DOOH (digital out of home) reklama přináší interaktivní možnosti přímo do místa prodeje. Ve Fragile jsme tuto moderní technologii využili v naší kampani pro značku Maspex, kterou jsme realizovali v 20 hypermarketech Albert po celé České republice. Pomocí 80 digitálních obrazovek jsme oslovili široké spektrum zákazníků přímo v místě nákupu. Tato kampaň ukazuje, jak lze efektivně kombinovat tradiční a digitální reklamu, přizpůsobovat sdělení v reálném čase a dosáhnout vynikajících výsledků.

Začněme nejdříve vysvětlením pojmu Out of Home (OOH) reklamy, tedy reklamy mimo domov. Plakáty, billboardy, nápisy v obchodech – to vše jsou formy OOH reklamy známé po celém světě. Jedná se o nejstarší a nejrozšířenější formu reklamy na světě. Nicméně přes velké využití, tato forma reklamy postupně ztrácí na popularitě, a to především z důvodu vyšších požadavků. Nedostatek interaktivity, relativní nepružnost a celková náročnost kampaní jsou příkladem, proč inzerenti hledají jiná řešení. 

Jedním z řešení dlouhou dobu bylo přesunutí investice do digitální reklamy, ale co když se tyto varianty sloučí? Právě kombinaci digitální a OOH reklamy zastřešuje pojem DOOH reklama (Digital Out-Of-Home), což je v zásadě offline reklama vylepšená o digitální prvky.

DOOH, známá také jako venkovní digitální reklama, je moderní forma venkovní reklamy využívající digitální obrazovky a technologie k cílenému sdělení reklamních obsahů. Tento formát reklamy se od tradičních statických billboardů liší svou dynamikou a možností rychlé změny obsahu. Reklamy mohou být přizpůsobeny na základě různých parametrů jako je lokalita, čas nebo třeba počasí.

V praxi DOOH reklama funguje tak, že digitální obrazovky umístěné na veřejných místech, jako jsou obchodní centra, nádraží nebo hypermarkety, zobrazují reklamy, které jsou spravovány centrálně pomocí speciálních softwarů. Tímto způsobem mohou inzerenti rychle reagovat na měnící se trh a optimalizovat své kampaně v reálném čase.

Výhody a nevýhody DOOH formátu

Výhody DOOH formátu:

  • Flexibilita: Možnost rychle měnit a aktualizovat reklamní obsah podle potřeby.
  • Měřitelnost: Možnost sběru dat a analýzy výkonu kampaní v reálném čase.
  • Kreativní možnosti: Možnost využití videa, animací a interaktivních prvků zvyšuje zapojení publika.
  • Relevance: Schopnost přizpůsobit obsah na základě potřeb (počasí, denní doba, aktuálním události…).

Nevýhody DOOH formátu:

  • Délka zobrazení reklamy: Standardizovaná délka jednoho slotu je 10s. Při delší komunikaci je potřeba nakoupit více slotů za sebou, a tím i navýšit cenu za jedno zobrazení/přehrání reklamy. 
  • Schvalování reklamy: V případě ploch v hypermarketech Albert je potřeba schválit kreativu předem. 
  • Dostupnost pokročilého cílení: V případě komplexního cílení (např. na základě počasí) je potřeba vyvinout vlastní script pro dynamické střídání kreativ. 

DOOH kampaň v hypermarketech Albert

Fragile ve spolupráci se společností Vision Thing realizovala úspěšnou DOOH kampaň pro značku Maspex v hypermarketech Albert. Tato kampaň využívala venkovní digitální formáty v 20 vybraných hypermarketech po celé České republice, kde bylo umístěno 80 digitálních obrazovek. Kombinací tradiční a digitální reklamy jsme dokázali oslovit cílovou skupinu přímo v místě nákupu.

Díky programatickému nákupu pomocí Adform DSP jsme tak byli schopni přenést reklamu přímo do maloobchodního prostředí a zároveň kampaň optimalizovat například na základě lokace, času či dalších parametrů. Řešení jsme využili v kampani pro klienta Maspex při komunikaci produktů Relax. Kampaň ze začátku cílila na všechny dostupné prodejny v České republice a využili jsme především možnosti zasáhnout cílovou skupinu přímo v obchodě při rozhodovací fázi. 

Po spuštění kampaně se naši specialisté vydali i přímo do prodejny, aby zhodnotili efektivitu a případnou potřebu optimalizace. Právě možnost změn v kampani a ovlivnění jejího výdeje je totiž hlavní výhodou programatického nákupu těchto reklamních ploch. Samozřejmě jsme měli možnost data vidět i přímo v systému a nebylo těžké následně zjistit například optimální čas zobrazení, kdy navštěvuje prodejny nejvíce lidí. Při následné optimalizaci jsme se tak soustředili především na úpravu lokalit, času zobrazení a frekvenci výdeje reklamy, což zajistilo, že reklamní sdělení dosáhlo správného publika v optimálním čase. Tento přístup zvýšil efektivitu kampaně, zlepšil povědomí o značce a podpořil prodej produktu.

Výsledky kampaně:

Tato kampaň podtrhuje naše odhodlání být na špici digitálních reklamních trendů a poskytovat našim klientům přístup k nejnovějším technologiím a inovacím v oblasti reklamy. Fragile se neustále snaží posouvat hranice možností v oblasti digitálního marketingu a reklamy, což potvrzuje úspěšná kampaň pro Maspex s produktem Relax.

Velmi si ceníme úspěšné spolupráce s agenturou Fragile na kampani pro značku Maspex v hypermarketech Albert. Naše digitální obrazovky se ukázaly jako ideální nástroj pro propagaci produktů, zejména těch přímo dostupných na prodejnách. Díky tomu je možné oslovit zákazníky přesně v momentě, kdy jsou nejvíce otevřeni nákupním impulsům.

Vision Thing

Autorem článku je
Jan Mach
Programmatic Specialist