Slavíme! Letošní ročník soutěže efektivity digitálních projektů Internet Effectiveness Awards 2018  je za námi a co víc, rozhodně neodcházíme s prázdnou! 

 

IEA-2018

zleva Leoš Špachta, Dan Kafka, Klárka Stehlíková, Daniel Seman, Jirka Hejl, Michal Kapička, Peter Pleško a Lucka Ondrová

IEA 2018 je jednou z nejvýznamnějších českých soutěží efektivity digitálních projektů a 19. 6. 2018 proběhl již 12. ročník v prostorách Microsoftu na Praze 4. Porota vybírá vítězná řešení na základě jejich efektivity a měřitelných úspěchů. Měřítkem je celkový úspěch vztažený k nákladům na projekt a vyjádření v procentuálním výpočtu ROI (Return on Investment). Soutěž je rozřazena do několika kategorií, a to eshopy, digitální kampaně, e-mailing, sociální sítě, obsahový marketing a mobilní aplikace.

V kategorii “Cestovní ruch a dopravní služby” jsme získali první místo! A to s performance kampaní pro CK Neckermann. Cílem kampaně bylo převzít online marketingové aktivity CK Neckermann od předchozího dodavatele a zvýšit efektivitu performance kampaní. Vyhodnocovacím kritériem byla metrika PNO (tedy podíl nákladů na obratu) s průběžným cílem pod 8 %. Dalším cílem pak postupně zvyšovat investice do performance kampaní při zachování hodnoty PNO. Díky pokrytí celého nákupního procesu od fáze úvodního přemýšlení po finální rozhodnutí zájezd koupit, klíčové kreativě, rozšířením inzerátů  a správnému rozvržení investic mezi jednotlivé produkty a období, se nám podařilo navýšit meziroční investice o 33,62 % a udržet PNO pod 8 %, konkrétně na 4,17 %. ROI dosáhla 2298 %, což je meziroční zlepšení o 29,18 %.

Vítězný Fragile tým v kategorii „Cestovní ruch a dopravní služby“, zleva Lucka Ondrová, Peter Pleško a Michal Kapička za Fragile, Jan Šrámek za CK Neckermann

Jedna cena nám ale nestačila! V kategorii Sociální sítě jsme získali stříbro za kampaň „Jak aktivační kampaní vyprodat sklad“ pro klienta Václav Čížek. Cílem kampaně bylo zaktivovat málo známý brand, a to kvalitní školní sešity Oxford. Dle odhadu zásahu v kampani jsme očekávali kumulovaný zásah kolem 200 000 uživatelů. Nakonec se nám podařilo oslovit širší cílovou skupinu 13 – 20 let – převážně se zájmem o kreativu/design se zásahem 388 930. Vyvolali jsme vysokou míru zaujetí a zapojení do soutěže, díky jednoduchému a hravému konceptu a spolupráci s influencery. Z prostředků na investici do médií desítky tisíc Kč – návrh na dokončení kampaně po soutěži se však nerealizoval, protože jsme vyprodali sklady! Skvělá práce, týme!

IEA_2018

zleva Dan Kafka, Daniel Seman, Klárka Stehlíková za Fragile, Renata Unger a Daniel Čížek za klienta Václav Čížek, Jirka Hejl a Leoš Špachta taktéž za Fragile

My si z HUBu Microsoftu odnášíme nejen dvě úžasné ceny, ale také skvělý zážitek a odhodlání získat příští rok Grand Prix IEA 2018!

Klára Macková
Marketing Specialist