Jan Vidím a Daniel KafkaPraha, 17. prosince 2021 – Komunikační skupina KNOWLIMITS získala zbývající 50% podíl ve Fragile media. „Urychlení procesu akvizice potvrzuje nejen silnou pozici KNOWLIMITS na českém trhu komunikačních agentur, ale zároveň také pozitivní přínos vzájemné spolupráce, která byla nastartována v roce 2019. Jsem rád, že strategické propojení velmi brzy začalo přinášet výhody a synergie, které posilovaly konkurenceschopnost obou agentur a ze kterých měli v konečném důsledku prospěch zejména naši klienti,“ říká Jan Vidím, CEO KNOWLIMITS Group.

 

Pro Fragile media je rok 2021 dalším významným milníkem v řadě. „Překonáváme hranici 250 miliónů korun obratu, tj. meziroční nárůst zhruba o 100 miliónů,“ zmiňuje Daniel Kafka, zakladatel Fragile media, a dodává: „Stojí za tím jednak strategické partnerství, ale současně také společná akviziční činnost s důrazem na mediální nákup.

V čele Fragile media zůstává Radim Pelánek (CEO) i její zakladatel Daniel Kafka (Business Strategist). Oba představují vysoce kvalifikovaný a motivovaný management, který společně s dalšími experty na digitální komunikaci dokáže realizovat i ty nejnáročnější projekty. Fragile media pravidelně boduje v oborových soutěžích a jednotliví členové týmu přednáší pro odbornou veřejnost.

Skupina KNOWLIMITS získala dvakrát po sobě nejvyšší ocenění v Quali-pack Reportu, který vydává pařížský nezávislý institut RECMA. „Pečlivě sledujeme aktuální trendy a potřeby klientů, ať již našich nebo potenciálních. I to je důvod, proč jsme chtěli urychlit akvizici digitální agentury Fragile media,“ přibližuje důraz na kvalitu služeb Jan Vidím. Jsem rád, že se nám podařilo dovést akvizici do úspěšného konce. Fragile media je dynamická a velmi ambiciózní agentura s vynikající firemní kulturou, kterou pozitivně reflektují jak klienti, tak i zaměstnanci,“ doplňuje.

KNOWLIMITS kupuje zbývajících 50 procent od zakladatele Fragile media Daniela Kafky. Ten své podíly prodával postupně. Poprvé zhruba před sedmi lety, kdy do Fragile media minoritně vstoupila Etnetera group. „Byl to jeden z prvních impulsů, díky kterým se Fragile media skokově posouvala. Společně jsme tehdy pilovali nejen procesy, ale také způsob uvažování v přístupu ke klientům nebo zaměstnancům. Jsem rád, že hodnoty svobodně řízené firmy, transparentnosti a osobní zodpovědnosti vstoupily do DNA Fragile media,“ vzpomíná Daniel Kafka a Jan Vidím zdůrazňuje: Mě osobně velmi těší, že Daniel zůstane s Fragile media a potažmo s celou skupinou KNOWLIMITS propojen a jeho znalosti a profesionální přístup budou i nadále jedním z motorů celé skupiny.

 

KNOWLIMITS Group je česká nezávislá komunikační skupina, která pod sebe sdružuje jednotlivé specializované divize. Mediální agentury KNOWMEDIA, FUNKY MEDIA zajišťují mediální plánování a nákup mediálního prostoru v televizi, tisku, rádiu, OOH a na internetu. Působí v regionu CEE – Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko. Divize KNOWCOMM poskytuje kompletní řešení v oblasti marketingu, PR a produkce. Součástí skupiny je také agentura pro digitální marketing Fragile media nebo divize KNOWWORKS, která zastřešuje kreativní a grafické studio. Tým KNOWINSTORE řeší reklamu v místě prodeje. Pro KNOWLIMITS Group pracuje cca 160 zkušených konzultantů.

Fragile media je kreativní mediální agentura zaměřující se na online marketing, a to jak na výkonovou část, tak na brand/image kampaně a sociální sítě. Pomocí pokročilých nástrojů (efektivní PPC, Real Time Bidding, cílení na audience), efektivního využití médií a detailního měření přivádí nejrelevantnější návštěvníky na webové stránky nebo sociální sítě svých klientů. Díky tomu reálně navyšuje obrat svých zákazníků a zvyšuje hodnotu jejich značek. Fragile media je klíčový Premier Google Partner s mezinárodní specializací na brandové a video kampaně v síti Google a Youtube. Pracuje zde přes 50 specialistů.

Daniel Kafka

Autorem článku je
Daniel Kafka
zakladatel agentury