Reklamní formáty na LinkedInu

V následujícím dílu LinkedIn seriálu se rozepíšeme o formátech reklamy, které můžete na LinkedInu využít. Některé z nich lze použít u všech typů reklamy a některé jsou specifické pouze pro daný typ. Pokud tápete, jaký vybrat cíl kampaně, přečtěte si čtvrtý díl.

Reklama s jedním obrázkem (Single Image Ad)

reklama s jedním obrázkem

Jde o nejpoužívanější typ formátu napříč sociálními sítěmi. Je umístěn přímo ve feedu uživatele mezi organickými příspěvky z jeho okruhu kontaktů a firem, které sleduje. Velkou výhodou je právě téměř identická totožnost s organickými příspěvky, a tak nemusí být na první pohled jasné, zda se jedná o placenou formu příspěvku, nebo ne.

Pro odbavení reklamy ve formátu Single Image Ad potřebujete:

– fotku či obrázek o rozměrech 1200 × 628 px, případně ve stejném poměru stran

– úvodní text o délce až 600 znaků

– URL adresu – v případě užití cíle Povědomí o značce či Projevený zájem je volitelná

– v případě využití URL adresy můžeme měnit také:

      – nadpis o délce až 200 znaků

      – popisek o délce až 300 znaků

 

Na základě vlastních zkušeností uvádíme optimální počty znaků nadpisů pro různé formáty: 

– nadpis o délce do 65 znaků pro mobilní formáty, pokud využíváme v reklamě tlačítko

– nadpis o délce do 95 znaků pro formáty bez tlačítka 

– nadpisy o délce nad 95 znaků se na mobilních telefonech plně nezobrazí

Popisek je dobré upravit v případě, že využíváte umístění reklamy mimo síť LinkedIn. Na LinkedInu se popisek nezobrazuje.

single image ad

Karuselová obrázková reklama (Carousel)

karouselová obrázková reklama

Výhodou tohoto formátu reklamy je možnost umístit více obrázků v jedné reklamě, přilákat tak zákazníka větším výběrem a nabídnout mu přesnější URL stránku.

Specifikace pro formát Carousel:

Musí obsahovat minimálně 2 karty a maximálně 10 karet v jedné reklamě.

Úvodní text umístěný nad obrázky reklamy může mít nejvýše 255 znaků, na mobilních zařízeních může být zkrácen na délku 150 znaků.

Rozměry obrázku jsou 1080 × 1080 px, případně musíte zachovat stejný poměr stran.

Každá karta / obrázek může mít maximálně 45 znaků, případně maximálně 30 znaků, pokud obsahují výzvu k akci typu formuláře pro sběr kontaktů.

Každá karta / obrázek může vést na jinou cílovou stránku. Pokud ale tento formát využíváte v kombinaci s formulářem pro sběr kontaktů, můžete mít pouze jeden formulář pro všechny karty (obrázky).

carousel image ad

Video reklama (Video Ad)

video reklama

Jde o formát určený k přehrávání videoreklam na LinkedInu. 

Tento formát reklamy můžete vybrat u vícero cílů kampaně, avšak pouze u cíle kampaně Zhlédnutí videa je možné optimalizovat na zhlédnutí videa.

Pro odbavení reklamy ve formátu Video Ad potřebujete:

– úvodní text o délce až 600 znaků 

– video o rozlišení 9:16, 16:9 či 1:1, s délkou 3 sekundy až 30 minut a maximální velikostí do 200 MB

– nadpis videa čítající až 200 znaků, nicméně doporučená délka je okolo 65 znaků z důvodu následného skrytí textu

Reklama na událost (Event Ad)

reklama na událost

Jedná se o formát určený k podpoře událostí na LinkedInu a získání většího zásahu a zájmu o událost, kterou pořádáte. 

U této reklamy nelze mít zapnutou partnerskou síť LinkedInu. Tedy weby, které umožňují zobrazit reklamu mimo LinkedIn.

Pro odbavení reklamy ve formátu Event Ad potřebujete:

– doprovodný text o délce nejvýše 600 znaků

– odkaz na událost v prostředí LinkedIn

Textová reklama (Text Ad)

textová reklama

Tento jednoduchý formát je složen z napisu, popisu a URL či LinkedIn stránky vaší společnosti jako finální destinace. 

Zobrazuje se především v pravé části stránky. Hodí se spíše pro specifické B2B skupiny či nábor nových zaměstnanců.

Pro odbavení reklamy ve formátu Text Ad potřebujete:

– nadpis o délce do 25 znaků

– popis o délce do 75 znaků

– URL na specifickou stránku či LinkedIn profil společnosti

– obrázek (logo) 100 × 100 px s velikostí do 2 MB

Zvýrazněná reklama (Spotlight Ad)

zvýrazněná reklama

Jedná se o speciální typ dynamické reklamy, která je umístěna v pravém sloupci a viditelná pouze na desktopu. K zobrazení používá data z profilu uživatele, umí do reklamy zakomponovat vaši profilovou fotku či vaše jméno a upoutat tak na sebe pozornost.

Pro odbavení reklamy ve formátu Spotlight Ad potřebujete:

– nadpis o délce až 50 znaků

– popis o délce až 70 znaků 

– popis CTA tlačítka o délce až 18 znaků 

– cílovou URL

– volitelný obrázek na pozadí o rozměru 300 × 250 px 

Reklama pro sledující uživatele (Follower Ad)

reklama pro sledující

Vyzývá uživatele, aby začali sledovat a odebírat novinky od vaši společnosti. Funguje na podobném principu jako Zvýrazněná reklama. U reklamy pro sledující však najdete předdefinované texty, u kterých neplatí omezení na počet znaků.

Reklama ve zprávě (Message Ad)

reklama ve zprávě

Uživatele lze na LinkeInu oslovit i napřímo pomocí zprávy, kterou můžete díky proměnným snadno personalizovat přímo pro příjemce. Mějte ale na paměti, že LinkedIn pořád neumí skloňovat křestní jména a je třeba na to myslet při psaní textu. (Například místo křestního jména využít jiné oslovení – „Dobrý den, Alena” vs. „Dobrý den, paní Divišová”) 

Maximální délka zprávy je 1500 znaků, doporučuji vám ale držet se kratších textů tak, aby byly dobře čitelné i na mobilním zařízení. Optimální délka je 500 znaků. Pokud chcete uživateli předat delší sdělení, využijte formát Reklama v konverzaci, který umožňuje zasílat v rámci jedné rozesílky předem definovanou konverzaci.

Pro odbavení Message Ad pořebujete:

– obrázek pro pravý sloupec na desktopu v sekci zprávy o rozměru 300 × 250 px a velikosti do 2 MB (volitelná položka)

– předmět reklamy o délce 60 znaků

– zprávu o maximální délce 1500 znaků

– CTA text o délce do 20 znaků

– URL adresu

Reklama v konverzaci (Conversation Ad)

reklama v konverzaci

Jedna z nejžhavějších novinek na LinedInu. Její kouzlo spočívá v tom, že si můžete zvolit stromovou strukturu konverzace a zákazníka požádat o kontakt až v době, kdy uznáte za vhodné. Navíc reklama sama od sebe reaguje okamžitě na výběr zákazníka, a tedy částečně evokuje reálnou konverzaci. Aktuálně (duben 2022) je bohužel nedostupná v rámci zemí EU.

K odbavení Conversation Ad potřebujete:

– obrázek pro pravý sloupec na desktopu v sekci zprávy o rozměru 300 × 250 px do 2 MB – volitelný 

– zprávu či zprávy o maximální délce 500 znaků

– obrázek o rozměru 250 × 250 px do 5 MB ke každé zprávě (volitelná položka)

– text až pro 5 tlačítek s maximální délkou 25 znaků

 

Dialog tedy může vypadat například jako tento diagram, některé větve můžou ukončit další komunikaci, jiné ji mohou rozvíjet.

flowchart

Reklama na pracovní pozici (Single Job Ad)

reklama na pracovní pozici

Pomocí této reklamy zapromujete pozici vytvořenou na vašem firemním profilu. 

U cílené reklamy dojde automaticky k vyloučení pracovníků, kteří v profilu mají vyplněnou vaši společnost, a reklama se zobrazí pouze v síti LinkedIn ve feedu. Při vytváření reklamy byste měli ještě myslet na to, že nesmí diskriminovat pohlaví, věk či rasu a musí splňovat veškeré náležitosti v podmínkách LinkedInu. 

Pro odbavení potřebujete: 

– konkrétní pozici

– doprovodný text o délce do 600 znaků

Reklama na pracovní příležitosti (Jobs Ad)

reklama na pracovní pozici

Jedná se o personalizovanou reklamu, která odkazuje na výpis pozic na LinkedInu. Opět využívá informace z profilu uživatele jako je jméno, fotografie a další náležitosti. Zobrazit se může pouze na počítači.

vit-divis

Autorem článku je
Vít Diviš
Social Performance Specialist

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a sledujte tak pravidelně novinky ze světa Fragile.