Společnost Fragile media s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ: 28212797, DIČ: CZ699004959, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133003 (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) zpracovává tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • cookies,
  • IP adresa,
  • název společnosti,
  • e-mail.

Jméno, příjmení, cookies, IP adresa, název společnosti a e-mail je možné zpracovat na základě plnění smlouvy za účelem vyplnění kontaktního formuláře, kterým je poslána nezávazná poptávka na služby poskytované společností Fragile media s.r.o.

Dále je také možné zpracovávat osobní údaje na základě plnění smlouvy v případě vyplnění objednávkového formuláře na akci. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 4 let.

Jméno, příjmení, cookies, IP adresa, název společnosti a e-mail  lze pracovat na základě oprávněného zájmu za účelem rozesílání newsletterů klientům společnost Fragile media s.r.o. Tyto údaje budou Správce zpracovány po dobu 4 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Fragile media s.r.o; osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • poskytovatel aplikace, webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru (Mailchimp) či poskytovatel služby k rozesílání tiskovin.