Už nejaký ten piatok je v rámci Facebook Business managera prístupný nástroj Attribution, ktorý prináša nový pohľad na analytiku a správanie užívateľov na webe. Využíva hlavnú prednosť Facebooku a tou je identifikácia užívateľov na základe Facebook ID, nielen cookies prehliadača.

Čo Attribution prináša? 

V prvom rade sa jedná o komplexný pohľad na konverznú cestu zákazníka. Práve pre komplexný pohľad je nutné v rámci analytiky zohľadniť nielen body, kde došlo k prekliku reklamy, ale ku každej interakcii, teda aj k impresii.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/business/help/1833299886939508

Práve pre presné získanie týchto informácií FB otvoril Attribution aj pre platformy tretích strán. Tie je možné prepojiť pomocou vopred predpripravených meracích šablón priamo od Facebooku alebo si nastaviť vlastné. Aktuálne je predpripravených viac ako 25 konektorov zahŕňajúcich Google Ads, Adform, Bing Ads, pričom ďalšie by mali pribúdať. Súčasne je popri preddefinovaných platformách možné napojenie aj pomocou zobrazovacích tagov a tagov kliknutí.

Tieto informácie budú dopĺňať dáta získané pomocou štandardného FB Pixelu, Facebook SDK z aplikácií a offline konverzií, ktoré FB dlhodobo v rámci analytiky využíva.

Znamená to teda, že pri vyhodnocovaní jednotlivých kanálov bude možné zohľadňovať reálne váhu každého kanála na konečnom konverznom kroku.

Vyhodnocovanie inzercie postavené na dátach

Facebook sa v rámci vyhodnocovania dát zameral v atribúcii aj na vlastný „Data driven“ model. Práve tu je priestor, kde sa budú v budúcnosti efektívne využívať okrem dát z Facebooku aj dáta tretích strán. Preto je dôležité si pre komplexný obraz o správaní sa užívateľov interagujúcich s vašim webom napojiť do Attriution všetky využívané inzertné platformy.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/business/m/one-sheeters/data-driven-attribution?ref=attribution_dda_metrictooltip

Na čo je Attribution vhodný?

Nástroj ako aj samotný FB sa stále vyvíja a do budúcna by mal zahŕňať okrem preddefinovaných reportov aj možnosť vytvárania vlastných prehľadov či štatistík. Takže bude možné si v rámci „Report builderu“ vytvoriť personalizované štatistiky nielen pre jednotlivé kanály, ale aj prípadné kampane.

Aktuálne však už dokážeme vyhodnocovať kampane z Facebooku a pripojených platforiem. Dodatočnou informáciou, ktorú už v tejto chvíli vidíme, je zásluha jednotlivých zariadení v nákupnom procese a mnohé ďalšie zaujímavosti.

Rozhodne to neznamená, že by Google Analytics mali opustiť svoje dominantné postavenie pri vyhodnocovaní kampaní. Stále sa jedná o nástroj, ktorý je v plienkach a k plnému využitiu ho čaká ešte dlhá cesta. Neochota najväčších hráčov zdieľať dáta s tretími stranami je pre inzerentov limitujúca. Avšak, musím povedať, že aj ja osobne som veľmi zvedavý, kam sa tento nástroj FB posunie.

Kubo Jamrich
Social Performance Specialist