Jak jednoduše přidat příspěvek influencera do reklam na TikToku?

By Analytika, Fragile World, Homepage

Spolupracujete s influencerem a chcete propagovat jeho příspěvek na TikToku? Ve správci reklam to jde velmi snadno. Bez sdílení přístupů k profilu a jakýchkoliv dalších nastavení. Jak na to? Všechno vám vysvětlíme v tomto článku.

V nastavení reklamy zaškrtněte v sekci Identita možnost “Use other authorized account or post” a klikněte na “Authorize TikTok post”.

TikTok příspěvek influencera do reklam

TikTok po vás bude chtít kód příspěvku, který chcete propagovat. Tento kód musíte získat přímo od influencera.

TikTok příspěvek influencera do reklam

Vygenerování kódu v aplikaci

V první řadě je nutné, aby si v záložce Nástroje tvůrce povolil funkci “Nastavení reklam”.

TikTok příspěvek influencera do reklam

Pomocí této funkce influencer povolí inzerentům, aby se jeho příspěvky mohli použít do reklam. Pak už jenom stačí, aby si vybral konkrétní příspěvek, klikl na tři tečky a zvolil možnost Nastavení reklamy.

TikTok příspěvek influencera do reklam

V této části povolí “Ad authorization”, vybere délku povoleného období a následně vygeneruje kód. 

Pozor, po vygenerování kódu je nejprve potřeba vše uložit a pak teprve půjde kód zkopírovat. Tento kód pošle inzerentovi, který jej vloží do systému při nastavení reklamy. 

TikTok příspěvek influencera do reklam

A je hotovo! Příspěvek influencera se načte a můžete ho začít propagovat. Je to velmi jednoduché a věřím, že tato skvělá funkce vám ulehčí spoustu práce.

Nevíte jak na TikTok? Jak ho efektivně využít v podnikání? Rádi vám s tím pomůžeme, ozvěte se nám.

Autor článku
Tomáš Suchý
Social Performance Specialist

Nový Režim Souhlasu (Consent Mode 2.0) – nepřicházíte o data?

By Analytika, Fragile World, Homepage

Využíváte ve svých Google Ads kampaních remarketing? A víte, že o něj můžete bez implementace určitých požadavků ze strany Google přijít? 

Google na konci minulého roku oznámil aktualizaci fungování režimu souhlasu (Consent Mode) pro správu uživatelských souhlasů s použitím cookies. Novou verzi Consent Mode v2 vyžaduje Google implementovat během března 2024.

Pokud nebude Consent Mode v2 úspěšně implementován, firmy mohou narazit na omezení ve funkcích Google Analytics 4 a Google Ads. Dle dostupných informací to zahrnuje omezení ve sběru a tvorbě remarketingových publik, importu dat z Google Analytics do systému Google Ads a využití sběru anonymních dat pro efektivnější Smart Bidding kampaně.

Co se v článku dozvíte?

Majitelé webových stránek se již nějakou dobu setkávají s právními požadavky, které jim ukládají povinnost získávat od návštěvníků souhlas s používáním cookies. Tyto malé soubory dat jsou důležité pro sběr informací o chování uživatelů na webových stránkách, umožňují efektivnější cílení reklam a používání analytických nástrojů. Sběr takových cookies je však dle současné legislativy možné pouze s výslovným souhlasem návštěvníka webu.

Společnost Google dlouhodobě aktualizuje své produkty tak, aby byly v souladu s právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů a sběru cookies, jako jsou GDPR a ePrivacy na území Evropské unie, nebo CCPA (California Consumer Privacy Act) ve Spojených státech.

Jedním z řešení, které Google představil, je Režim souhlasu (Consent Mode). Tato technologie umožňuje webovým stránkám a aplikacím přizpůsobit chování sledovacích tagů podle toho, zda uživatel dal souhlas s používáním cookies nebo nikoliv. Tím se zvyšuje transparentnost a dává uživatelům větší kontrolu nad jejich daty.

Režim souhlasu má ještě jeden významný přínos – dokáže minimalizovat dopad na sběr dat v situaci, kdy uživatel odmítne poskytnout souhlas. Nabízí anonymní sběr některých dat, i když uživatel nesouhlasí s plným sledováním. Tyto data pak systémy využívají k behaviorálnímu modelování, modelování konverzí či optimalizaci chytrých nabídek v rámci Google Ads (Smart Bidding).

Znázornění modelace konverzí Consent Mode

Nová verze Režimu souhlasu je odpovědí Google na rostoucí požadavky legislativy v oblasti digitálního marketingu a ochrany osobních údajů. 

V reakci na nové evropské předpisy, jako je navrhovaný zákon o digitálních službách (Digital Markets Act), který vyžaduje od společností jako Google získat jasný souhlas od uživatelů před zpracováním jejich dat, byla vytvořena aktualizovaná verze tohoto nástroje – Consent Mode 2.0.

Consent Mode

Tato aktualizace přináší změny, které jsou klíčové pro marketingové strategie firem. Je nezbytné, aby firmy tyto změny přijaly a začlenily do svých systémů do března 2024, protože bez nich bude omezeno fungování nástrojů jako jsou Google Analytics či Google Ads.

Consent Mode V2 a Google Ads – Především půjde o omezení ve schopnosti provádět remarketingové kampaně a pokles kvality reklamních kampaní kvůli omezení fungování chytrých nabídek v rámci Google Ads (tzv. Smart Bidding).

Nepřijmou-li firmy tyto novinky, nebudou po uvedeném termínu schopny sbírat uživatelská data návštěvnících webů v Evropské unii k využití v rámci Google reklam, což může mít významný dopad na efektivitu a úspěšnost jejich online reklamních aktivit. 

Implementace Režimu souhlasu 2.0 je proto nejen o právních a technických požadavcích, ale také o zamezení propadu efektivity kampaní v rámci Google Ads.

Jaké změny přináší Consent Mode 2.0?

V rámci aktualizace Režimu souhlasu představil Google dva nové parametry v rámci Consent Mode API:

  • ad_user_data: určuje, zda mohou být uživatelská data posílána Googlu pro reklamní účely (má vliv na efektivitu kampaní a Smart Bidding).
  • ad_personalization: určuje, zda může být povoleno personalizované inzerování (možnost využití remarketingu).

Tyto parametry poskytují instrukce systémům Google, jak mohou s daty odeslanými na jejich servery nakládat.

Jedná se o rozšíření aktuálně využívaných parametrů v rámci Consent Mode. Konkrétně parametry ad_storage a analytics_storage, které přímo ovlivňují jak se chovají analytické skripty Google Analytics při načítání na webových stránkách.

Consent Mode lze implementovat v dvou základních módech fungování a to v Basic (základním) nebo Advance (pokročilém) režimu.

Fungování obou režimů je znázorněné na obrázku níže:

Jak implementovat Consent Mode

V zásadě se při základní implementaci jedná o úplné blokování analytických a reklamních skriptů v případě, že web nemá od uživatele souhlas s využitím cookies.

Pokročilá implementace pak umožňuje analytické a reklamní skripty spouštět v “anonymním” režimu i bez souhlasu s cookies. Například díky tomu umožňujete nástroji Google Analytics domodelovávat data, o které přicházíte díky odmítnutí cookies. Nástroj Google Ads pak díky strojovému učení využívá anonymní data k modelaci konverzí a lepší optimalizaci automatizovaných (Smart Bidding) strategií.

V obou případech je však potřeba zajištění odeslání dvou nový parametrů ad_user_data a ad_personalization v rámci Consent Mode API.

Jak přistoupit k aktualizaci technického řešení Cookie lišty a implementaci Consent Mode 2.0 je znázorněno na obrázku níže:

Správná implementace Consent Mode

Jak zlepšit kvalitu dat pro online marketing?

Podmínkou pro fungování behaviorálního modelování je aktivní režim souhlasu a dostatek dat pro AI modelaci. Google identifikuje uživatele, kteří neposkytli souhlas a používá AI modely k doplnění chybějících dat do příslušné služby GA4. Čím více dat mám (čím vyšší návštěvnost se souhlasem), tím kvalitnější bude toto modelování.

V článku jsme popsali zejména důvody proč a jak upravit měření v souvislosti s novým Režimem souhlasu. 

Existují ale další způsoby jak zlepšit kvalitu dat pro analytické a reklamní systémy v souvislosti se snižujícím využitím Cookies a blížícím se koncem Cookies třetích stran.

Zlepšení kvality dat díky implementaci Consent Mode 2.0

Behaviorální modelování v Google Analytics

Implementace Cookie lišty bez režimu souhlasu může mít za následek ztráty 30-60% dat v rámci webového měření pro uživatele, kteří nedali souhlas.

Díky implementaci režimu souhlasu je možné tuto mezeru v datech částečně doplnit díky modelování chování pro systémy Google.

Consent Mode

Enhanced Conversions

Rozšířené konverze jsou dalším z prvků, které lze využít pro zlepšení kvality dat v digitálním prostředí. Tato metoda zaručuje přesnější měření konverzí, což vede k efektivnějším kampaním Google Ads.

Technicky je umožněno hashované údaje o zákaznících z konverzních stránkách inzerentů porovnávat s daty přihlášených uživatelů v Google prohlížeči. Pro tuto funkcionalitu je však nezbytný souhlas zákazníka ohledně sdílení jejich údajů s třetími stranami, což je důležité jednak sdělit a druhak získat souhlas s pomocí cookie lišty.

Implementaci rozšířených konverzí lze provést třemi různými způsoby: pomocí značky Google (gtag.js), s využitím Google Tag Manageru nebo prostřednictvím Google Ads API.

Facebook Conversion API

CAPI (Facebook Conversion API) má dva klíčové benefity:

Události se přenášejí přímo skrze vlastní server na server Facebooku, což zvyšuje kvalitu dat a následně účinnost facebook kampaní. Kampaně se optimalizují na základě vyššího množství dat, což může zvýšit výslednou efektivitu o několik procent. Podle posledních průzkumů Facebooku snižuje CAPI náklady na akvizici o 13 % a zvyšuje doměření událostí nákupu o 19 %.

Více o nastavení Facebook Conversion API se dozvíte v článku na Fragile blogu.

S blížícím se koncem cookies třetích stran v prohlížeči Chrome nabízí CAPI řešení pro zachování profilování a sběru dat napříč doménami. To je možné díky server-side měření, které bude moci stále využívat profilaci a cílení v reklamě a reportovat efekt kampaní. CAPI navíc umožňuje přenášet události nejen z webových stránek, ale i z aplikací, offline události a událostí spojenými se zprávami (např. data z WhatsAppu a Messengeru).

Vylepšení samotné cookie lišty

Z pohledu sběru dat je neméně důležité celkové procento uživatelů, u kterých se nám podaří získat souhlas se sběrem cookies. Toto je otázka spíše z pohledu UX a jak cookie lišta na uživatele působí. Rozhodnutí o přijetí / odmítnutí je otázka pár vteřin a tak je důležité uživatele dostatečně zaujmout, aby s cookies souhlasil.

Ideálně by cookie lišta měla sama o sobě graficky a textově “přimět” uživatele k souhlasu s cookies. Přimět je zde v uvozovkách, protože cookie lišta ve své podstatě nikoho k ničemu nutit nemůže, pokud ale tlačítko souhlasu bude mít jako jediné zelenou barvu a ostatní tlačítka zůstanou bez barevného pozadí, touto drobnou úpravou zvýším výsledné procento souhlasu o pěkných pár procent nahoru bez složitějších úprav.

Co se týče textace lišty, tak zde bychom byli relativně opatrní, protože uživatel musí vždy vědět s čím že to vlastně souhlasí. Díky napsanému textu však lze působit seriózně a že s nasbíranými daty budete nakládat podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Chcete využít svá data na maximum?

Ať už se jedná implementaci režimu souhlasu, vypořádání se s koncem podpory cookies či maximalizace výkonu vašich kampaní využijte know-how a zkušenosti našich konzultantů a specialistů na Data & Consulting.

Chcete vylepšit svá data? Pošlete nám zprávu.

Zdroje:

  • https://stape.io/blog/google-consent-mode-v2-prepare-for-the-year-2024
  • https://support.google.com/google-ads/answer/14505993?hl=en
  • https://support.google.com/tagmanager/answer/13695607?sjid=2833291302610702744-EU
  • https://support.google.com/analytics/answer/11161109?hl=cs
  • https://www.wordstream.com/blog/ws/2021/10/06/facebook-conversions-api
  • https://www.youtube.com/watch?v=IcNS8ATkGo0

Autor článku
Kristián Smith
SEO & Web analytics team leader

Autor článku
Filip Vlasák
Performance Analytics Specialist