Vyhledávání na internetu je součástí nákupní cesty téměř každého zákazníka. Vhodná SEO strategie umožňuje firmám pochopení chování zákazníků v rámci vyhledávání a následné tvorby obsahu, který nejen zvyšuje návštěvnost a konverze webu, ale také efektivně komunikuje hodnoty a přednosti značky v každé části zákaznické cesty a nákupního trychtýře.

Jak toho dosáhnout? Klíčem dobrého SEO (Search Engine Optimization) nejsou klíčová slova, ale uživatelé. Vítězí tvorba originálního a kvalitního obsahu, poskytnutí co nejlepší odpovědi na vyhledávací dotaz, zajištění mimořádného uživatelského zážitku a důvěra v značku.

Promyšlená SEO strategie, která je v souladu s celkovou marketingovou strategií webu a vaší značky typicky obsahuje několik hlavních fází:

Hlavní fáze SEO projektu

Základní popis SEO strategie

Analýza klíčových slov a trhu –⁠ pochopení poptávky

AKS, Klíčovka, KWA… má to mnoho názvů a podob! Faktem je, že analýza klíčových slov je důležitým počátečním krokem každé SEO strategie. Poskytne cenné informace o dotazech uživatelů v kontextu vašich služeb a produktů a významně pak určuje směr jakým se podoba webu a webového obsahu ubírá. Poznatky z konkrétních vzorů hledání pak mohou přímo ovlivnit i obchodní rozhodnutí ohledně názvosloví produktů, nebo rozšíření vašeho sortimentu na e-shopu. 

Analýza klíčových slov typicky obsahuje:

 • Důležitá klíčová slova pro vaši cílovou skupinu
 • Důležité metriky klíčových slov jako hledanost, cena v PPC reklamě a konkurenčnost
 • Aktuální stav vašeho webu z pohledu pozic celkově, vstupních stránek a návštěvnosti
 • Mezery v obsahu a chybějící vstupní stránky
 • Stav konkurence ve vašem segmentu
 • Segmentace klíčových slov dle témat a vzorů pro efektivní práci s daty při navazujících aktivitách (klasifikace klíčových slov)

Tip: Detailně zpracovaná klíčovka je i vhodný strategický dokument pro ostatní online kanály jako sociální sítě, PPC kampaně, či email marketing. Pomáhá tvořit dobře cílený, relevantní obsah, který rezonuje s potřebami a zájmy publika.

Analýza konkurence

Soutěž o přední pozice na první straně výsledků vyhledávání (SERP) je stále intenzivnější. Jedním z cílů SEO je zvýšit viditelnost vašeho webu ve vyhledávačích oproti konkurenci. Provést analýzu konkurence na začátku vašeho SEO projektu vám pomůže pochopit, co konkurence dělá dobře. Ukáže vám tak oblasti, kde je máte šanci překonat a zlepšit vaše postavení v rámci výsledků vyhledávání. 

Klíčem je porozumět SEO strategii a obsahu, který vaši konkurenti používají. Na základě toho pak vyvinout vlastní taktiku pro dosažení lepších výsledků.

Tip: Soutěžíte nejen s přímou konkurencí, ale třeba i s online magazíny, které tvoří obsah pro vaší cílovou skupinu.

Stanovení KPI

Provedením podrobné analýzy klíčových slov a konkurence získáte přehled o slovech, která jsou pro váš web nejdůležitější. Změříte jejich popularitu ve vyhledávání, vaši pozici ve výsledcích vyhledávání a získáte cenné srovnání s konkurencí. 

Tato data vám pomohou určit, jaké klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) by vaše SEO aktivity měly sledovat, aby podpořily hlavní obchodní cíle, jako jsou prodeje a tržby.  Ať už SEO řešíte in-house, nebo například se SEO agenturou, je vždy vhodné na začátku projektu tyto cíle určit.

Jaké jsou příklady SEO KPI a cílů?

 • Navýšení prodejů z organického vyhledávání o 150%
 • Navýšení návštěvnosti a prodejů pro konkrétní produktové kategorie e-shopu
 • Navýšení market-share pro definovaný segment produktů, či publika
 • Posílení a ochrana online visibility značky
 • Získání 50 leadů měsíčně z organického vyhledávání
 • Stát se hlavním zdrojem online informací a obsahu pro zvolené téma 

Pro dosažení těchto cílů je potřeba mít plán a seznam aktivit, které jsou součástí vaší SEO strategie. 

Nejdůležitějším krokem pro úspěch v organickém vyhledávání je dobře promyšlená obsahová strategie.

Obsahová strategie a struktura webu

Hlavním cílem vyhledávačů, jako je Google, je poskytnout uživatelům co nejpřesnější a nejrelevantnější obsah co nejrychleji. Jak dobře se obsah vaší stránky shoduje s tím, co uživatelé hledají (jinak řečeno, s jejich záměrem při vyhledávání), je klíčové pro dosažení dobrého umístění ve výsledcích vyhledávání.

Důležité je vytvářet obsah, který odpovídá skutečným vyhledávacím návykům a potřebám vaší cílové skupiny.

Záměr uživatele:

User intent, neboli záměr uživatele, je důležitým konceptem v SEO. Můžeme se setkat také s výrazem search-intent, tedy záměr za vyhledáváním, neboli proč uživatel daný výraz hledá. 

Například, pokud někdo vyhledává „nejlepší notebooky 2023“, jeho záměrem je pravděpodobně najít srovnávací recenze, nikoli koupit notebook přímo skrz produktovou stránku. Optimalizace obsahu tak, aby odpovídala tomuto informačnímu záměru, zvyšuje šanci na vyšší pozici ve výsledcích vyhledávání a poskytuje uživatelům přesně to, co hledají.

Analýza klíčových slov vám pomůže poznat, jaký typ obsahu dle záměru uživatele na vašem webu vytvořit. Příklady hlavních typů jsou znázorněné v následující tabulce.

Záměr uživatele (User-intent) a SEO

Tip:  Na jeden vyhledávací dotaz může být v rámci výsledků vyhledávání více typu obsahu (více typů záměru uživatele pro jeden dotaz) na 1. stránce výsledků vyhledávání (odkazy na stránky, obrázky, videa, rozšíření výsledků vyhledávání jako Featured Snippets). Jako značka máte šanci tvořit kvalitní obsahu pro každý z těchto výsledků a zvýšit vaši viditelnost v neplacených výsledcích.

Struktura webu a SEO:

Na základě pochopení vzorů hledání je následným cílem vytvořit web, který je snadno navigovatelný a jehož struktura je přizpůsobena různým tématům, jež lidé hledají. To znamená, že každá stránka webu se zaměřuje na konkrétní téma nebo klíčové slovo a obsah na této stránce odpovídá tomu, co návštěvníci hledají a potřebují (záměr uživatele). 

Stránky, které jsou nejvíce zaměřeny na prodej, jako jsou kategorie produktů nebo stránky s nabídkami služeb, jsou zvlášť důležité.

Důležité je také propojení těchto stránek tak, aby návštěvníci snadno našli to, co hledají, a mohli snadno přejít k nákupu nebo získání služby (optimalizace interních odkazů).

Struktura webu a SEO

Čeho se vyvarovat: Vyvarujte se tvorbě velkého množství vstupních stránek a článků na podobná nebo související klíčová slova. Pro Google je vhodnější vybrat nadřazené téma a pokrýt ho do hloubky v rámci jedné stránky.

On-page SEO - Využití klíčových slov

Po rozmyšlení struktury webu je zásadní na úrovni každé stránky vhodně optimalizovat klíčové části stránky z pohledu SEO a využití klíčových slov.

Mezi hlavní “On-page SEO” prvky patří například:

 • URL stránky: URL adresa by měla být srozumitelná, čitelná a obsahovat hlavní klíčové slovo pro danou stránku
 • Meta titulky (Meta Title Tags): Krátké, ale popisné titulky stránek, které obsahují relevantní klíčová slova a poskytují jasný přehled o obsahu stránky.
 • Meta popisky (Meta Descriptions): Krátké popisy stránek, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Měly by být výstižné, obsahovat klíčová slova a motivovat uživatele k kliknutí.
Ukázka Meta Title a Meta Description
 • Nadpisy (Headings): Strukturování obsahu pomocí nadpisů (H1, H2, H3 atd.), které pomáhají vyhledávačům pochopit hierarchii a důležitost obsahu na stránce.
 • Optimalizace obsahu: Kvalitní, relevantní a hodnotný obsah, který obsahuje relevantní klíčová slova na důležitých místech a poskytuje užitečné informace pro vašeho uživatele.
 • *Engagement obsahu: Zejména Google čím dál častěji v rámci hodnotících algoritmů využívá strojové učení hodnotící spokojenost uživatele s obsahem při navštívení stránky z výsledků vyhledávání. Pomocí interaktivních prvků, formátování či obrázků a videí můžete uživatele zaujmout, udržet ho na stránce a zlepšit tak “Engagement skóre” dané stránky pro vyhledávače.
 • Obrázky: Obrázky by měly mít vyplněné alternativní popisek s využitím hlavních klíčových slov pro stránku a vhodně pojmenované soubory vzhledem k obsahu obrázku. 

Tip: Zaměřte se na zvýšení uživatelské zapojenosti na stránce webu pomocí interaktivních prvků, atraktivního formátování a multimediálního obsahu. Můžete tím získat náskok oproti konkurenci.

Technické SEO

Dobré technické základy webu jsou klíčové pro zvýšení efektivity navazujících SEO aktivit jako je kontinuální obsahová strategie, či budování Off-page SEO a zpětných odkazů.

Technické SEO se zaměřuje na aspekty jako jsou:

 • Indexace, procházení a přístupnost webu pro roboty vyhledávačů
 • Struktura a podoba URL adres
 • Provázanost jednotlivých sekcí webu skrz interní odkazy
 • Pokročilou kapitolou je pak optimalizace rychlosti načítání, Core Web Vitals, případně práce s weby postavenými na Javascript frameworcích či jako Single Page Aplikace.
 • V rámci technického SEO se často řeší i podoba zobrazení obsahu z vaší domény ve výsledcích vyhledávání, kterou mohou ovlivňovat strukturovaná data na stránce. To je důležité zejména pro e-commerce weby.

Výběr redakčního systému, jako je WordPress nebo Shoptet, může mít významný vliv na vaše technické SEO, respektive na množství nutných investic do klíčových technických funkcích webů, které mají vliv na SEO.

Tip:  Využijte nástroj jako jsou Sitebulb, Ahfers, či Screaming Frog pro technickou analýzu vašeho webu.

Čeho se vyvarovat: Pozor na využívání velkého množství generování obsahu pomocí Javascriptu. Může způsobovat problémy vyhledávačům při analyzování, což se zohlední při hodnocení webu.

E-E-A-T

V posledních letech je důležitým konceptem v rámci SEO zkratka “E-E-A-T”. Google neustále vyvíjí své algoritmy a hodnotící procesy tak, aby nabízel uživatelům co nejrelevantnější a hlavně bezpečné výsledky vyhledávání. A právě E-E-A-T faktory považuje Google za zásadní pro hodnocení kvality a důvěryhodnosti webových stránek a jejich obsahu. 

Zkratka E-E-A-T zahrnuje:

 • Experience –⁠ Zkušenost s produktem, službou nebo tématem o kterém píšu
 • Expertise – Prokazatelná odbornost autora či firmy v rámci daného tématu
 • Authoritativeness – Dobré reference, silný brand, zmínky webu v rámci internetu (kvalitní odkazový profil)
 • Trustworthiness – Důvěryhodnost webu a obsahu (například formou transparentní prezentace firemních kontaktů a obchodních podmínek)

Největší dopad má toto hodnocení na tzv. YMYL weby (Your Money or Your Life). Jsou to weby, které mají přímý dopad na zdraví či finance uživatele (oblast zdraví, práva, financí). Cílem je, aby Google neposkytoval uživatelům informace, které je mohou jakýmkoliv způsobem poškodit.

E.E.A.T SEO Faktory

Zdroj: Searchenginejournal.com

Tip:  Vžijte se do role běžného návštěvníka internetu. Splňují vaše webové stránky či konkrétní obsah na webu E-E-A-T parametry výše? Pokud některý z bodů nemáte odškrtnutý, zapracujte na jeho zlepšení a promítnutí do obsahu a vašich online aktivit.

Branding a zpětné odkazy

Klíčovou součástí SEO jsou i faktory odehrávající se mimo váš web. Například síla značky, kvalita a množství zpětných odkazů, recenze a sentiment spojený s vaším podnikáním jsou důležité faktory pro vyhledávače při hodnocení vašeho webu.

Když jsou všechny “SEO parametry” mezi vámi a vybranými konkurenty na stejné úrovni, je to právě nejsilnější brand, který přivádí nejvýše návštěvnosti a zpětných odkazů.

Cílem strategického linkbuildingu a Off-page SEO aktivit je získávat kvalitní zpětné odkazy a budovat povědomí o značce skrz tvorbu kvalitního obsahu, propagaci značky a online partnerství.

Tip: Děláte influencer marketing, spolupracujete s PR agenturou, nebo máte rozsáhlou síť odběratelů vašich produktů? Zamyslete se, zda různé dílčí aktivity nemohou pro vaši doménu generovat také zpětné odkazy a tím pomáhat zlepšit hodnocení vaší domény pro vyhledávače.

Čeho se vyvarovat: Není odkaz jako odkaz. Zejména po Spam Brain updatu od Google z prosince 2022 jsou algoritmy schopné poznat spamové techniky získávání zpětných odkazů. Buďte tedy opatrní s tím, jaké odkazy získáváte. Google očividné spam odkazy ignoruje, tím pádem vyhazujete peníze do koše. V horším případě může penalizovat vaši doménu a zbavit vás těžce získané organické návštěvnosti.

Reporting a kontinuální rozvoj SEO

Je důležité pravidelně sledovat vývoj viditelnosti vaší webové stránky a sledovat aktivity vašich konkurentů a případné dopady po změnách v hodnocení vyhledávacích algoritmů. Kontinuální vytváření kvalitního obsahu je základem pro dosažení úspěchu a udržení hodnocení vašeho webu.

Mějte na paměti, že vaši konkurenti pravděpodobně neustále optimalizují své stránky pro vyhledávače. Pokud nebudete postupovat stejně, rychle získají náskok, který bude obtížné dohnat.

Pravidelně sledujte změny ve výkonnosti vašeho webu a trendy ve vyhledávání pomocí SEO reportů a zaměřte se na zlepšování klíčových oblastí SEO, které jsou popsány v tomto článku.

Chcete zjistit jak je na tom SEO vašeho webu? Pošlete nám zprávu.

Autorem článku je
Kristián Smith 
SEO & Web analytics team leader