Social Media Seminar #1: online/Facebook soutěže

Social Media Seminar #1: online/Facebook soutěže

Aktualizováno! Textový komentovaný záznam z dnešního prvního Social Media Seminar, věnovaného pořádání soutěží v online prostředí a na Facebooku…

Social Media Seminar – 24.2.2011 @ Kino Atlas

Právní úprava pořádání soutěží

Václav Schovánek

On-line prezentace ze semináře (Slideshare) najdete v tomto článku.

Textový přepis prezentace:

1. Rozdělení soutěží:

 • Loterie: regulováno zákonem o Loteriích, „hardcore“ disciplína model Sazka a spol, to fakt nechceme
  – podmínkou účasti je zaplacení vkladu do hry
  – vítěz je určen na základě náhody
 • Veřejný příslib: běžná soutěž o ceny (marketingová soutěž) – když uživatel pošle něco (odpověď, fotku, …)  a my ho nějak vybereme
  – běžný právní institut dle občanského zákoníku
  – ustanovení o „právní nevymahatelnosti“ není platné, je nutné mít správně nastavená pravidla
  Veřejným příslibem se zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném příslibu.
 • Spotřebitelská loterie:
  – fungují jako loterie, pouze vklad je podmíněn nákupem zboží nebo služby (pošli kód z víčka)…
  – soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichže provozhoval zavazuje vyplatit účastníkům
  – jsou zákonem zakázány, jediná výjimka:
 • Malá spotřebitelská loterie
  Cena nesmí přesáhnout 20.000 Kč
  Souhrn cen za 1 kalendářní rok 200.000 Kč v obvyklých hodnotách
  – nutno se zaregistrovat na FU, který kontroluje průběh soutěže (například ceny plnění, odvod daně, apod)

Jak na to: vyloučit jeden z prvků a dostat se z kategorie loterie do kategorie veřejného příslibu

 • vyloučit prvek náhody – výběr vítěze dle pravidla „tří sester“
 • objektivně dané hodnoty:
 • rychlost – prvních 10, kteří zašlou víčko od xyz, dostane…
 • znalost – kdo nejlépe odpoví na znalostní/vědomostní otázky. Pozor na tipování! Musí být znalostní.
 • umění – kdo pošle nejhezčí foto vybrané porotou

Tři sestry: Nejrychlejší/Nejchytřejší/Nejhezčí

Další právní předpisy:

– Ochrana osobních údajů . zpracování osobních údajů poskytnutých soutěžícími,
– Ochrana proti SPAMu – zasílání obchodních sdělení
– Ochrana spotřebitele – zakázané obchodní praktiky
– Ochrana osobnosti a autorské právo – použití například fotek

Pozor na profesionální soutěžící – jednotlivci nebo skupiny lidí, kteří se snaží využít díry v pravidlech a zneužít péči o pověst značky tím způsobem, aby provozovatel jim dal cenu jako „držhubné„. Nutno udělat pravidla tak, aby v nich nebylo nic, co by bylo rozporovatelné.
Typicky: umělé navyšování lajků – odhalíme podvodník, máme právo na vyloučení – vyloučíme ho – soutěžící začne prudit na Facebooku. Buď se s ním budeme soudit a nic neprokážeme nebo se s ním „domluvíme“, o což mu jde.

Proč mít dobrá pravidla:

 • Vyjasnění právní podstaty loterie/soutěž
 • Stanovení podmínek získání výhry
 • Získání nezbytných souhlasů pro užití osobních údajů

Doporučení, co mít ošetřeno v pravidlech:

 • zrušení soutěže,
 • neudělení hlavní ceny,
 • výměna cen za jiné,
 • nevýběr výherce, …

Case study: 88% soutěžících v soutěži na Gamestation upsalo svoji duši Ďáblu, protože si vůbec nepřečetli pravidla… 12% soutěžících si pravidla přečetlo a získali díky tomu kupón na 5 USD… To jasně demonstruje, jak téměř nikdo pravidla soutěží nečte (mimo profesionálních hráčů)…

Odpovědnost za pořádání soutěží:

Organizátor, Pořadatel nebo Vyhlašovatel ???

Vyhlašovatelem je ten, kdo vyhlašuje veřejný příslib, tedy většinou značka. Pro zajištění si může najmout agenturu, která je pak Organizátorem.
V případě porušení autorského práva (například vezmeme fotky lidí a dáme je na billboardy) platí objektivní odpovědnost a je odpovědný jak Organizátor, tak Vyhlašovatel bez ohledu na to, jakou mezi sebou mají uzavřenou smlouvou (tzn. značka nemůže shodit zodpovědnost za zneužití osobních údajů nebo osobnosti soutěžících na agenturu, ale jedou v tom ruku v ruce 🙂

Správce vs Zpracovatel

Příklad: Klient má mediální agenturu a ta najímá digitální agenturu. Kdo tedy spravuje osobní údaje? Při pořádání soutěže se musí pořadatel udat na ÚOOS s tím, co bude dělat a co se s daty bude dít.
Klient (zadavatel) je Správce, musí se zaregistrovat na ÚOOS. Zpracovatel (digitální agentura) musí mít smlouvu se Správcem (zadavatelem), jinak hrozí pokuta až 1.000.000 Kč!!!

Ochrana spotřebitele:

Zákon na ochranu osobních údajů: špatně napsaný zákon, nereflektuje vůbec aktuální situaci sociálních médií (např. Facebook Connect je úplně mimo chápání úředníků)

– Obecná ochrana spotřebitele
– Zakázaná obchodní praktiky:

 • Nekalé praktiky
 • Klamavé – ceny, které neodpovídají tomu, co bylo slíbeno
 • Agresivní – klamavý dojem, že spotřebitel vyhraje, přitom výhra neexistuje nebo pro ceny je nutno .

Soutěže na Facebooku

Krátký úvod:

– smlouvní část my (klient, agentura) vs Facebook (ekvivalentní podmínkám mediálních partnerů při soutěži v ČR) + dodržení všech českých zákonů
– Promotion Guidelines:
– soutěže se mohou účastnit pouze osoby starších 18ti let POZOR!!!a
– soutěž je možné dělat pouze pomocí externí aplikace

Aktualizace: Při pořádání soutěží na Facebooku je povinností přidat do podmínek i část o tom, že Facebook soutěž nepodporuje a nemá za ni žádnou odpovědnost, a také kontakt, kam se lidé mohou obracet v případě problémů. Je také nutný souhlas s užitím všech děl a informací uživatelů, třeba fotografií, které zaslali do soutěže, pokud s nimi chcete dál pracovat.

Poznámka: Promotion Guidelines jsou šikovně napsané a vždy si Facebook najde skulinku, jak jí případně zakázat.

Sweepstakes – losovačka/rozdávačka. Napřed ČR zákonné mantinely (nákup výrobku a losování), pak pravidla Facebooku.

Dotazy z pléna:

Existují technická pravidla pro pořádání soutěží dané českou judikaturou, jako například ochrana přenášených dat přes https:// ?
Ne,neexistuje.

Může se účastník soutěže přímo vzdát všech práv, respektive jsou legální ujednání, které toto po účastnících požadují?
Nikdo se nemůže dopředu vzdát svých zákonných práv. Vždy vám uživatel musí poskytnout oprávnění ve spravedlivém rozsahu. Například největší oprávnění (užití tváře pro reklamní účesly) bylo dané pouze mezi výhercem a organizátorem, ne mezi každým účastníkem soutěže a organizátorem. Pak je vhodné uzavřít dohodu s konkrétním uživatelem. Podvodné stránky na kterých se uživatel vzdává svých práv jsou právně neplatné…

Kontakt: Václav Schovánek
@vs05
777 738 049
akschovanek.cz

Komentáře