Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu cestovního ruchu CzechTourism svěřila propagaci 700. výroční narození císaře Karla IV. do našich rukou a my z toho máme obrovskou radost. 

Naším úkolem je posílit a rozvinout současnou komunikaci CzechTourism na sociálních sítích a zároveň zvýšit povědomí o turistické nabídce České republiky prostřednictvím sociálních médií na zahraničních trzích (Německo, Rusko, Francie, Polsko a Benelux). Vytváříme a zpracováváme veškeré vstupy kampaní, taktéž se staráme o monitoring, optimalizaci a reporting jednotlivých kampaní.

„Naší ambicí je pomocí kampaně nejenom podpořit karlovské výročí, ale zároveň nastartovat a inovovat způsob práce se social medii na zahraničních pobočkách, které mohou s kampaňovými výstupy pracovat i po jejím ukončení,“ komentuje vedoucí oddělení marketingové komunikace  Czech Tourism Martina Zikmundová.

“Běžně se veřejných zakázek neúčastníme, ale tento projekt nás zaujal svou mezinárodní působností, komplexností a propojením obsahu pro sociální sítě s influencery a zároveň správou pokročilých kampaní na Facebooku. Jsme opravdu rádi, že jsme ve výběrovém řízení zvítězili,” dodává k nové spolupráci Daniel Kafka, Managing director Fragile media.