K čemu slouží Globální stránka a jaké jsou její výhody pro vaše podnikání?

Společnosti, které chtějí oslovit cílové skupiny v různých zemích, si mohou vytvořit individuální stránky na Facebooku pro každou z těch zemí zvlášť. Existuje ale i jiný způsob! Můžete si založit takzvanou Globální stránku, která vám umožní spravovat jednotlivé podstránky pro všechny země pod jednou střechou.

V tomto článku vám ukážeme, jak vytvořit a spravovat Globální stránky. Dozvíte se o výhodách Globálních stránek a o tom, v čem mohou být pro vás užitečné, nebo zda byste se měli poohlédnout spíš po jiných možnostech. Globální stránky nejsou všespásné, takže nemusí být ideálním řešením pro každého.

Všeobecné informace o globální stránce

Globální stránka je stránka na Facebooku, která sdružuje několik podstránek pro různé země. Jejich zvláštností je, že umožňují automatické přesměrování uživatelů na podstránku země, ve které žijí.

To znamená, že pokud uživatel hledá vaši společnost na Facebooku, místo nesčetných výsledků se mu zobrazí pouze jeden. Pokud na tuto stránku klikne, je přesměrován přímo na stránku vaší společnosti specifickou pro jeho zemi nebo zeměpisnou oblast. V důsledku toho se tomuto uživateli zobrazí jiný obsah v jiném jazyce než uživateli z jiné země nebo regionu.

Vzhled globální stránky

Česká verze globální stránky společnosti Coca-Cola na Facebooku vypadá takto:

vzhled-global-page

Pokud chcete zobrazit obsah třeba pro Brazílii, můžete jednoduše změnit oblast. A obsah pak vypadá takto:

vzhled-global-page-brazilie

Kromě toho existuje „Standardní stránka“, která se zobrazuje uživatelům přistupujícím z oblastí bez konkrétní podstránky. V případě společnosti Coca-Cola se to týká Filipín, Austrálie a Španělska. I Standardní stránku lze otevřít změnou regionu.

Výhody globální stránky na Facebooku

Individuální lokalita: Prostřednictvím podstránek můžete oslovit rozličné cílové skupiny z různých regionů přímo na míru šitým obsahem. To znamená, že uživatelé uvidí relevantní obsah ve své mateřštině

Jednotné vnímání brandu: Zbavte se chaosu v URL. Globální stránka používá centrální URL na Facebooku, takže návštěvníci vidí lajky všech podstránek dohromady. To zajistí ucelenější vnímání značky a zvýšení image. Další výhodou je, že malý počet interakcí na nově vytvořené lokální stránce neodradí potenciální  zákazníky.

Centralizované statistiky: Globální stránky jsou strukturovanější a přehlednější pro analytiku. Služba Facebook Global Pages Insights zobrazuje všechny relevantní údaje pro vaše místní stránky na jednom panelu. Váš tým tak má přehled o aktuálním dění a dokáže rychle reagovat na veškeré změny ve vaší komunitě. Stále však máte možnost analyzovat své podstránky samostatně.

Centralizovaná správa reklamy: Při inzerování na Facebooku máte výhodu, že můžete spravovat všechny své reklamy v jednom účtu, na rozdíl od individuálních účtů pro jednotlivé stránky v jednotlivých zemích.

Nevýhody globální stránky na Facebooku

Pokud založíte Globální stránku, tak je ta změna definitivní. Proto je důležité si uvědomit i mínusy:

Potřeba všechno důkladně plánovat: Vytvoření různých podstránek pro globální stránku je náročné a vyžaduje intenzivní přípravu.

Je nutná úzká koordinace: Aby byla globální stránka dlouhodobě úspěšná, je třeba zaměstnat několik lokálních týmů pro podstránky. Komunikace a jejich sladění může být výzva.

Náročná údržba: Pouze pokud jsou vaše podstránky dobře spravovány a pravidelně zásobovány novým obsahem, dosáhnou vašeho cílového publika bez ohledu na výkonnost ostatních.

To znamená, že k vytvoření a udržování globální stránky na Facebooku budete potřebovat víc času a dobrou koordinaci zdrojů. Zvažte tedy důkladně, zda-li se to vaší firmě vyplatí.

Jak založit globální stránku na Facebooku?

Stejně jako na jiných platformách jsou i na Facebooku některé funkce dostupné pouze platícím zákazníkům. Globální stránky jsou k dispozici výhradně pro spravované účty inzerentů. Z toho vyplývá, že společnost může požádat o Globální stránku pouze v případě, že platí měsíčně poměrně vysokou částku za reklamu na Facebooku nebo je pro Facebook strategicky důležitá. Pokud to platí pro vaši firmu, zkontaktujte správce svého účtu. 

Výjimku z výše uvedeného pravidla tvoří společnosti, které prokáží, že Facebook používají s udržitelnou obchodní strategií. Pro využití této možnosti se spojte například s agenturním partnerem se specializací na marketing na Facebooku.

Struktura globálních stránek

Globální stránky jsou strukturovány podle 3 úrovní:

Stránky země nebo trhu: Můžete jich vytvořit libovolný počet.
Standard page: Zobrazuje se všem návštěvníkům, pro jejichž region neexistuje žádná specifická stránka.
Root page: Obsahuje statistiky všech podstránek a není přístupná běžným uživatelům. Slouží pro přehled hlavním adminům.

struktura-global-page
Zdroj: Somengo.de

Rozdělení rolí pro globální stránky

Pro globální stránky existuje šest dobře známých rolí:

– Admin
– Editor
– Moderator
– Advertiser
– Analyst
– Jobs Manager

Správci Root page mohou pro ni rozdělovat, spravovat a odstraňovat role. Mají také přístup ke statistikám jednotlivých podstránek. Na podstránkách však mohou pracovat pouze v případě, že mají přidělenou požadovanou roli. Správce Root page má nejrozsáhlejší oprávnění, včetně přidávání, úpravy a mazání podstránek.

Cílení na různá publika

Někdy je užitečné omezit distribuci obsahu na uživatele z určitého města, nikoli z celé země. Na globální stránce tak můžete učinit pomocí funkce „Cílení“. Vytvoříte tak obsah specifický pro určité místo. Výběr jazyka má význam zejména pro země, kde lidé hovoří více jazyky, jako je Švýcarsko nebo Kanada. Tímto způsobem můžete francouzsky mluvící Kanaďany nasměrovat přímo na francouzskou verzi vaší stránky Kanada.

Případně můžete vytvořit více podstránek, například jednu s obsahem v angličtině a druhou ve francouzštině. Samozřejmě můžete používat pouze jednu podstránku, a pak přesměrovat lidi ze zemí bez podstránek přímo na výchozí stránku.

Globální stránka má smysl, pokud:

  • přináší výhody pro image vaší značky. 
  • představuje komunikační výhodu s cílovou skupinou. 
  • zpřehlední analýzu.

Globální stránka se nevyplatí, když:

  • vaše společnost se zaměřuje na jazykově a regionálně jednotné publikum.
  • máte pouze malý počet zákazníků a příznivců z jiných zemí.
  • nemáte kapacitu dlouhodobě udržovat různé podstránky.

Zvažte důkladně zejména poslední bod. Někdy je lepší se ještě trochu rozrůst, než začnete řídit své aktivity na Facebooku prostřednictvím Globální stránky.

Přejít či nepřecházet?

Globální stránka jako měřítko úspěchu? V jistém smyslu ano. Mnoho velkých mezinárodních firem Globální stránky využívá. Mohou tak poskytovat individualizovaný obsah cílovým skupinám s různými jazyky a místem pobytu, aniž by musely rozdělovat lajky mezi několik stránek nebo mást uživatele množstvím adres URL.

Globální stránka však dosáhne svého plného potenciálu pouze v případě, že máte prostředky na její správu. Globální stránka se vám vyplatí až ve chvíli, kdy je vaše firma skutečně mezinárodní. Rozhodně se nevyplatí restrukturalizovat svou stránku na Facebooku kvůli hrstce sledujících ze zahraničí.

Proces implementace Globální stránky

1. Kontaktujte svého přiděleného account managera Mety

Nejlepší způsob, jak to udělat, je přejít na Facebook Business Support a vybrat chat. Možná budete muset uvést ID svého reklamního účtu Business Manager a ID svých stránek na Facebooku, takže si je připravte.

2. Completing the Global Pages Spreadsheet

Po kontaktování společnosti Meta vám zašlou tabulku Excel, kterou vyplníte. Vyplnění této tabulky by mělo být hračkou. Neupravujte formátování, neskrývejte sloupce a tabulku nijak neupravujte! Používá se jako automatizovaný vstup.

Na první kartě (Tab 1) se zobrazí seznam Oblastí, tj. strategie cílení (jazyk/země – na další kartě je k dispozici vyhledávací tabulka, kterou můžete použít), a která stránka je výchozí. Obě tato nastavení můžete později změnit v globálním nastavení stránek.

GlobalPage-Spreadsheet

Page ID je číselná řada, kterou najdete v Business Manageru. Je také uveden v dolní části oddílu Informace o stránce v nastavení stránky.

Sloupec New Vanity je přípona URL (část za facebook.com). Tu nelze dodatečně změnit. Pokud máte nevhodnou adresu URL, je nyní vhodná chvíle si ji zvolit a všichni vaši předchozí návštěvníci budou přesměrováni na novou adresu URL. Pokud však již adresu vanity URL máte, můžete ji změnit, ale v tom případě vaše stará adresa vanity URL nebude přesměrována na novou adresu URL.
Např. https://www.facebook.com/cocacolaczechrepublic vás přesměruje na stránku Coca-Cola České republiky, ale název je pouze Coca-Cola, nikoli Coca-Cola Česká Republika.

Page Name neboli název stránky je to, co se bude zobrazovat při vyhledávání a na vaší stránce. Toto můžete kdykoli změnit na kartě O stránce.

Finální verze může vypadat takto:

Final-GlobalPage-Spreadsheet

Základní defaultní stránka pro všechny země, které nemají svoji dedikovanou.
Pro Česko, které bude zahrnovat pouze uživatele mluvící česky, anglicky, polsky a slovensky.
Pro Německo, Rakousko a všechny uživatele zde se nacházející bez omezení jazyku.
Vanity (část URL za lomítkem) má každá stránka jinou, ale název stránky je společný.

3. Tab 2: Root Admin(s)

Zde se uvádí ID uživatele pro všechny globální správce, proto nezapomeňte uvést ID uživatele. Nebojte se, po přechodu na Globální stránky můžete přidávat nové správce. Poznámky od Mety zde říkají: „Root page je neviditelná a přehlíží celou strukturu. Umožňuje vám mít přehled o celkové struktuře. Správci Root page mohou také spravovat strukturu Globálních stránek (např. přidávat/odebírat země a upravovat stránky).“

Zde snadno zjistíte své uživatelské ID: https://lookup-id.com/. Stačí vložit odkaz na váš profil nebo profil stránky.

4. Tab 3: Country Codes

Úplný seznam všech zemí a jejich dvoupísmenných zkratek, které budete potřebovat k vyplnění první karty.

5. Tab 4: Languages

Seznam podporovaných jazyků. 

6. Tab 5: Tips

Několik užitečných rad, z nichž některé jsme popsali v tomto článku.

Jakmile odešlete vyplněnou tabulku svému account manažerovi do Meta, dají se věci do pohybu poměrně rychle. Často dojde k implementaci už v rámci týdne. O možných problémech vás obvykle informují.

Pokud si ani teď netroufáte na Globální stránky, rádi vás celým procesem provedeme.

filip-kasan

Autorem článku je
Filip Kasan
Performance & Branding Specialist

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a sledujte tak pravidelně novinky ze světa Fragile.