"Google, prosím, udělej nám život jednodušší!" Daniel Kafka

Google, prosím, udělej nám život jednodušší!

Takto jsem si posteskl v panelové diskusi na konferenci Google CEE Agency Day, která proběhla předminulý týden v prostorách Míčovny Pražského Hradu.

Za posledních pár let se ekosystém digitálního marketingu změnil. Valná většina našich mediálních útrat jde do médií, u kterých je klíčová efektivita, možnost plné kontroly nad kampaněmi, propracovaná segmentace a ideálně i fungující automatizovaný nákup kampaní (programmatic buying).

Nejrozšířenějším nástrojem pro správu takových kampaní jsou Google Adwords, které se ale za posledních pár let plíživě změnily z jednoduchého nástroje v těžkotonážní moloch. Pomocí Adwords je možné řešit nejenom nejpokročilejší searchové kampaně, ale i propracovaný systém displejové reklamy nebo video kampaně v prostředí YouTube.

V Adwords jen během posledního roku proběhlo více než 2.000 produktových změn a v tuto chvíli je to nástroj, který není téměř v silách jednoho člověka zcela zvládnout.

Fragile media má jako jeden z partnerů Google přístup ke zcela fenomenálnímu školícímu systému. Google totiž celosvětově masivně investuje do spolupráce s agenturami, přičemž jedním z klíčových benefitů spolupráce je právě školení, vzdělávání a certifikace pro agenturní partnery.

Kontinuální vzdělávání je pro nás klíčové a každá seriózní agentura mu věnuje hodně času (v našem případě až 20% času zaměstnance). A tento čas je potřeba také zaplatit, což si často neuvědomují jak klienti požadující co nejnižší hodinové sazby nebo absurdně nízké mediální fee, tak ani samotné agentury. Neumíme se totiž ve valné většině případů nechat za kvalitu adekvátně ohodnotit a stále mezi sebou bojujeme slevami a nízkými fee místo reálného ohodnocení přínosu naší práce.

Google, prosím, udělej nám život jednodušší!

Článek v MarketingSalesMedia 27-28/2015

Článek najdete v aktuálním čísle MarketingSalesMedia

Daniel Kafka v panelové diskuzi na Google CEE Agency Day 2015

Daniel Kafka v panelové diskuzi na Google CEE Agency Day 2015

 

Komentáře