Už niekoľko týždňov je v rámci Facebook Business managera prístupný nástroj Attribution, ktorý prináša nový pohľad na analytiku a správanie užívateľov na webe. Pričom využíva prednosť Facebooku a to je identifikácia užívateľov webu na základe Facebook ID a nie iba cookies prehliadača.

Čo Attribution prináša? 

V prvom rade sa jedná o komplexný pohľad na konverznú cestu zákazníka. Práve pre komplexný pohľad je nutné v rámci analytiky zohľadniť nie len body, kde prišlo ku prekliku reklamy, ale aj ku každej jednej interakcii, teda aj impresii.

Zdroj: https://www.facebook.com/business/help/1833299886939508?helpref=faq_content

Práve pre presné získanie týchto informácií FB otvoril Attribution aj pre platformy tretích strán. Tieto je možné prepojiť pomocou vopred predpripravených meracích šablón priamo od Facebooku alebo si nastaviť vlastné. Aktuálne je predpripravených viac ako 25 konektorov zahŕňajúcich Google Ads, Adform, Bing Ads, pričom ďalšie by mali pribúdať. Súčasne je popri preddefinovaných platformách možné aj napojenie pomocou zobrazovacích tagov a tagov kliknutí.
Tieto informácie budú dopĺňať dáta získané pomocou štandardného FB Pixelu, Facebook SDK z aplikácií a offline konverzií, ktoré FB už dlhodobo v rámci analytiky využíva.

Znamená to teda, že pri vyhodnocovaní jednotlivých kanálov bude možné zohľadňovať reálne váhu každého kanála na konečnom konverznom kroku.

Vyhodnocovanie inzercie postavené na dátach

Facebook sa v rámci vyhodnocovania dát zameral v atribúcii aj na vlastný „Data driven“ model. Práve toto je priestor, kde sa v budúcnosti budú efektívne využívať okrem dát z Facebooku aj dáta tretích strán. Preto je dôležité si pre komplexný obraz o správaní sa užívateľov interagujúcich s vašim webom prepojiť do Attriution všetky inzertné platformy.

Zdroj: https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/data-driven-attribution?ref=attribution_dda_metrictooltip

Na čo je Attribution vhodný? 

Nástroj ako aj samotný FB sa stále vyvíja a do budúcna by mal zahŕňať okrem preddefinovaných reportov aj možnosť vytvárania vlastných prehľadov či štatistík. Takže bude možné si v rámci „Report builderu“ vytvoriť personalizované štatistiky nie len pre jednotlivé kanály, ale aj prípadne kampane.
Aktuálne však už dokážete vyhodnocovať kampane z Facebooku a pripojených platforiem. Ďalšou informáciou, ktorú už v tejto chvíli zobrazuje je podiel jednotlivých zariadení na nákupnom procese a mnohé ďalšie zaujímavosti.

Rozhodne to všetko však neznamená, že by Google analytics mali opustiť svoje dominantné postavenie. Stále sa jedná o nástroj, ktorý je v plienkach a k plnému využitiu ho čaká ešte dlhá cesta. Avšak musím povedať, že aj ja osobne som veľmi zvedavý, kam sa tento nástroj FB posunie.

Autor: Kuba Jamrich