými možnostmi a můžete cestu přizpůsobit dle vašich business potřeb a specifické stavby webu.

Integrace GA4 + BigQuery:

Nově mohou uživatelé zcela zdarma exportovat data z GA4 do Google BigQuery (tato funkce byla dříve dostupná pouze pro enterprise verzi Google Analytics 360).

Můžete tak nastavit pravidelný export a aktualizaci dat na úrovni hitů do cloudového úložiště BigQuery.

To otevírá dveře pokročilé datové analýze, jednodušší integraci s nástroji třetích stran a exportování dat pro vizualizaci.

Je správný čas přejít na Google Analytics 4?

Universal Analytics tu pro uživatele ještě nějakou dobu zůstanou. GA4 jsou stále relativně nové a Google kontinuálně pracuje na vydávání nových funkcí, opravě chyb a zlepšení.

Proto je i oficiální doporučení od Google ponechat současnou implementaci Universal Analytics a paralelně implementovat nové měření GA4 a začít sbírat data o aktivitě uživatelů.

Zdroj: https://support.google.com/analytics/answer/10119380?hl=cs

Doporučujeme tedy nové GA4 nasadit prozatím jako doplňující analytický nástroj a postupně se seznámit s novým rozhraním, reporty a novým paradigmatem měření založeným na událostech.

Dobrým důvodem pro včasné nasazení GA4 je také sběr historických dat. V momentě, kdy na novou verzi GA přejdete naplno, budete mít historii dat pro porovnání s předchozím obdobím a sledování vývoje trendů v čase.

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nechystáte nové GA4 v blízké době nasadit, lze využít jinou možnost. Google nedávno zpřístupnil veřejnosti demo účty s reálnými daty, kde můžete všechny nové reporty a funkce vyzkoušet a experimentovat s nimi.

Informace o přístupu k demo účtům naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6367342?hl=cs

Chtěli byste ohledně nových GA4 konzultaci nebo pomoc s implementací? Napište nám, my vám rádi pomůžeme.

Autorem článku je
Kristián Smith
SEO Consultant

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a sledujte tak pravidelně novinky ze světa Fragile.