Nový Režim Souhlasu (Consent Mode 2.0) – nepřicházíte o data?

By Analytika, Fragile World, Homepage

Využíváte ve svých Google Ads kampaních remarketing? A víte, že o něj můžete bez implementace určitých požadavků ze strany Google přijít? 

Google na konci minulého roku oznámil aktualizaci fungování režimu souhlasu (Consent Mode) pro správu uživatelských souhlasů s použitím cookies. Novou verzi Consent Mode 2.0 vyžaduje Google implementovat během března 2024.

Pokud nebude Consent Mode 2.0 úspěšně implementován, firmy mohou narazit na omezení ve funkcích Google Analytics 4 a Google Ads. Dle dostupných informací to zahrnuje omezení ve sběru a tvorbě remarketingových publik, importu dat z Google Analytics do systému Google Ads a využití sběru anonymních dat pro efektivnější Smart Bidding kampaně.

Co se v článku dozvíte?

Majitelé webových stránek se již nějakou dobu setkávají s právními požadavky, které jim ukládají povinnost získávat od návštěvníků souhlas s používáním cookies. Tyto malé soubory dat jsou důležité pro sběr informací o chování uživatelů na webových stránkách, umožňují efektivnější cílení reklam a používání analytických nástrojů. Sběr takových cookies je však dle současné legislativy možné pouze s výslovným souhlasem návštěvníka webu.

Společnost Google dlouhodobě aktualizuje své produkty tak, aby byly v souladu s právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů a sběru cookies, jako jsou GDPR a ePrivacy na území Evropské unie, nebo CCPA (California Consumer Privacy Act) ve Spojených státech.

Jedním z řešení, které Google představil, je Režim souhlasu (Consent Mode). Tato technologie umožňuje webovým stránkám a aplikacím přizpůsobit chování sledovacích tagů podle toho, zda uživatel dal souhlas s používáním cookies nebo nikoliv. Tím se zvyšuje transparentnost a dává uživatelům větší kontrolu nad jejich daty.

Režim souhlasu má ještě jeden významný přínos – dokáže minimalizovat dopad na sběr dat v situaci, kdy uživatel odmítne poskytnout souhlas. Nabízí anonymní sběr některých dat, i když uživatel nesouhlasí s plným sledováním. Tyto data pak systémy využívají k behaviorálnímu modelování, modelování konverzí či optimalizaci chytrých nabídek v rámci Google Ads (Smart Bidding).

Znázornění modelace konverzí Consent Mode

Nová verze Režimu souhlasu je odpovědí Google na rostoucí požadavky legislativy v oblasti digitálního marketingu a ochrany osobních údajů. 

V reakci na nové evropské předpisy, jako je navrhovaný zákon o digitálních službách (Digital Markets Act), který vyžaduje od společností jako Google získat jasný souhlas od uživatelů před zpracováním jejich dat, byla vytvořena aktualizovaná verze tohoto nástroje – Consent Mode 2.0.

Consent Mode

Tato aktualizace přináší změny, které jsou klíčové pro marketingové strategie firem. Je nezbytné, aby firmy tyto změny přijaly a začlenily do svých systémů do března 2024, protože bez nich bude omezeno fungování nástrojů jako jsou Google Analytics či Google Ads.

Consent Mode V2 a Google Ads – Především půjde o omezení ve schopnosti provádět remarketingové kampaně a pokles kvality reklamních kampaní kvůli omezení fungování chytrých nabídek v rámci Google Ads (tzv. Smart Bidding).

Nepřijmou-li firmy tyto novinky, nebudou po uvedeném termínu schopny sbírat uživatelská data návštěvnících webů v Evropské unii k využití v rámci Google reklam, což může mít významný dopad na efektivitu a úspěšnost jejich online reklamních aktivit. 

Implementace Režimu souhlasu 2.0 je proto nejen o právních a technických požadavcích, ale také o zamezení propadu efektivity kampaní v rámci Google Ads.

Jaké změny přináší Consent Mode 2.0?

V rámci aktualizace Režimu souhlasu představil Google dva nové parametry v rámci Consent Mode API:

 • ad_user_data: určuje, zda mohou být uživatelská data posílána Googlu pro reklamní účely (má vliv na efektivitu kampaní a Smart Bidding).
 • ad_personalization: určuje, zda může být povoleno personalizované inzerování (možnost využití remarketingu).

Tyto parametry poskytují instrukce systémům Google, jak mohou s daty odeslanými na jejich servery nakládat.

Jedná se o rozšíření aktuálně využívaných parametrů v rámci Consent Mode. Konkrétně parametry ad_storage a analytics_storage, které přímo ovlivňují jak se chovají analytické skripty Google Analytics při načítání na webových stránkách.

Consent Mode lze implementovat v dvou základních módech fungování a to v Basic (základním) nebo Advance (pokročilém) režimu.

Fungování obou režimů je znázorněné na obrázku níže:

Jak implementovat Consent Mode

V zásadě se při základní implementaci jedná o úplné blokování analytických a reklamních skriptů v případě, že web nemá od uživatele souhlas s využitím cookies.

Pokročilá implementace pak umožňuje analytické a reklamní skripty spouštět v “anonymním” režimu i bez souhlasu s cookies. Například díky tomu umožňujete nástroji Google Analytics domodelovávat data, o které přicházíte díky odmítnutí cookies. Nástroj Google Ads pak díky strojovému učení využívá anonymní data k modelaci konverzí a lepší optimalizaci automatizovaných (Smart Bidding) strategií.

V obou případech je však potřeba zajištění odeslání dvou nový parametrů ad_user_data a ad_personalization v rámci Consent Mode API.

Jak přistoupit k aktualizaci technického řešení Cookie lišty a implementaci Consent Mode 2.0 je znázorněno na obrázku níže:

Správná implementace Consent Mode

Jak zlepšit kvalitu dat pro online marketing?

V článku jsme popsali zejména důvody proč a jak upravit měření v souvislosti s novým Režimem souhlasu. 

Existují ale další způsoby jak zlepšit kvalitu dat pro analytické a reklamní systémy v souvislosti se snižujícím využitím Cookies a blížícím se koncem Cookies třetích stran.

Zlepšení kvality dat díky implementaci Consent Mode 2.0

Behavoriální modelování v Google Analytics

Implementace Cookie lišty bez režimu souhlasu může mít za následek ztráty 30-60% dat v rámci webového měření pro uživatele, kteří nedali souhlas.

Díky implementaci režimu souhlasu je možné tuto mezeru v datech částečně doplnit díky modelování chování pro systémy Google.

Consent Mode

Podmínkou pro fungování behaviorálního modelování je aktivní režim souhlasu a dostatek dat pro AI modelaci. Google identifikuje uživatele, kteří neposkytli souhlas a používá AI modely k doplnění chybějících dat do příslušné služby GA4. Čím více dat mám (čím vyšší návštěvnost se souhlasem), tím kvalitnější bude toto modelování.

Enhanced Conversions

Rozšířené konverze jsou dalším z prvků, které lze využít pro zlepšení kvality dat v digitálním prostředí. Tato metoda zaručuje přesnější měření konverzí, což vede k efektivnějším kampaním Google Ads.

Technicky je umožněno hashované údaje o zákaznících z konverzních stránkách inzerentů porovnávat s daty přihlášených uživatelů v Google prohlížeči. Pro tuto funkcionalitu je však nezbytný souhlas zákazníka ohledně sdílení jejich údajů s třetími stranami, což je důležité jednak sdělit a druhak získat souhlas s pomocí cookie lišty.

Implementaci rozšířených konverzí lze provést třemi různými způsoby: pomocí značky Google (gtag.js), s využitím Google Tag Manageru nebo prostřednictvím Google Ads API.

Facebook Conversion API

CAPI (Facebook Conversion API) má dva klíčové benefity:

Události se přenášejí přímo skrze vlastní server na server Facebooku, což zvyšuje kvalitu dat a následně účinnost facebook kampaní. Kampaně se optimalizují na základě vyššího množství dat, což může zvýšit výslednou efektivitu o několik procent. Podle posledních průzkumů Facebooku snižuje CAPI náklady na akvizici o 13 % a zvyšuje doměření událostí nákupu o 19 %.

Více o nastavení Facebook Conversion API se dozvíte v článku na Fragile blogu.

S blížícím se koncem cookies třetích stran v prohlížeči Chrome nabízí CAPI řešení pro zachování profilování a sběru dat napříč doménami. To je možné díky server-side měření, které bude moci stále využívat profilaci a cílení v reklamě a reportovat efekt kampaní. CAPI navíc umožňuje přenášet události nejen z webových stránek, ale i z aplikací, offline události a událostí spojenými se zprávami (např. data z WhatsAppu a Messengeru).

Vylepšení samotné cookie lišty

Z pohledu sběru dat je neméně důležité celkové procento uživatelů, u kterých se nám podaří získat souhlas se sběrem cookies. Toto je otázka spíše z pohledu UX a jak cookie lišta na uživatele působí. Rozhodnutí o přijetí / odmítnutí je otázka pár vteřin a tak je důležité uživatele dostatečně zaujmout, aby s cookies souhlasil.

Ideálně by cookie lišta měla sama o sobě graficky a textově “přimět” uživatele k souhlasu s cookies. Přimět je zde v uvozovkách, protože cookie lišta ve své podstatě nikoho k ničemu nutit nemůže, pokud ale tlačítko souhlasu bude mít jako jediné zelenou barvu a ostatní tlačítka zůstanou bez barevného pozadí, touto drobnou úpravou zvýším výsledné procento souhlasu o pěkných pár procent nahoru bez složitějších úprav.

Co se týče textace lišty, tak zde bychom byli relativně opatrní, protože uživatel musí vždy vědět s čím že to vlastně souhlasí. Díky napsanému textu však lze působit seriózně a že s nasbíranými daty budete nakládat podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Chcete využít svá data na maximum?

Ať už se jedná implementaci režimu souhlasu, vypořádání se s koncem podpory cookies či maximalizace výkonu vašich kampaní využijte know-how a zkušenosti našich konzultantů a specialistů na Data & Consulting.

Chcete vylepšit svá data? Pošlete nám zprávu.

Zdroje:

 • https://stape.io/blog/google-consent-mode-v2-prepare-for-the-year-2024
 • https://support.google.com/google-ads/answer/14505993?hl=en
 • https://support.google.com/tagmanager/answer/13695607?sjid=2833291302610702744-EU
 • https://support.google.com/analytics/answer/11161109?hl=cs
 • https://www.wordstream.com/blog/ws/2021/10/06/facebook-conversions-api
 • https://www.youtube.com/watch?v=IcNS8ATkGo0

Autor článku
Kristián Smith
SEO & Web analytics team leader

Autor článku
Filip Vlasák
Performance Analytics Specialist

SEO Strategie – Základy SEO pro každý web

By Fragile World, Homepage, SEO

Vyhledávání na internetu je součástí nákupní cesty téměř každého zákazníka. Vhodná SEO strategie umožňuje firmám pochopení chování zákazníků v rámci vyhledávání a následné tvorby obsahu, který nejen zvyšuje návštěvnost a konverze webu, ale také efektivně komunikuje hodnoty a přednosti značky v každé části zákaznické cesty a nákupního trychtýře.

Jak toho dosáhnout? Klíčem dobrého SEO (Search Engine Optimization) nejsou klíčová slova, ale uživatelé. Vítězí tvorba originálního a kvalitního obsahu, poskytnutí co nejlepší odpovědi na vyhledávací dotaz, zajištění mimořádného uživatelského zážitku a důvěra v značku.

Promyšlená SEO strategie, která je v souladu s celkovou marketingovou strategií webu a vaší značky typicky obsahuje několik hlavních fází:

Hlavní fáze SEO projektu

Základní popis SEO strategie

Analýza klíčových slov a trhu –⁠ pochopení poptávky

AKS, Klíčovka, KWA… má to mnoho názvů a podob! Faktem je, že analýza klíčových slov je důležitým počátečním krokem každé SEO strategie. Poskytne cenné informace o dotazech uživatelů v kontextu vašich služeb a produktů a významně pak určuje směr jakým se podoba webu a webového obsahu ubírá. Poznatky z konkrétních vzorů hledání pak mohou přímo ovlivnit i obchodní rozhodnutí ohledně názvosloví produktů, nebo rozšíření vašeho sortimentu na e-shopu. 

Analýza klíčových slov typicky obsahuje:

 • Důležitá klíčová slova pro vaši cílovou skupinu
 • Důležité metriky klíčových slov jako hledanost, cena v PPC reklamě a konkurenčnost
 • Aktuální stav vašeho webu z pohledu pozic celkově, vstupních stránek a návštěvnosti
 • Mezery v obsahu a chybějící vstupní stránky
 • Stav konkurence ve vašem segmentu
 • Segmentace klíčových slov dle témat a vzorů pro efektivní práci s daty při navazujících aktivitách (klasifikace klíčových slov)

Tip: Detailně zpracovaná klíčovka je i vhodný strategický dokument pro ostatní online kanály jako sociální sítě, PPC kampaně, či email marketing. Pomáhá tvořit dobře cílený, relevantní obsah, který rezonuje s potřebami a zájmy publika.

Analýza konkurence

Soutěž o přední pozice na první straně výsledků vyhledávání (SERP) je stále intenzivnější. Jedním z cílů SEO je zvýšit viditelnost vašeho webu ve vyhledávačích oproti konkurenci. Provést analýzu konkurence na začátku vašeho SEO projektu vám pomůže pochopit, co konkurence dělá dobře. Ukáže vám tak oblasti, kde je máte šanci překonat a zlepšit vaše postavení v rámci výsledků vyhledávání. 

Klíčem je porozumět SEO strategii a obsahu, který vaši konkurenti používají. Na základě toho pak vyvinout vlastní taktiku pro dosažení lepších výsledků.

Tip: Soutěžíte nejen s přímou konkurencí, ale třeba i s online magazíny, které tvoří obsah pro vaší cílovou skupinu.

Stanovení KPI

Provedením podrobné analýzy klíčových slov a konkurence získáte přehled o slovech, která jsou pro váš web nejdůležitější. Změříte jejich popularitu ve vyhledávání, vaši pozici ve výsledcích vyhledávání a získáte cenné srovnání s konkurencí. 

Tato data vám pomohou určit, jaké klíčové výkonnostní ukazatele (KPI) by vaše SEO aktivity měly sledovat, aby podpořily hlavní obchodní cíle, jako jsou prodeje a tržby.  Ať už SEO řešíte in-house, nebo například se SEO agenturou, je vždy vhodné na začátku projektu tyto cíle určit.

Jaké jsou příklady SEO KPI a cílů?

 • Navýšení prodejů z organického vyhledávání o 150%
 • Navýšení návštěvnosti a prodejů pro konkrétní produktové kategorie e-shopu
 • Navýšení market-share pro definovaný segment produktů, či publika
 • Posílení a ochrana online visibility značky
 • Získání 50 leadů měsíčně z organického vyhledávání
 • Stát se hlavním zdrojem online informací a obsahu pro zvolené téma 

Pro dosažení těchto cílů je potřeba mít plán a seznam aktivit, které jsou součástí vaší SEO strategie. 

Nejdůležitějším krokem pro úspěch v organickém vyhledávání je dobře promyšlená obsahová strategie.

Obsahová strategie a struktura webu

Hlavním cílem vyhledávačů, jako je Google, je poskytnout uživatelům co nejpřesnější a nejrelevantnější obsah co nejrychleji. Jak dobře se obsah vaší stránky shoduje s tím, co uživatelé hledají (jinak řečeno, s jejich záměrem při vyhledávání), je klíčové pro dosažení dobrého umístění ve výsledcích vyhledávání.

Důležité je vytvářet obsah, který odpovídá skutečným vyhledávacím návykům a potřebám vaší cílové skupiny.

Záměr uživatele:

User intent, neboli záměr uživatele, je důležitým konceptem v SEO. Můžeme se setkat také s výrazem search-intent, tedy záměr za vyhledáváním, neboli proč uživatel daný výraz hledá. 

Například, pokud někdo vyhledává „nejlepší notebooky 2023“, jeho záměrem je pravděpodobně najít srovnávací recenze, nikoli koupit notebook přímo skrz produktovou stránku. Optimalizace obsahu tak, aby odpovídala tomuto informačnímu záměru, zvyšuje šanci na vyšší pozici ve výsledcích vyhledávání a poskytuje uživatelům přesně to, co hledají.

Analýza klíčových slov vám pomůže poznat, jaký typ obsahu dle záměru uživatele na vašem webu vytvořit. Příklady hlavních typů jsou znázorněné v následující tabulce.

Záměr uživatele (User-intent) a SEO

Tip:  Na jeden vyhledávací dotaz může být v rámci výsledků vyhledávání více typu obsahu (více typů záměru uživatele pro jeden dotaz) na 1. stránce výsledků vyhledávání (odkazy na stránky, obrázky, videa, rozšíření výsledků vyhledávání jako Featured Snippets). Jako značka máte šanci tvořit kvalitní obsahu pro každý z těchto výsledků a zvýšit vaši viditelnost v neplacených výsledcích.

Struktura webu a SEO:

Na základě pochopení vzorů hledání je následným cílem vytvořit web, který je snadno navigovatelný a jehož struktura je přizpůsobena různým tématům, jež lidé hledají. To znamená, že každá stránka webu se zaměřuje na konkrétní téma nebo klíčové slovo a obsah na této stránce odpovídá tomu, co návštěvníci hledají a potřebují (záměr uživatele). 

Stránky, které jsou nejvíce zaměřeny na prodej, jako jsou kategorie produktů nebo stránky s nabídkami služeb, jsou zvlášť důležité.

Důležité je také propojení těchto stránek tak, aby návštěvníci snadno našli to, co hledají, a mohli snadno přejít k nákupu nebo získání služby (optimalizace interních odkazů).

Struktura webu a SEO

Čeho se vyvarovat: Vyvarujte se tvorbě velkého množství vstupních stránek a článků na podobná nebo související klíčová slova. Pro Google je vhodnější vybrat nadřazené téma a pokrýt ho do hloubky v rámci jedné stránky.

On-page SEO - Využití klíčových slov

Po rozmyšlení struktury webu je zásadní na úrovni každé stránky vhodně optimalizovat klíčové části stránky z pohledu SEO a využití klíčových slov.

Mezi hlavní “On-page SEO” prvky patří například:

 • URL stránky: URL adresa by měla být srozumitelná, čitelná a obsahovat hlavní klíčové slovo pro danou stránku
 • Meta titulky (Meta Title Tags): Krátké, ale popisné titulky stránek, které obsahují relevantní klíčová slova a poskytují jasný přehled o obsahu stránky.
 • Meta popisky (Meta Descriptions): Krátké popisy stránek, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Měly by být výstižné, obsahovat klíčová slova a motivovat uživatele k kliknutí.
Ukázka Meta Title a Meta Description
 • Nadpisy (Headings): Strukturování obsahu pomocí nadpisů (H1, H2, H3 atd.), které pomáhají vyhledávačům pochopit hierarchii a důležitost obsahu na stránce.
 • Optimalizace obsahu: Kvalitní, relevantní a hodnotný obsah, který obsahuje relevantní klíčová slova na důležitých místech a poskytuje užitečné informace pro vašeho uživatele.
 • *Engagement obsahu: Zejména Google čím dál častěji v rámci hodnotících algoritmů využívá strojové učení hodnotící spokojenost uživatele s obsahem při navštívení stránky z výsledků vyhledávání. Pomocí interaktivních prvků, formátování či obrázků a videí můžete uživatele zaujmout, udržet ho na stránce a zlepšit tak “Engagement skóre” dané stránky pro vyhledávače.
 • Obrázky: Obrázky by měly mít vyplněné alternativní popisek s využitím hlavních klíčových slov pro stránku a vhodně pojmenované soubory vzhledem k obsahu obrázku. 

Tip: Zaměřte se na zvýšení uživatelské zapojenosti na stránce webu pomocí interaktivních prvků, atraktivního formátování a multimediálního obsahu. Můžete tím získat náskok oproti konkurenci.

Technické SEO

Dobré technické základy webu jsou klíčové pro zvýšení efektivity navazujících SEO aktivit jako je kontinuální obsahová strategie, či budování Off-page SEO a zpětných odkazů.

Technické SEO se zaměřuje na aspekty jako jsou:

 • Indexace, procházení a přístupnost webu pro roboty vyhledávačů
 • Struktura a podoba URL adres
 • Provázanost jednotlivých sekcí webu skrz interní odkazy
 • Pokročilou kapitolou je pak optimalizace rychlosti načítání, Core Web Vitals, případně práce s weby postavenými na Javascript frameworcích či jako Single Page Aplikace.
 • V rámci technického SEO se často řeší i podoba zobrazení obsahu z vaší domény ve výsledcích vyhledávání, kterou mohou ovlivňovat strukturovaná data na stránce. To je důležité zejména pro e-commerce weby.

Výběr redakčního systému, jako je WordPress nebo Shoptet, může mít významný vliv na vaše technické SEO, respektive na množství nutných investic do klíčových technických funkcích webů, které mají vliv na SEO.

Tip:  Využijte nástroj jako jsou Sitebulb, Ahfers, či Screaming Frog pro technickou analýzu vašeho webu.

Čeho se vyvarovat: Pozor na využívání velkého množství generování obsahu pomocí Javascriptu. Může způsobovat problémy vyhledávačům při analyzování, což se zohlední při hodnocení webu.

E-E-A-T

V posledních letech je důležitým konceptem v rámci SEO zkratka “E-E-A-T”. Google neustále vyvíjí své algoritmy a hodnotící procesy tak, aby nabízel uživatelům co nejrelevantnější a hlavně bezpečné výsledky vyhledávání. A právě E-E-A-T faktory považuje Google za zásadní pro hodnocení kvality a důvěryhodnosti webových stránek a jejich obsahu. 

Zkratka E-E-A-T zahrnuje:

 • Experience –⁠ Zkušenost s produktem, službou nebo tématem o kterém píšu
 • Expertise – Prokazatelná odbornost autora či firmy v rámci daného tématu
 • Authoritativeness – Dobré reference, silný brand, zmínky webu v rámci internetu (kvalitní odkazový profil)
 • Trustworthiness – Důvěryhodnost webu a obsahu (například formou transparentní prezentace firemních kontaktů a obchodních podmínek)

Největší dopad má toto hodnocení na tzv. YMYL weby (Your Money or Your Life). Jsou to weby, které mají přímý dopad na zdraví či finance uživatele (oblast zdraví, práva, financí). Cílem je, aby Google neposkytoval uživatelům informace, které je mohou jakýmkoliv způsobem poškodit.

E.E.A.T SEO Faktory

Zdroj: Searchenginejournal.com

Tip:  Vžijte se do role běžného návštěvníka internetu. Splňují vaše webové stránky či konkrétní obsah na webu E-E-A-T parametry výše? Pokud některý z bodů nemáte odškrtnutý, zapracujte na jeho zlepšení a promítnutí do obsahu a vašich online aktivit.

Branding a zpětné odkazy

Klíčovou součástí SEO jsou i faktory odehrávající se mimo váš web. Například síla značky, kvalita a množství zpětných odkazů, recenze a sentiment spojený s vaším podnikáním jsou důležité faktory pro vyhledávače při hodnocení vašeho webu.

Když jsou všechny “SEO parametry” mezi vámi a vybranými konkurenty na stejné úrovni, je to právě nejsilnější brand, který přivádí nejvýše návštěvnosti a zpětných odkazů.

Cílem strategického linkbuildingu a Off-page SEO aktivit je získávat kvalitní zpětné odkazy a budovat povědomí o značce skrz tvorbu kvalitního obsahu, propagaci značky a online partnerství.

Tip: Děláte influencer marketing, spolupracujete s PR agenturou, nebo máte rozsáhlou síť odběratelů vašich produktů? Zamyslete se, zda různé dílčí aktivity nemohou pro vaši doménu generovat také zpětné odkazy a tím pomáhat zlepšit hodnocení vaší domény pro vyhledávače.

Čeho se vyvarovat: Není odkaz jako odkaz. Zejména po Spam Brain updatu od Google z prosince 2022 jsou algoritmy schopné poznat spamové techniky získávání zpětných odkazů. Buďte tedy opatrní s tím, jaké odkazy získáváte. Google očividné spam odkazy ignoruje, tím pádem vyhazujete peníze do koše. V horším případě může penalizovat vaši doménu a zbavit vás těžce získané organické návštěvnosti.

Reporting a kontinuální rozvoj SEO

Je důležité pravidelně sledovat vývoj viditelnosti vaší webové stránky a sledovat aktivity vašich konkurentů a případné dopady po změnách v hodnocení vyhledávacích algoritmů. Kontinuální vytváření kvalitního obsahu je základem pro dosažení úspěchu a udržení hodnocení vašeho webu.

Mějte na paměti, že vaši konkurenti pravděpodobně neustále optimalizují své stránky pro vyhledávače. Pokud nebudete postupovat stejně, rychle získají náskok, který bude obtížné dohnat.

Pravidelně sledujte změny ve výkonnosti vašeho webu a trendy ve vyhledávání pomocí SEO reportů a zaměřte se na zlepšování klíčových oblastí SEO, které jsou popsány v tomto článku.

Chcete zjistit jak je na tom SEO vašeho webu? Pošlete nám zprávu.

Autor článku
Kristián Smith
SEO & Web analytics team leader

Yoast SEO – stále nejlepší WordPress plugin v roce 2023?

By Fragile World, Homepage, SEO

Zvyšte návštěvnost svého WordPress webu a získejte první pozice ve výsledcích vyhledávání pomocí nejznámějšího (nejen SEO) pluginu na světě – Yoast SEO. Vše, co potřebujete vědět, naleznete v tomto článku.

Co to je Yoast SEO plugin?

Yoast SEO plugin je nejznámější a nejstahovanější plugin pro SEO na WordPressu s více než 5 miliony aktivních instalací a téměř 25 tisíci 5ti hvězdičkových hodnocení. Umožňuje upravovat klíčové meta informace, analyzovat klíčová slova a obsah, poskytuje on-page SEO kontrolu, generuje sitemap.xml a podporuje kanonické URL adresy. Je neocenitelným nástrojem pro lepší SEO výkon a vyšší návštěvnost WordPressových stránek.

Klíčové funkce Yoastu

Plugin Yoast SEO je nejlepší pomocník s optimalizací nejdůležitějších SEO požadavků pro weby vytvořené na WordPressu, který nabízí řadu klíčových funkcí (ve většině případů i ve verzi zdarma).

1. Analýza SEO

Yoast SEO Plugin vám umožňuje provádět SEO analýzu pro každý příspěvek nebo stránku na vašem webu. Tento nástroj vám poskytne přehled o klíčových aspektech optimalizace, jako je klíčové slovo, meta popisek, URL adresa a další. Pomůže vám vytvořit účinný titulek, meta popis a zlepšit čitelnost vašich článků.

Příklad: Při psaní nového příspěvku můžete zkontrolovat klíčová slova, která byste měli použít a jaký by měl být titulek a meta popis. Analýza SEO vám také poskytne tipy, jak zlepšit text a co například opravit.

2. Sitemap generátor

Yoast SEO Plugin zahrnuje také generátor sitemap.xml, který vám umožní snadno vytvořit a aktualizovat sitemapu vašeho webu. Sitemapy jsou důležité pro vyhledávače, protože jim poskytují kompletní přehled o struktuře vašeho webu a usnadňují jim indexaci obsahu.

Příklad: Pokud máte e-shop, generátor sitemap je úžasným nástrojem pro zabezpečení toho, aby byly všechny vaše produkty a kategorie viditelné pro vyhledávače. Zkontrolujte, zda je vaše sitemap správně nastavena a pravidelně ji aktualizujte, aby v ní nebyly chybové, nebo přesměrované stránky.

3. Analýza čitelnosti

Jednou se zajímavých funkcí Yoast SEO Pluginu je schopnost analyzovat čitelnost vašeho obsahu. Plugin vám dává různé tipy a pokyny, jak zlepšit čitelnost a srozumitelnost vašich příspěvků. Pomáhá vám správně formátovat nadpisy, odstavce a používat vhodné délky vět a odstavců.

Příklad: Při psaní blogového příspěvku může Yoast poskytnout užitečnou zpětnou vazbu ohledně toho, jak můžete zlepšit čitelnost svých příspěvků, aby byly atraktivnější pro čtenáře. Mohou to být tipy ohledně delších odstavců, lepších nadpisů, nebo snížení použití složitých vět.

4. Sociální média

Yoast SEO Plugin také nabízí možnost optimalizace vašeho webu pro sociální média. Pomocí tohoto pluginu můžete přizpůsobit náhledy a popisky pro sociální sítě, jako je Facebook a Twitter. To vám umožňuje ovlivnit způsob, jakým se váš obsah zobrazuje, když je sdílen na těchto sociálních sítích.

Příklad: Pokud chcete sdílet článek na Facebooku, Yoast SEO Plugin vám umožní přizpůsobit náhled článku, který se zobrazí. To znamená, že můžete určit náhledovou fotografii článku a popis, který se při sdílení zobrazí.

5. Technická optimalizace

Poskytuje také několik funkcí, které vám pomáhají s technickou optimalizací vašeho webu. Tento plugin vám umožňuje například snadno nastavit a upravit soubor robots.txt a soubor .htaccess, které jsou nezbytné pro správné fungování vašeho webu a indexaci vyhledávači.

Příklad: Soubor robots.txt je kritický pro správné nastavení struktury vašeho webu a indexaci vyhledávačů. Yoast vám umožní snadno nastavit tento soubor tak, aby odpovídal vašim potřebám a pomohl vám zajistit, že vyhledávači mohou správně procházet a indexovat váš web.

Instalace Yoast SEO

 1. Přihlaste se do svého WordPress účtu a přejděte do sekce „Pluginy“ -> „Instalace Pluginů“.
 2. Vyhledejte plugin „Yoast SEO“ a klikněte na tlačítko „Install“.
 3. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko „Aktivovat“.
Yoast SEO instalace návod

Nastavení Yoast SEO

 1. Po instalaci a aktivaci Yoastu se objeví nová položka v hlavním menu WordPressu s názvem „Yoast SEO“.
 2. Klikněte na tuto položku a postupujte podle pokynů asistenta.
 3. V rámci asistenta budete požádáni, abyste zadali klíčové slovo nebo frázi, kterou chcete použít pro optimalizaci vašeho obsahu. Také budete požádáni o základní informace, jako je název vašeho webu.
Nastavení Yoast SEO plugin

Použití Yoast SEO

 1. Každý nový příspěvek nebo stránka, kterou vytvoříte, bude mít v editoru přidanou sekci Yoast SEO.
 2. V této sekci můžete upravit titulek, meta popis, klíčová slova a další údaje, které pomohou optimalizovat vaši stránku pro vyhledávače.
 3. Yoast SEO také nabízí analýzu čitelnosti vašeho textu, která vám pomůže zlepšit kvalitu vašeho obsahu.
 4. V záložce “Sociální sítě” nezapomeňte vyplnit meta titulek, popisek a nahrát obrázek, který se bude zobrazovat při sdílení.
 5. Po dokončení úprav klikněte na tlačítko „Publish“ a váš příspěvek nebo stránka bude připravena k publikaci.
Použití Yoast SEO

Nyní byste již měli mít nainstalovaný a nastavený Yoast SEO plugin a měli byste být schopni používat jeho funkce k optimalizaci svých stránek pro vyhledávače.

Jak dosáhnout maximálního SEO prospěchu na WordPressu

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je nezbytná pro získání většího množství návštěvnosti na vašem webu. Podívejte se na několik tipů jak dosáhnout maximálního SEO prospěchu na vašem WordPress webu:

1. Použijte SEO plugin

Jeden z nejlepších způsobů, jak optimalizovat vaše stránky pro vyhledávače na WordPressu, je použití pluginu Yoast SEO, o kterém pojednává tento článek. Tento plugin vám umožní nastavit klíčová slova, meta popisy a optimální délku vašich příspěvků. Současně vám také poskytne analýzu SEO, která vám pomůže zkontrolovat, zda je váš obsah správně optimalizován pro vyhledávače. Pokud vám z nějakého důvodu Yoast nevyhovuje, můžete vyzkoušet nějaký z jeho alternativ.

2. Použijte rychlou šablonu s kvalitním designem

Rychlost a vzhled vašich stránek může mít velký dopad na to, jak dobře jsou vaše stránky hodnoceny vyhledávači. Použití rychlé a kvalitní šablony s jednoduchým designem je skvělý způsob, jak zvýšit kvalitu vaší stránky a snížit dobu načítání obsahu. Délka načítání stránky má velký vliv na to, jak dobře jsou vaše stránky hodnoceny vyhledávači. Abyste zjistili, jak je na tom váš web s rychlostí, vyzkoušejte nástroj od Google PageSpeed Insights, nebo nás kontaktujte a rádi vám pomůžeme!

3. Optimalizujte svůj obsah

Při psaní vaší stránky nebo příspěvku je důležité si uvědomit, že klíčová slova by měla být použita v nadpisech, v důležitých odstavcích a v titlu stránky. Optimální délka obsahu není jasně stanovena, nicméně pokud bude mít mezi 300 a 500 slovy, chybu neuděláte. Vždy používejte kvalitní obrázky, unikátní vlastní texty a postupujte podle SEO best practises. Pokud potřebujete pomoc s optimalizací vašeho webu, nebo e-shopu, neváhejte se nám ozvat!

4. Sdílejte svůj obsah

Posílení vašich stránek pomocí zpětného odkazu a sociálních sítí je jedním ze způsobů, jak zvýšit SEO vašich stránek. Zpětné odkazy pomáhají zlepšit celkovou důvěryhodnost vašich stránek, zatímco sociální sítě vám umožňují získat více návštěv a pomohou vám s budováním brandu.

Důležité je ale mít na paměti, že SEO je dlouhodobý proces dosažení lepších výsledků a neočekávat, že se zlepšení dostaví přes noc. Pokud potřebujete pomoct se zpětnými odkazy, neváhejte se nám ozvat a rádi vám pomůžeme!

Srovnání s konkurencí

Jak by se dalo očekávat, Yoast SEO má poměrně silnou konkurenci. Existuje totiž mnoho pluginů, které slouží k optimalizaci vašich webových stránek pro vyhledávače na WordPressu. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější, které si zaslouží pozornost a mají potenciál i v některých oblastech předčít Yoast. Koukněte na zkrácený seznam níže, nebo si přečtěte článek, ve kterém jsme porovnali pluginy detailně.

 • Rank Math

Rank Math je oblíbenou alternativou k Yoastu. Nabízí jak bezplatnou, tak placenou verzi s chytrým průvodcem nastavením. Plugin má intuitivní vzhled a je ideální pro začátečníky. Umožňuje importovat nastavení z Yoast SEO a zahrnuje mnoho užitečných funkcí, jako je monitorování chybových stránek, analýza, optimalizace obrázků, lokální SEO a mnoho dalšího, vše dostupné z přehledného ovládacího panelu.

Přečtěte si detailní zhodnocení pluginu Rank Math

 • All in One SEO Pack

All in One SEO Pack je další populární alternativou k Yoastu s více než 2 miliony instalacemi. Oproti Rank Mathu vyžaduje trochu více času na zorientování. Nabízí rozsáhlé funkce a je proto vhodný zejména pro uživatele s alespoň základními SEO zkušenostmi.

Přečtěte si detailní zhodnocení pluginu All in One SEO Pack

 • SEOPress

SEOPress může být zajímavou alternativou s plnou sadou funkcí pro zlepšení SEO na WordPressu. Nabízí atraktivní a snadno použitelné uživatelské rozhraní a kombinuje SEO analýzu s komplexními funkcemi. Nabízí možnost provádět analýzu obsahu, což je jednou z jeho klíčových výhod, jelikož oproti Yoastu nemá v bezplatné verzi omezený počet klíčových slov na které analýzu může provést.

Přečtěte si detailní zhodnocení pluginu SEOPress

 • SEOmator

SEOmator je komplexní plugin pro SEO na WordPressu, který nabízí širokou škálu pokročilých funkcí jak pro majitele webových stránek, tak profesionály v oblasti marketingu. Jeho výraznou funkcí je podrobný audit webových stránek, který poskytuje holistický pohled na web a nabízí doporučení pro zlepšení. 

Přečtěte si detailní zhodnocení pluginu SEOmator

Závěr

Yoast SEO je již po několik let nejpopulárnějším a velice užitečným pluginem pro zlepšení SEO na WordPress webech. Jeho klíčové funkce a snadná použitelnost poskytují uživatelům prostředky pro dosažení lepších výsledků ve vyhledávání. Nicméně, existují i další zajímavé alternativy, jako například Rank Math, All in One SEO Pack a další, které stojí za vyzkoušení. Celkově lze říci, že důležité je vybrat si ten nejvhodnější plugin, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a využít jeho plný potenciál. Za nás však zůstává Yoast číslo 1.

Chcete se s námi spojit? Pošlete nám zprávu a my se vám ozveme. Pomůžeme vám nejen se SEO.

Autor článku
Daniel Kouba
SEO Consultant

5 nejlepších SEO WordPress pluginů

By Fragile World, Homepage, SEO

Existuje mnoho pluginů, které slouží k optimalizaci vašich webových stránek pro vyhledávače na WordPressu. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější, které si zaslouží pozornost. Pravděpodobně každý už slyšel o Yoast SEO, veteránovi mezi WordPress pluginy. V tomto článku se zaměříme na to, zda je některá z jeho alternativ lepší.

Zjistěte, jaký SEO plugin do Wordpressu je za nás nejlepší a dokáže porazit zmiňovaný Yoast. Ať už jste začátečník nebo zkušený profesionál, tyto pluginy vám nabídnou všechny potřebné funkce pro úspěšnou SEO strategii.

Jaké jsou tedy nejlepší SEO WordPress pluginy?

 1. Yoast SEO
 2. Rank Math
 3. All in One SEO Pack
 4. SEOPress
 5. SEOmator
Tabulka přehledů

1. Yoast SEO Plugin

Yoast SEO plugin

Yoast SEO je jednička co se týče SEO pluginů na WordPressu. Pravděpodobně není nikdo, kdo by o něm alespoň nezaslechl. Yoast SEO je dokonce tak oblíbený a známý, že jsme o něm chystáme samostatný článek.

Podívejte se na pluginy níže a zjistěte, zda některý z nich nabízí funkce, kterými dokáže Yoast porazit!

2. Rank Math

Rank Math

Plugin Rank Math je pravděpodobně nejoblíbenější alternativou k Yoast SEO. Podobně jako u Yoast, existuje jak bezplatná, tak placená verze. Obě varianty obsahují chytrého průvodce nastavením, který může automatizovat mnoho funkcí a zároveň vás naučí, jak s pluginem pracovat.

Vzhled a používání Rank Math působí intuitivně a je proto ideální pro začátečníky s WordPressem.

Rank Math dokonce umožňuje importovat nastavení z Yoast SEO, takže pokud se rozhodnete přejít na Rank Math, průvodce nastavením může převzít veškerou práci, kterou jste s Yoastem provedli, a jednoduše v ní pokračovat.

Rank Math zahrnuje monitorování chybových 404 stránek, analýzu, optimalizaci obrázků, lokální SEO, přesměrování stránek, XML sitemap, podporu pro Google Web Stories, WooCommerce a další. Vše jednoduše přístupné z přehledného ovládacího panelu.

Funkce Rank Math:

– Intuitivní rozhraní, které je snadno ovladatelné

– Chytrý průvodce nastavením

– Integrace s Google Search Console

– Možnosti vlastních meta titulků, meta popisků, či editace social metadat

– Podpora strukturovaných dat a rozšířených výsledků vyhledávání (rich snippets)

– Podpora pro lokální SEO

– Plná podpora pro bloky ve WordPressu

Názor na Rank Math:

Rank Math je plugin, který stojí za vyzkoušení. Jeho bezplatná verze nabízí v podstatě většinu podstatných funkcí, zatímco placená verze pouze rozšiřuje nabídku o takzvané “nice-to-have”. Ovládací panel je přehledný a práce s ním snadná už jen díky užitečnému průvodci nastavením.

Celkově vzbuzuje tento plugin dojem skvělé spolupráce s WordPressem a poskytuje široké spektrum funkcí pro uživatele různých dovednostních úrovní.

3. All in One SEO Pack

Obrázek All in One SEO Pack

All in One SEO Pack je další velmi populární alternativou k pluginu Yoast SEO. Tento dlouhodobě osvědčený WordPress plugin byl uveden na trh již v roce 2007 a v současnosti má více než 2 miliony instalací. 

Oproti snadno přístupnému a intuitivnímu Rank Mathu vyžaduje All in One SEO Pack trochu více času na zorientování. Zaměřuje se více na nabízení rozsáhlého souboru funkcí než na usnadnění začátečníkům se seznámením s pluginem. Doporučili bychom ho tedy spíše uživatelům, kteří mají se SEO alespoň základní zkušenosti.

Mezi funkce All in One SEO Pack patří:

– Snadná instalace a použití

– Podpora Google Analytics a dalších nástrojů

– Vestavěná analýza TruSEO Score On-Page poskytuje přehled o vaší optimalizaci

– Import a export dat pro další analýzu

– Chytrá podpora sitemap.xml

– Podpora optimalizace pro obchody WooCommerce

Názor na All in One SEO Pack:

All in One SEO Pack je výkonný plugin pro SEO na WordPressu, který skvěle funguje. Ačkoli má o trochu méně funkcí než Rank Math, pokrývá téměř stejné množství oblastí optimalizace.

Jakmile se s ním seznámíte, získáte velmi silný nástroj, díky kterému dokážete posunout váš web na přední pozice. Určitě stojí za to ho vyzkoušet!

4. SEOPress

Obrázek SEOPress

SEOPress je další zajímavou alternativou k Yoastu, který nabízí uživatelům WordPressu plnou sadu funkcí k zlepšení SEO. Zahrnuje většinu toho, co potřebujete pro úspěšné zlepšení umístění vašich webových stránek ve výsledcích vyhledávání – vše navíc v atraktivním a snadno použitelném rozhraní.

Tento plugin spojuje SEO analýzu s komplexnějšími funkcemi, snadno se používá, nastavuje a nabízí mnoho nástrojů pro optimalizaci vašich blogových příspěvků, jednotlivých stránek a také pro analýzu jejich výkonu.

Jedním z nejzajímavějších prvků je možnost provádět analýzu obsahu přímo v rámci SEOPress. Oproti Yoastu, kde je tato funkce dostupná pouze pro jedno klíčové slovo ve verzi zdarma, můžete u SEOPressu použít neomezený počet klíčových slov.

Funkce SEOPress zahrnují:

– Intuitivní rozhraní s logickým rozvržením

– Podpora page titlů, meta popisků, či social meta dat

– Integrace Google Analytics

– Analýza obsahu s neomezeným počtem klíčových slov

– Podpora všech typů strukturovaných dat

– Podpora lokálního SEO

Názor na SEOPress:

SEOPress nabízí mnoho užitečných funkcí. Je snadno použitelný, vhodný pro začátečníky s WordPressem a má jednoduchou a intuitivní nástěnku. Schopnost provádět analýzu obsahu je rovněž užitečná, zejména proto, že nevyžaduje platbu za použití více než jednoho klíčového slova.

Celkově si myslíme, že SEOPress stojí za vyzkoušení už jen díky jeho designu a uživatelskému rozhraní, které nabízí.

5. SEOmator

Obrázek SEOmator

SEOmator je komplexní plugin pro SEO, který nabízí širokou škálu pokročilých funkcí pro majitele webových stránek, marketéry i SEO profesionály. Ať už jste začátečník nebo zkušený odborník, SEOmator poskytuje nástroje potřebné k odemknutí plného potenciálu vašich webových stránek na WordPressu.

Jednou z nejvýraznějších funkcí SEOmatoru je komplexní audit webových stránek. Ten ve formě podrobných zpráv nabízí holistický pohled na stav celého webu, zdůrazňuje oblasti, které je třeba zlepšit, či navrhuje doporučení.

SEOmator vám poskytne užitečné poznatky pro optimalizaci meta tagů, zlepšení rychlosti načítání stránek a opravy chybných 404 stránek, čímž pomůže zlepšit celkový výkon vašeho webu v rámci SEO.

Funkce SEOmatoru:

– 23 profesionálních nástrojů pro SEO

– Postupné seznamy kontrol pro SEO

– Analýza konkurence

– Identifikace problémů a příležitostí týkajících se zpětných odkazů

– Zefektivnění procesu výzkumu klíčových slov

– SEO auditové zprávy

Názor na SEOmator:

SEOmator je velice schopný plugin pro SEO, který nabízí komplexnější audity, analýzu konkurence, výzkum klíčových slov, optimalizaci obsahu a informativní reportování. Funguje zcela bez problémů a je vhodný pro uživatele všech úrovní.

V našem seznamu alternativ k Yoastu má SEOmator zcela zasloužené místo a my si myslíme, že je skvělou volbou pro každého, kdo se zajímá o analýzu a optimalizaci webu a chtěl by vyzkoušet něco jiného než Yoast.

Jaký je tedy nejlepší SEO plugin na WordPress, který není Yoast SEO?

Jak jsme již zmínili v úvodu, Yoast je stále jedničkou co se týče SEO na WordPressu, a není na něm nic špatného. Nicméně WordPress je neustále se měnícím prostředím, kde se pluginy objevují, vyvíjí, i vkus uživatelů se v průběhu času mění.

Proto jsme vám představili několik, podle nás, nejlepších alternativ k pluginu Yoast SEO, které jsou co do funkcí srovnatelné, mnohdy dokonce lepší.

Každý z těchto 5ti SEO pluginů pro WordPress v našem seznamu poskytuje základní nástroje pro SEO, které potřebujete pro zlepšení svých pozic ve výsledcích vyhledávání. Každý z nich má trochu odlišný vzhled a funkce, nicméně všechny plní svůj účel.

Konečné rozhodnutí bude pravděpodobně záviset na vaší osobní volbě, protože existuje jen několik oblastí, ve kterých se jednotlivé pluginy od sebe odlišují. Bez ohledu na váš výběr, jsem si jisti, že nebudete zklamáni.

Chcete se s námi spojit? Pošlete nám zprávu a my se vám ozveme. Pomůžeme vám nejen se SEO.

Autor článku
Daniel Kouba
SEO Consultant

3 AI tipy pro socialní sítě & kreativu

By Fragile World, Homepage, Kreativa, Sociální sítě

Vizuální prezentace, trendy i novinky. To vše hraje ve světě sociálních sítí značek velice důležitou roli. Ale jak být stále před ostatními a přicházet každý den s něčím novým? Jednoduše. Zkoušejte nové nástroje, zapojte fantazii i umělou inteligenci a pak už to půjde samo. Teda… skoro. Pojďme si ukázat několik tipů, jak nám AI otevírá nové dveře nejen při tvorbě grafiky a videí, ale zároveň usnadňuje práci s oblíbenými nástroji.

Canva a nové Magic Studio

All the power of AI, all in one place. To mluví za vše. Moje oblíbená Canva právě představila další skvělou věc pod názvem „Magic Studio„, a že opravdu kouzelné je! Co to ale znamená? Jak jistě víte, Canva v průběhu posledního roku představila hromadu AI novinek, které ulehčují uživatelům tvorbu vizuálů, prezentací a vlastně všeho, co v Canvě můžete vyrobit.

Nově všechny tyto novinky najdete hezky na jednom místě, přes které na pár kliknutí vyrobíte vše co zrovna potřebujete. A aby toho ale nebylo málo, Canva přidává další AI vymoženosti.

Magic Grab

Potřebujete posunout objekt na fotce, ale nemáte open data? No, to asi nevadí… protože to Canva zvládne díky AI. Stačí nahrát fotografii, vybrat objekt nebo část se kterou chcete pracovat a voilà, máte hotovo. Teď už jen pomocí drag*drop přesouváte objekt dle vlastní potřeby.

Funkce Canvy Magic Grab

Magic Morph

Že by inspirace u strážců vesmíru? Stačí zvolat Morph-ujeme a je to – Canva nově umí přetvářet ploché objekty/ikony do propracovaných tvarů. Co si pod tím představit? Dejme tomu, že máte obyčejnou ikonu hvězdičky, ale chcete z ní například udělat perníček, balónek atd. Stačí tedy vybrat objekt, napsat, jakou texturu chcete a je hotovo.

Použité prompty: reflective gold foil party balloons & gingerbread texture

Funkce Magic Morph je novinkou Canvy

Magic Switch

Máte vytvořenou grafiku pro příspěvek na Instagram, ale vlastně by se hodila třeba i na Stories? Tak jo, je to easy. Nově v horním menu najdete záložku „Magic Switch“, a to znamená jediné – na pár kliknutí jakýkoliv formát, který Canva nabízí. Zatím to tedy není 100%, ale ušetří to opravdu hodně času – většinou stačí po „resizu“ doladit jen několik drobných detailů.

Funkce Magic Switch je jednou z dalších novinek v Canvě.

AI novinek je v Canvě mnohem více, ale to už zvládnete prozkoumat sami.

HeyGen - mluvící kdokoliv a jakkoliv

Video funguje a pro klienty na sítích ho chceme všichni, ale co když máme k dispozici pouze statické podklady/avatary, se kterými můžeme pracovat? Přesně s tímhle problémem nám u klienta Albert Domů Zdarma (nově Albert Online) pomohl nástroj HeyGen, který vdechl našemu kurýrovi život.

A co všechno HeyGen umí? Pokud máte svůj avatar, můžete mu přidat hlas, a to pomocí vlastního voiceoveru i AI text-to-speach funkce. Nicméně v tomto případě jsme omezeni češtinou, která u většiny AI nástrojů má stále pouze 2 hlasy – muž/žena. To ale není všechno. HeyGen navíc přidá avatarovi i mimiku (naše ukázka níže – avatar + vlastní voiceover ze spotu), která mu dodá reálné pohyby tváří, úst i očí. A to dohromady s vlastním hlasem vypadá opravdu dobře.

Poslední představenou novinkou tohoto nástroje je Avatar 2.0, který už nepracuje jen se statickou fotkou/avatarem, ale dokáže pracovat s předem nahraným video avatarem. Co to znamená v praxi? Stačí si nahrát jednoduché video, kde bude daný člověk hledět přímo do kamery, dělat různá univerzální gesta a říkat předdefinované fráze. Samotný hlas pak můžete právě díky AI upravit, a videa tak používat do prezentací, příspěvků a všude tam, kde budete potřebovat.

Ukázka: Video avatar s text-to-speach hlasem. BTW: Ta mimika i do strojového hlasu je fakt neuvěřitelná.

Iluze pomocí Stable Diffusion

Víte, co teď v AI světě hodně frčí? Vizuály, ve kterých je ukrytý text. Vyzkoušíme si to?

Při přimhouření očí vidíme iluze na obrázku

První vizuál obsahuje text: Google

Druhý vizuál obsahuje text: Okay

Viděli jste text správně?

Vizuály jsou tvořené pomocí nástroje Stable Diffusion v kombinaci s obrázky optických iluzí. Vytvořit tak můžete opravdu cokoliv – ve Stable Diffusion zadáte prompty na grafiku, kterou chcete vygenerovat – například Medieval village scene, nahrajete optickou iluzi nebo texturu a máte skoro hotovo.

Nastavení iluze pomocí Stable Diffusion

Ukázky vytvořených optických iluzí:

Ukázka optické iluze vytvořené pomocí Stable Diffusion
Druhá ukázka optické iluze vytvořené pomocí Stable Diffusion

Taky vás už napadají možnosti, jak iluze zapojit do komunikace vašich klientů? Jak s nimi pracujeme v reálu my, na to se těšte zase příště.

Chcete se s námi spojit? Pošlete nám zprávu a my se vám ozveme. Pomůžeme vám nejen s kreativou a sociálními sítěmi, ale i dalšími oblastmi digitálního marketingu.

Zdroje:
https://www.creativebloq.com/news/ai-optical-illusions
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LfJS94voCNo
https://app.heygen.com/home,
https://www.canva.com/
https://weirdwonderfulai.art/tutorial/spiral-optical-illusion-image-generation-stable-diffusion/
https://www.instagram.com/evolving.ai/

Autor článku
Michal Kotek
Social Media Specialist

TikTok trendy a jak na ně

By Fragile World, Homepage

Klíčem k úspěšnému účtu na TikToku jsou rozhodně trendy. Díky nim se vaše video dostane k širšímu okruhu uživatelů a vy se tak postupně dostanete pod kůži více lidem. Základem je ale trend správně pochopit. V opačném případě totiž budete cringe a to nikdo nechce.

Trendy n TikToku hrají prim.

Co jsou TikTok trendy

TikTok trendy nás vtáhly do světa, ke kterému neodmyslitelně patří hudba a další zvuky. Vtipné scénky odkazují na filmové hlášky a známé i neznámé hity nám nejdou dostat z hlavy. Tančí se na ně jednoduché choreografie, ze kterých se stávají virální taneční challenge. TikTok trendy se vám budou vybavovat při cestě autobusem, v práci i na večeři s přáteli. Písničky, jejichž úryvky trendují na TikToku si budete vyhledávat a pouštět on repeat. A pokud nějakou tiktokovou hlášku vyslovíte nahlas, dost možná vám ostatní nebudou rozumět. TikTok má totiž svůj vlastní slang. A vy byste ho měli (chtít) znát.

Pokud ještě nemáte appku staženou, nemůžete vědět, co je beige flag a proč je to zrovna kousání nehtů přítele vaší kolegyně. Proč teprve v roce 2022 vaše single kamarádka přišla na to, že si může sama koupit kytky a co to sakra je criminal offensive side eye.

Od dob Musical.ly se TikTok sice hodně posunul, ale milovníci lipsynců a tanečků si pořád přijdou na své. Originál písničky Jiggle jiggle má 5,2 milionů videí a dodnes znají snad všichni uživatelé jeho melodii. Mezi českými interprety prorazili na TikToku zejména rappeři a Ben Christovao, který nemusí nic. Jde vám z toho hlava kolem? Zavolejte “S. S. O. S.”. Tiktokoví uživatelé vám budou rozumět!

Kde a jak TikTok trendy vyhledávat

Trendy mizí stejně rychle, jako se objevily. Abyste o ně nepřišli, nejjednodušším způsobem, jak je sledovat a pochopit, je aktivně „konzumovat“ obsah. A to znamená jediné – trávit na TikToku čas. Na ForYou page vám budou trendy vyskakovat samy a díky skvělému algoritmu vás budou i bavit. Jakmile se vám bude nějaký sound zobrazovat častěji, můžete si rozkliknout všechna videa, která sound využila a pochopíte, jak trend funguje.

Pokud jste sami TikToku zatím nepropadli a potřebujete pomoct v rámci tvorby obsahu, je tu pro vás TikTok Creative Center. Studnice nápadů a inspirace přímo od TikToku, částečně lokalizovaná pro Českou republiku. Pod záložkou Trends najdete jak aktuálně oblíbené písničky či zvuky, tak hashtagy. U každého uvidíte, jestli jeho užití roste či klesá, a jednoduše se prokliknete na videa, ve kterých byl zvuk či hashtag užitý.

Další možností je sledovat tiktokové profily, které trendy využívají (často content creatoři, kteří postují několikrát za den) či profily typu Trendcyklopedie, které se přímo vysvětlování a sdílení trendů věnují.

TikTok Creative Center usnadní hledání trendů.

Jak TikTok trendy využívat pro značky

Nejen jednotlivci, ale stále častěji i značky využívají aktuální trendy. Tady pár povedených příkladů pro inspiraci. V srpnu začaly dívky na TikToku ukazovat svou “girl dinner”, tedy odbytou večeři typu těstoviny s pestem, chipsy… Až se některé dostaly k tomu, že večeří obsah reality show nebo slzy. Příležitosti se chytlo Duolingo a dalo svému maskotovi Lily na stůl k večeři denní lekci portugalštiny. Dobrou chuť!

V dubnu se TikTokerka Ava Williams nudila ve vlaku a natočila video, jako kdyby cestovala ve filmu Wese Andresona. Ač bylo video těžší pro zpracování, zalíbil se trend tisícům uživatelů a využil jej třeba fotbalový klub Juventus nebo Canva. A ano, i my ve Fragile.

Písnička Makeba ovládla TikTok v červnu. Už jen sdílení videa s tímto soundem mohlo zvýšit vaše dosahy, ale část creatorů ještě přidala v CapCutu tančícího Billa Hadera, a to včetně značek Scrub Daddy, Warner Bros Games nebo aerolinky Emirates.

Mezi lokálními trendy se často nachází aktuální hity, například Filip Neruda se proslavil lipsyncováním Habibi od STEIN27. Song Safír od Viktora Sheena má 11 000 užití, hashtag #safir má 156M views. Kromě hudby se vystřihují hlášky z různých videí od influencerů, například Sugar Danny si koupila nové boty, což využil náš klient SEPHORA.

Všechno chce svůj čas. I to, než pochopíte, jak TikTok trendy fungují. Ale jakmile jim přijdete na chuť, už vás nepustí. Trendy nás baví, inspirují a přesně o tom je celý TikTok. Nechte se pohltit kouzlem této platformy a pusťte se do objevování. Protože kdo ví, třeba to budete příště právě vy, kdo prorazí nejnovějším hitem, který se stane novým lipsyncem ostatních, a vy díky tomu budete mít vyprodaný e-shop. Možnosti jsou totiž skoro neomezené, stačí se nebát a zkoušet.

Chcete se s námi spojit? Pošlete nám zprávu a my se vám ozveme. Pomůžeme vám nejen s TikTokem, ale i s ostatními sociálními sítěmi.

Autor článku
Kristina Rudišová
Social Media & Influencer Specialist

Virtuální influencerka – jak jsme s ní navázali spolupráci?

By Fragile World, Homepage

Zapomeňte na klasické influencery. Do reklamy přicházejí virtuální influenceři, tedy digitální bytosti, povětšinou vytvořené pomocí umělé inteligence, kteří se ve světě stále častěji stávají novými tvářemi reklamy. Značky, tvůrci i investoři jsou v tomto směru za jedno – ať už jste Samsung, KFC, Louis Vuitton či Vogue, virtuálního influencera ve své strategii prostě musíte mít. A toho jsme si moc dobře vědomi i u nás ve Fragile. Sledujeme pro naše klienty aktuální trendy a inovace v oblasti influencer marketingu a nebojíme se experimentovat s novými přístupy a platformami, abychom jim pomohli růst a stát se trendsetterem ve svém oboru. Začtěte se do článku o spolupráci s virtuální influencerkou Bejby Blue!

Virtuální influencerka, která sklízí úspěch

Rozhodli jsme se proto tohoto trendu využít a spojili jsme našeho klienta Neutrogena se slovenskou virtuální influencerkou Bejby Blue, která pomalu ale jistě podmaňuje československý trh. Neutrogena, pro kterou dlouhodobě spravujeme influencerské kampaně, ji jako vůbec první kosmetická značka na našem území zapojila do své letní komunikace, zaměřené na hydratační produkty z řady Hydro Boost. Ikonickou modrou řadu, plnou bestsellerů značky, jste tak v létě mohli zaznamenat na profilu této modrovlasé hvězdy, kde sklidila velký úspěch.

Jak spolupráce s virtuální influencerkou funguje?

Spolupráce s virtuálním influencerem se ve skutečnosti prakticky neliší od spolupráce s “živými” influencery – tak jako u nich, i zde má produkovaný obsah na svědomí osoba, agentura či přímo značka, která se stará o obsah publikovaný na profilu. Konkrétně za virtuální personou Bejby Blue stojí slovenská crossline reklamní agentura THIS IS LOCCO. Stala se pro jejich klienta Tatra banku ambasadorkou studentského účtu. Tatra banka se stará o působení této influencerky v online prostoru a pomáhá dotvářet její jedinečný hlas, ovlivňující generaci Z na internetu. 

A teď k číslům – v rámci spolupráce se nám společně podařilo vytvořit soutěžní post na profilu Bejby Blue, který přinesl téměř 90 tisíc impresí a oslovil na 75 tisíc uživatelů. Celá kolaborace značky a virtuální influencerky proběhla jako barterová spolupráce, výsledné CPM se tedy rovnalo 0 Kč – v rámci influencer marketingu jde o opravdu jedinečný výsledek.

Pojďte to zkusit taky!

Pohráváte si s myšlenkou zapojení influencerů i pro vaši značku? Naše agentura má jedinečné zkušenosti s realizací spoluprací, a to s celou škálou influencerů. Můžeme vám pomoci přivést vaše značky a produkty k těmto digitálním ikonám. Spolupráce mezi Bejby Blue a Neutrogenou je důkazem toho, že budoucnost marketingu je digitální a virtuální influenceři jsou další zajímavou cestou k úspěchu značky. Nechte se inspirovat touto jedinečnou spoluprací a zkuste i vy nové cesty v reklamě – vaše cílová skupina je připravena na nové zážitky a my vám s nimi rádi pomůžeme.

Chcete se s námi spojit? Pošlete nám zprávu a my se vám ozveme. 

Zdroje: Instagram 

Nábor a role seniorních specialistů v agentuře

By Fragile World, Homepage

Jak vypadá život specialisty v agentuře? Zeptali jsme se Michala Sajka na nábor seniorních odborníků a na to, jak funguje pracovní dynamika ve Fragile. Michal působí na pozici Head of Performance a má přes 10 let praxe v oboru display a performance reklamy. V agentuře Fragile je už od roku 2015 – je tedy ideálním člověkem, který může mluvit o tom, jak to funguje v agenturách a jak udržet motivovaný tým specialistů. Začtěte se do rozhovoru s Michalem a zjistěte, proč je Fragile ideálním místem pro seniorní odborníky.

prace-v-agentuře

Michale, proč jít pracovat do agentury? Jaké jsou výhody a co na Fragile nejvíc baví tebe?

Dívám se na to z obecného i osobního pohledu. Obecně je digitální agentura prostředí, kde se člověk velmi rychle naučí, co potřebuje, získá sebedůvěru a vybere si směr, který ho nejvíce baví. V agentuře se obklopíte lidmi, kteří vás motivují, baví a práce s nimi je určitou výzvou. Za poměrně krátkou dobu může juniorní nováček vyrůst na seniorního konzultanta nebo vedoucího týmu – záleží na jeho vlastních dispozicích.

V osobní rovině si vážím především příjemného prostředí a lidi, které mám kolem sebe a mám je rád. Jsou šikovnější než já, a proto mě udržují ve střehu a nutí mě pracovat tvrději. Ale samozřejmě, není agentura jako agentura, a proto se to vždy liší.

Jak se odborníci rozhodují, kde budou pracovat? Máš zkušenosti s tím, podle čeho se rozhodují a kam ve své kariéře směřují?

To je pro mě záhada. Ale samozřejmě se snažíme odhadnout, co je přitahuje a co je odpuzuje. Pro zjednodušení si můžeme možnosti specialistů rozdělit do čtyř kategorií:

 1. Agentura specialistovi vyhovuje. Je to prostředí, kde se cítí dobře a má pocit, že dělá zajímavou, různorodou práci, která ho baví a chce v ní pokračovat.
 2. Odborník nechce být limitován rozhodnutími jiných lidí nebo možnostmi rozvoje v rámci pozice, na které je. Zároveň má nemálo kontaktů, a proto se rozhodne založit vlastní business a zkusit to na freelance. Často potom spolupracuje s dalšími freelancery, nezřídka zakládá vlastní strukturu nebo novou agenturu.
 3. Na straně klienta je teplé místečko, které je z mnoha hledisek pohodlné. Na druhou stranu ale člověk ztrácí pestrost a dynamiku své práce, kontakty a podporu z agenturního světa, které jsou někdy k nezaplacení.
 4. Když specialista mění zaměření mimo obor, znamená to buď růst a posun tam, kde ho to bude více bavit, nebo často také vyčerpání.

Osobně se snažím zlepšovat obraz lidí o agentuře – ne každý musí mít dobrou zkušenost. Zároveň to ale neznamená, že všechny agentury jsou stejné.

Co ve Fragile děláte pro to, aby u vás odborníci zůstali?

Často spolu mluvíme, zjišťujeme, co je dobré a co špatné. Snažíme se eliminovat třecí plochy a zároveň podporovat to dobré. Škála toho, co specialisté potřebují, se liší podle zaměření, ale lidský přístup a selský rozum obvykle stačí k vytvoření prostředí, ve kterém se všichni cítíme dobře.

Kromě školení a doškolování vidím velkou hodnotu v rozumném čase na práci a v prioritizaci osobního rozvoje lidí. Sám jsem pracoval v agentuře, kde jsem měl přidělených 160 klientských hodin a velkou odpovědnost za spokojenost klientů. Krátkodobě se to asi dá zvládnout, ale dlouhodobě je to recept na vyhoření. Proto se snažíme vytvářet lidem prostor pro přemýšlení o kampaních a interní komunikaci. To se pak přenáší do jejich efektivity a samozřejmě i do spokojenosti.

Co se týče osobního rozvoje, myslím, že každý z nás se chce někam posunout. Když si zhodnotím, kde jsem dnes a kde jsem byl před rokem, musím mít pocit, že jsem ušel kus cesty. Proto chceme, aby lidé měli jasnou představu o svém vlastním směřování, a i když jsou momentálně spokojeni s tím, kde jsou, ať přemýšlí o své budoucnosti a vlastním rozvoji.

Co baví seniorní lidi? Co je pro ně výzvou?

Je to asi individuální. Dalo by se říct, že repetitivní práce se časem omrzí. Její automatizace nebo delegování už může být výzvou. Převzít práci, kterou měla na starosti jiná agentura, a posunout výsledky o úroveň výš, je také výzva. Často je to i výzva osobního charakteru, protože jsme všichni z různých agentur a chceme si dokázat, že to zvládneme lépe než naši ex-kolegové. I samotný posun do konzultantské role je velice pozitivní změnou.

Myslím, že pestrost a rozmanitost práce je to, co je baví – hledání řešení, která tu ještě nebyla, workaroundy a přesvědčování o nutnosti nestandardních úprav pro dosažení lepších výsledků.

Jak seniorním lidem nastavit práci tak, aby jim dávala smysl? Jak to probíhá v agentuře Fragile?

Je třeba mít stejné pravítko, ale různý přístup k různým lidem. Někdo může být se svým aktuálním nastavením práce naprosto spokojen a o změně ani neuvažuje. Někdo jiný je však z jiného těsta a potřebuje výzvu prakticky každý den.

Zabýváme se tím, co specialisty baví a které oblasti jsou pro ně zajímavé. Myslíme na to při rozdělování práce na nových projektech a při sestavování rozvojového plánu. Nerozdělujeme lidi do skupin podle předem daných pravidel, ale chceme, aby struktura byla co nejdynamičtější a nevznikal pocit, že se nemám kam posunout ze židle, na které sedím. Z předchozí práce mě vyhnala rozhodnutí vedení, které se ani nezamyslelo nad personální rovinou rozhodnutí. To se u nás nesmí stát. Je velký rozdíl v situaci, kdy v práci aktivně nehledám smysl, a v situaci, kdy o něj přicházím zapříčiněním někoho jiného.

Jak nastavit vztah specialisty v agentuře s klientem? Jak doplňují práci account managerů?

Lze říci, že uznání od klientů, kolegů a okolí funguje jako motivační faktor lépe než samotný plat. Proto chceme, aby odborníci byli v přímém kontaktu s klientem. Aktivní proklientský vztah je něco, na co jsme hrdí. Account manager a specialista mají odlišné role a rozhodně má smysl eliminovat riziko ztráty důležitých informací a argumentů.

Jak se podle tebe mění práce konzultantů v agentuře v souvislosti s neustále se měnícími podmínkami?

V posledních letech se podmínky pro online hráče mění ve velkém a změny rozhodně nejsou u konce. V souvislosti s GDPR máme přísnější podmínky, které komplikují měření, optimalizaci, vyhodnocování i následné plánování. Pandemická opatření způsobila revoluci v e-commerce, co ve výsledku hrálo ve prospěch většího přijetí online kanálů širší veřejností. Situace na Ukrajině nás nutí přemýšlet o tom, co je v životě důležité. A nejen nás, ale všechny spotřebitele, kteří nepotřebují vyhazovat peníze za zbytečnosti, když za humny umírají lidé.

Je ale třeba vidět i pozitiva, která nové situace přináší. Třeba možnosti automatizace nám umožňují zaměřit se na to podstatné a využít kapacity nejen lidí ale i strojů na maximum.

Myslím, že důležitou rolí agentury je umět o těchto, a nejen těchto otázkách, s klientem mluvit, hledat východiska, nezmatkovat a přiklonit se k racionálnímu zhodnocení situace na základě všech dostupných vstupů. Proto do role konzultantů stavíme zkušené odborníky a chceme se přiblížit podobě agentury, jak ji vidíme v budoucnosti. Klienti nebudou chtít platit za jednoduchou manuální práci ani za práci zprůměrovanou umělou inteligencí. Budou potřebovat silného a zkušeného partnera, který je přesvědčí, že ví, o čem mluví.

Pojďme se pobavit o penězích. Kolik specialistům nabídnout a jak je motivovat?

Peníze jsou při vyjednávání velmi osobní téma, a i když jsou tací, kteří říkají, že na nich tolik nezáleží, záleží na nich dost. Byl bych alibista, kdybych tvrdil opak. Seniorní specialisté a konzultanti v naší agentuře patří k nejlépe placeným lidem v agentuře. Ale kromě peněz klademe velký důraz na to, co je podle nás v jiných agenturách opomíjeno – a to jsou už zmíněné oblasti, jako je čas na práci, prostor pro vlastní směřování a osobní rozvoj.

Jak je to s motivací lidí ve Fragile?

Snažíme se vytvářet prostředí, kde se lidem dobře pracuje. Bereme si k srdci připomínky zaměstnanců, tipy na zlepšení, ideálně s návrhem na řešení. Velký podíl na motivaci pracovat u nás mají podle mě hodnoty samotného Fragile a lidé, kteří je sdílejí. Chceme spolu vycházet a chovat se k sobě s úctou. Snažíme se udržet rodinnou atmosféru, i když je nás už přes 80. Není to snadné a rozhodně se na to všichni nedíváme ze stejného úhlu pohledu. Na druhou stranu nejsme mateřská školka a všichni jsme dospělí, musíme spolu umět dohodnout, ne?

Peníze se nikdy nepřidávají za “další odmakaný rok”, ale za výstupy a dosažené výsledky. Máme více forem odměn podle pravidelnosti a zásluh. Mohl bych mluvit o různých benefitech, ale nemyslím si, že je to něco, kvůli čemu se člověk rozhodne jít do nové práce. Dobrému přijetí se těší například pravidelné firemní obědy nebo terapie přes Soulmio.

Kdy si myslíš, že je vhodné sáhnout po seniorech a kdy vychovávat juniory?

Po seniorech vždycky. Samozřejmě musí splňovat další předpoklady, například osobního charakteru.

U juniorů je to složitější, určitě hraje roli sezónnost, která se sice s různorodějším portfoliem klientů stírá, ale dá se říct, že na začátku roku a v létě je více času na interní proškolování, zadávání, kontroly a buddy systém. Naopak v sezóně si hiringem juniora nepomůžete, pokud nemáte volné kapacity na jeho rozvoj.

Jak to celé zkombinovat? Jak podle tebe propojit juniorní a seniorní specialisty a v agentuře tak vytvořit systém, který funguje?

Ideální je vytvoření kaskádového systému, kdy se juniorní specialisté starají především o operativní a opakující se práci, medioři mají na starosti průběžnou optimalizaci a argumentaci s klienty a senioři nastavují strategie, vymýšlejí nestandardní řešení a účastní se presalů a konzultací.

Co se týče počtu, bylo by skvělé být v pozici, kde si sami vybíráte a lidé stojí ve frontě na možnost pracovat pro vás. A o to se právě snažíme.

Chcete se přidat do týmu agentury Fragile? Podívejte se na naše kariérní stránky na Cocuma a zjistěte víc o naší firemní kultuře a aktuálních příležitostech.