Slovník pojmů

Display kampaně

  • Imprese – zobrazení reklamy u uživatele
  • Reach kampaně – počet uživatelů, kteří prokazatelně viděli reklamní formát. Účinnost zásahu závisí na formě, velikosti a umístění formátu
  • CTR – Click through ratio – poměr kliků vs. zobrazených bannerů. Standard cca 0.05-0.10%, u kreativních ilayerů se pohybují cca 2-4%
  • CPT/CPM – Cost per thousand – cena za 1000 zobrazení
  • Frekvence – počet zobrazení kreativy na uživatele. Vhodné je cca 3-5x, frekvence nad 10 již obtěžuje
  • U-CTR – poměr unikátních uživatelů, kteří klikli na banner vs. všichni unikátní uživatelé. Souvisí s frekvencí zobrazení
  • CPC – Cost Per Click – cena za klik na banner
  • CPL – Cost per Lead – cena za získání určitého kontaktu/leadu
  • CPA – Cost per Action – cena za danou akci (obdoba CPL)